STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR A FOST ANALIZAT ÎN COMISIA DE MUNCĂ A CAMEREI DEPUTAȚILOR – FORMA REZULTATĂ NEFIIND ATRĂGĂTOARE CA OFERTĂ SALARIALĂ PENTRU RESURSA UMANĂ EXISTENTĂ, NICI PENTRU CEA CARE AR TREBUI S-O ÎNLOCUIASCĂ PE ACEASTA!…NE VEDEM LA MITINGUL DE PROTEST DIN 11.04.2019

Astăzi, Comisia de Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților a dezbătut amendamentele la textul proiectului de Lege privind Statutul Personalului Feroviar.
Au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai federațiilor sindicale feroviare și ai lucrătorilor din Metrou.
Au fost diminuați coeficienții de ierarhizare de la art. 18 cu circa 60% și a fost eliminat articolul privind pensia de serviciu.
   Comisia nu a fost de acord cu articolul care reglementează diminuarea graduală a vârstei de pensionare pentru salariații cu responsabilități în siguranța circulației feroviare sau cu responsabilități în activitatea de revizie, întreținere, exploatare și reparații la calea ferată. Reprezentanții Ministerului Muncii, prezenți la ședință, s-au opus acestor prevederi, considerând că se instituie astfel o discriminare a salariaților încadrați în grupe de muncă din economia națională. Ministerul Muncii a primit  însărcinarea ca, în termen de o săptămână, să redacteze un text pentru acest articol, armonizat cu prevederile noii legi a pensiilor. (articol preluat https://www.fml.ro )

 

SHARE

2 Responses