MITING DE PROTEST AL FEROVIARILOR ÎN DATA DE 11.04.2019

În data de 11 aprilie 2019 se va desfășura un miting de protest al salariaților din calea ferată între orele 9.30 – 13.45 în parcul din fața Ministerului Transporturilor, astfel:

 • afluirea 9.30 – 10.30
 • mitingul de protest 10.30 – 13.00
 • defluirea 13.00 – 13.45
  Precizăm că datorită președinției rotative a Uniunii Europene, marșul și mitingul de protest din fața parlamentului României nu a fost aprobat.
  Motivele de protest sunt:
 • Tergiversarea adoptării Statutului Personalului Feroviar – proiect de lege aflat în dezbateri la Camera Deputaților din anul 2017;
 • Salarizarea precară a personalului feroviar;
 • Condițiile grele de muncă în care își desfășoară activitatea salariații din căile ferate;
 • Tergiversarea reorganizării căii ferate într-un sistem de tip holding;
 • Necesitatea urgentă a investițiilor în infrastructura feroviară și în materialul rulant.

SHARE