Sistemul detransport feroviar de călători trebuie să fie menținut funcțional în timpulcrizei COVID-19, iar în acest sens, intervenția deurgență a Guvernului României este necesară mai mult ca oricând

ConfederațiaSindicală Națională MERIDIAN și Federația Sindicatelor TransportatorilorFeroviari din România (FSTFR), solicită intervenția de urgență a GuvernuluiRomâniei pentru evitarea blocării sistemului feroviar din țara noastră, așa cum auprocedat și celelalte state membre UE, a căror guverne au intervenit promptpentru alocarea resurselor financiare necesare menținerii în funcțiune a acestuimod de transport, singurul care în această perioadă dificilă poate transportaîn siguranță cetățenii, prin asigurarea distanței sociale minime.

 Atragem atenția că lipsa sau întârzierea uneiintervenții de urgență, va afecta mobilitatea cetățenilor pe termen nedefinit, dezechilibrândputernic mediului economic dependent de transportul feroviar, cu implicațiiimpredictibile asupra securității și a păcii sociale.

 CSN MERIDIAN șiFederația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România au urmărit cu deosebită atenție măsurile luatede Guvernul României în contextul răspândirii COVID-19, în baza decretuluiprezidențial pentru instituirea stării de urgență. Înțelegem pe deplinmotivațiile acestora, dar am evaluat și efectele pe care în principalrestrângerea circulației cetățenilor le are asupra tuturor companiilorferoviare sau a sutelor de mii de lucrători feroviari ori aparținători.Compania cea mai afectată în acest moment este Societatea Naţională deTransport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”- S.A și indirect  Compania Națională Căi Ferate CFR S.A.

 Am salutat numirea unui management profesionistla CFR Călători și îmbunătățirile vizibile în companie înainte de crizaCoronavirus, reflectate în suplimentările trenurilor, creșterea încasărilor, aparcului activ de material rulant, dar și la nivelul transparenței decizionaleși a comunicării. 

 De asemenea, precizăm că măsuri eficiente șiimediate, după modelul celor din mediul privat, au fost luate de conducereacompaniei pe fondul reducerii încasărilor generate de restricțiile decirculație, în condițiile în care continuitatea serviciului trebuia totuși asigurată.Cetățenii din anumite domenii trebuiau aduși la serviciu, iar regiunileRomâniei nu puteau fi lăsate în izolare prin ruperea legăturilor feroviare. S-aînțeles și necesitatea anulării trenurilor, în același procent în care stateleeuropene au făcut-o. Oamenii noștri au înțeles și au trebuit să accepte,inclusiv necesitatea programului redus de la 5 la 4 zile pe săptămână cureducerea corespunzătoare a salariilor. Am negociat în numele membrilor noștrialte măsuri pentru asigurarea protecției călătorilor și a personalului, înregim de continuitate a serviciului. Este vorba de dezinfecția vagoanelor, locomotivelorși automotoarelor DESIRO, dotarea cu echipamente de protecție a salariațilorCFR Călători, controlul vizual al biletelor etc.

 Comparând însă cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, considerăm căefortul traversării acestei perioade dificile nu trebuie să fie preluat doar deangajați și companie, ci și de Guvernul României. De exemplu, Marea Britanie a preluat integral (100%)cheltuielile operatorilor feroviari pentru călători, Italia care este într-osituație mult mai grea, a finanțat suplimentar pentru a limita anulările detrenuri la 30%, iar Germania susține financiar traficul regional și de lungparcurs prin sume importante. Situația este similară și în state mai mici.

 Membri noștri de sindicat se află și ei în prima linie și își continuăserviciul pentru ca au înțeles că trebuie să fie la datorie și să asiguremobilitatea cetățenilor pentru a nu opri motoarele economiei.   

 Confederația Sindicală NaționalăMERIDIAN și Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România prinActul nr. 40 din 5.04.2020 înregistrat la MTIC cu nr. 14185/06.04.2020,laMinisterul Finanțelor Publice cu nr. M_REG-1000382-2020 și la SNTFC,,CFR Călători,,SAcu nr.1/3876/6.04.2020 și transmis prin email la Prim-Ministrul României, solicităintervenția imediată a guvernului pentru soluționarea situației critice generată de măsurile de distanțare socială și delimitare a mobilității cetățenilor asupra încasărilor CFR Călători și CFRInfrastructura care vor conduce în lipsa acțiunii guvernului, la blocaj economic și haos social.

Departamentul de comunicare

SHARE