Proiectele de HG privind aprobarea de BVC-urilor pe anul 2020 ale unităților feroviare!

Pe site-ul Ministerului Transporturilor în data de 25.02.2020 au fost publicate pe Transparența decizională spre consultare publică, proiectul de HOTĂRÂREA GUVERNULUI privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, respectiv Proiectul de HOTĂRÂREA GUVERNULUI privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

BVC – ul SNTFC “CFR Călători”  SA este propus a fi încheiat cu o pierdere de -539637.72 mii lei, respectiv BVC – ul CNCF CFR SA  cu o pierdere de -392662.51 mii lei.

Vezi aici (proiect HG-BVC, SNTFC CFR Călători SA): http://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2809-hg25022020de2-3

Vezi aici (proiect HG-BVC, CNCF CFR SA): http://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2808-hg25022020de2-2

SHARE