Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023 în transportul feroviar public de călători

În data de 07.01.2020 pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost pus spre dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023 în transportul feroviar public de călători , proiect care prevede încheierea de contracte de servicii publice de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară cu operatorii de transport feroviar de călători din România și anume:  Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., Societatea “Regio Călători” – S.R.L., Societatea Comercială “Interregional Călători” – S.R.L., Societatea Comercială “Transferoviar Călători” – S.R.L., Societatea “Astra Trans Carpatic” – S.R.L., Societatea Comercială “Softrans” – S.R.L.

Aici aveți în format pdf, Nota de Fundamentare a HG – pentru aprobare Contracte de Servicii Publice pe anii 2020-2023_07.01.2020 

Aici aveți în format pdf, Proiectul de HG – pentru aprobare Contracte de Servicii Publice pe anii 2020-2023_07.01.2020 

Aici aveți în format pdf, forma de proiect a Contractului, anexă la HG – Contracte de Servicii Publice pentru anii 2020 -_2023 supusă pentru aprobare

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin  Autoritatea pentru Reformă Feroviară venind cu acest proiect (proiect care are exclus din mecanism indicatorul călător – kilometru), duce la dezavantajarea operatorului național de transport feroviar de călători față de operatorii privați de transport feroviar de călători, stratagemă care a mai fost folosită și în anii trecuți de către unii operatori privați de transport feroviar de călători pentru a obține venituri considerabile. “Repartizarea compensației către fiecare Operator de transport feroviar de călători se face de către Autoritatea contractantă în funcție de un singur indicator, respectiv indicatorul „tren-km”, pe rang de tren”.                              Mai mult decât ceastă modificare față de contractul de servicii publice anterior, începând cu anul 2020 pentru nerealizarea veniturilor minime obligatorii de către opreratorii de transport feroviar de călători, Autoritatea de Reformă Feroviară va trece la aplicarea de penalități prin diminuarea compensației cu suma nerealizată din total venituri minime obligatorii.           “(5) Începând cu anul 2020, nerealizarea veniturilor minime obligatorii stabilite în anexa nr. 5 lit.B, la contractele din anexele nr. I-VI, va conduce la penalizarea operatorului prin diminuarea compensaţiei cu suma nerealizată din total venituri minime obligatorii.                                                                                 (6)-  I. Volumele totale anuale de călători-km realizate începând cu anul 2020 în cadrul O.S.P. contractate vor fi luate în calcul în vederea aplicării de către A.R.F. a penalităților care vor fi datorate de operatorii de transport feroviar de călători și vor fi prevăzute în noile contracte de servicii publice pentru transportul feroviar de călători determinate după cum urmează:                          (a) pentru o scădere a indicatorului călători-km, cu un procent cuprins între 5% inclusiv și 15% exclusiv, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractată, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 01 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate de 3% din valoarea totală a compensației calculată conform reglementărilor în vigoare;                                                                                                                   (b) pentru o scădere a indicatorului călători-km, cu un procent cuprins între 15% inclusiv și 30% inclusiv, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractată, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 01 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate de 6% din valoarea totală a compensației calculată conform reglementărilor în vigoare;                                                                                                                 (c) pentru o scădere a indicatorului călători-km, cu un procent de peste 30%, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractată, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 01 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate egala cu procentul nerealizat din valoarea totală a compensației calculat conform”

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri, opinii sau sugestii cu privire la proiectul de act normativ prin una din modalitățile specificate pe site-ul Ministerului Transporturilor – secțiunea Anunțuri – proiecte acte normative spre avizare (vezi aici).

Data limită pentru primirea de propuneri, observaţii este  20.01.2020. 

SHARE

Share:

Alte articole

LA MULȚI ANI

La mulți ani! Fie ca Noul An să vă găsească cu gânduri bune prieteni dragi și să vă rezerve cele mai înalte realizări. Să avem

Read More »