NOI MODIFICARI LA CODUL DE PROCEDURA CIVILA

Art. 187
Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiuni
(1) Dacă legea nu prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va putea sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul, astfel:
1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:
a) introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice;
b) formularea, cu rea-credinţă, a unei cereri de recuzare sau de strămutare;
c) obţinerea, cu rea-credinţă, a citării prin publicitate a oricărei părţi;
d) obţinerea, cu rea-credinţă, de către reclamantul căruia i s-a respins cererea a unor măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit;
e) contestarea, cu rea-credinţă, de către autorul ei a scrierii sau semnăturii unui înscris ori a autenticităţii unei înregistrări audio sau video;
f) refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii;
2. cu amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei:
a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este prezent în instanţă, în afară de cazul în care acesta este minor;
b) neaducerea, la termenul fixat de instanţă, a martorului încuviinţat, de către partea care, din motive imputabile, nu şi-a îndeplinit această obligaţie;
c) neprezentarea avocatului, care nu şi-a asigurat substituirea sa de către un alt avocat, a reprezentantului sau a celui care asistă partea ori nerespectarea de către aceştia a îndatoririlor stabilite de lege sau de către instanţă, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea judecării procesului;
d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute;
e) neluarea de către conducătorul unităţii în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum şi împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii;
f) neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel care îl deţine, la termenul fixat în acest scop de instanţă;
g) refuzul sau omisiunea unei autorităţi ori a altei persoane de a comunica, din motive imputabile ei, la cererea instanţei şi la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele şi evidenţele ei;
h) cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea actelor de procedură;
i) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor ce revin judecătorilor, experţilor desemnaţi de instanţă în condiţiile legii, agenţilor procedurali, precum şi altor salariaţi ai instanţei.
(2) Amenda nu se va aplica persoanelor la care se referă alin. (1) pct. 2, dacă motive temeinice le-au împiedicat să aducă la îndeplinire obligaţiile ce le revin. ,, .

 

 

SHARE

98 Responses

 1. Domnule Bogdan subliniezi în comentariul tău foarte bine că : ,,la unii le-a dat de ajung la DNA, iar la alti le scoate ochii,, și ,, Si vad ca si domnia voastra “Un cheferist” recunoasteti ca toti sunt nemultumiti de salarii, deci nu cumva sindicatul trebuie sa tina cont de nemultumirea lor?,,.
  Te asigur că sindicatele din CFR trebuie sa tina cont de nemultumirea membrilor lor de sindicat , dar nemulțumirea asupra valorii salariului lunar există și la doctori ( în sănătate) și la profesori (în învățământ ) și în toată economia pentru că puterea de cumpărare (dată de salarile din ce în ce mai aproape de salariul minim prut pe economie garantat în plată) este din ce în ce mai mica și toate sindicatele din toată economia trebuie să țină cont de nemultumirea membrilor lor de sindicat și cred că nivelul salariilor lunare la CFR a fost influențat și de faptul că la Guvernul României : ,,la unii le-a dat de ajung la DNA, iar la altii le scoate ochii,, .
  Referitor la salarile de la CFR acestea nu cresc cât ar merita salariații CFR-iști pentru că avem o problemă a încasărilor pentru că acei călători dacă se grăbesc atunci mai bine o iau pe jos decât să ajungă la destinație cu trenul de călători pentru că de la Revoluție și până în prezent nu s-a investit nimic în infrastructura feroviară de stat și în consecință degeaba avem zone superbe dacă acolo unde se poate ajunge cu trenul de călători acela se deplasează mai încet decât cu mașina mica prin oraș , iar în alte zone superbe nu putem ajunge cu trenul la ele și deci nu există mobilitatea necesară. Mai mult în ultimii 3 ani nu s-a investit nimic nici în materialul rulant .
  Bogdane ai însă dreptate pentru că CFR nu are cum să dispară , acesta are o tradiție și un viitor și în consecință și salariații CFR-iști trebuie să aibe salarile pe care le merită cu adevărat pentru a asigura viitorul CFR – ului …
  Unitățile Feroviare de Stat ar trebui să caute soluții ca să producă satisfacție și călătorilor și propriilor salariați și să nu mai dea posibilitatea ca : ,,la unii directori să le dea până ajung la DNA, iar la alti salariați să le scoată ochii cu o creștere salarială odată la 7 ani , când acea creștere salarială nu acoperă nici inflația din câțiva ani din cei 7 la care fac referire,, .

 2. Tare vaca asta. la uni le-a dat de ajung la DNA, iar la alti le scoate ochi. Si acei 7% din spor introdusi in salariu tot marire sunt. O clasa tot marire este sau avansare?
  In decembrie 2011 salariul meu de baza a fost 1722 + 7%=1840. Acum cu 2 cresteri si o clasa in plus am 1752.
  Sau poate daca a-ntarcat balaia ar trebui sa mai scadem din salariile astea mari.
  Si vad ca si domnia voastra “Un cheferist” recunoasteti ca toti sunt nemultumiti de salarii, deci nu cumva sindicatul trebuie sa tina cont de nemultumirea lor?
  Si te rog nu mai denigra romanul, nu este nici mai bun si nici mai rau decat alti. Este om.

 3. Oare cati vin cu “propuneri scrise și semnate”?
  Si daca doar 5 vin cu propuneri scrise si semnate , doar acestea vor fi sustinute la negocieri?
  Anul trecut au fost semnate tabele pentru greva si s-a obtinut o crestere de 2% in conditiile in care salariul minim a crescut cu peste 10 % si a promisiuni ca nu cedam.

  1. Bogdane, cum poti tu spune ca ai avut o crestere de 2%? De ce nu spui ca tu personal ai avut o crestere salariala de cel putin cca 10%?… Sincer, chiar nu te inteleg… La calea ferata nu sunt numai cei cu functia ta. La o negociere trebuie sa-i ai in vedere pe toti cei care-i reprezinti(chiar daca nu-ti convin anumite functii) fara discriminare. Cat vaca a dat lapte, nimeni nu era asa interesat de negocieri, salarii. Cum a-ntarcat BALAIA, toti sunt mari negociatori si nemultumiti de salarii(valabil pentru toate ramurile). Mde, mai politician, sindicalist, poet ca romanul nu gasesti in lume.

 4. Niciodata FSTFR nu a negociat fara mandat. Asa ca cei ce fac afirmati ar trebui sa stie ca FSTFR respecta opinia fiecarui membru(cotizat) al sau si da ocazia fiecaruia, prin liderul sau, sa poata spune ce doreste.. Noi nu semnam ,,protocoale” pe care sa le putem modifica ulterior.Asa ca toți membrii de sindicat ai ANSF, ai FSTFR și ai sindicatelor afiliate la FSTFR sunt așteptați la sediile organizațiilor sindicale menționate cu propuneri scrise și semnate de aceștia asupra mandatului pe care ar trebui să-l aibă ANSF la negocierea noului CCM la nivel de SNTFC,,CFR Călători,,SA.

 5. Domnule Bogdan negocierile la noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de SNTFC,,CFR Călători,,SA sunt deja începute , însă în realitate încep “efectiv” în luna martie 2015 și aș vrea să te informez corect în sensul că FSTFR nu semneaza niciun protocol ca liderii de sindicat săi de sindicate să nu vorbeasca cu membrii de sindicat. Mai mult aș vrea să reții că Opinia cotizantului totdeauna contează. După ce Administrația SNTFC,,CFR Călători,,SA va înainta actele financiare (BVC-ul aprobat pe 2015 al SNTFC,,CFR Călători,,SA , etc. ) conducerea Alianței Naționale Sindicale Feroviare (ANSF), conducerea Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) împreună cu conducerile sindicatelor afiliate la FSTFR vor consulta din nou membrii de sindicat ai FSTFR ce sunt salariați ai SNTFC,,CFR Călători,,SA asupra mandatului pe care aceștia îl dau pentru negocierea noului CCM la nivel de SNTFC,,CFR Călători,,SA pentru Alianța Națională Sindicală Feroviară (ANSF) ce este organizație sindicală reprezentativă și cu drept de negociere a CCM-urilor la nivel de Unități Feroviare. Până atunci toți membrii de sindicat ai ANSF, ai FSTFR și ai sindicatelor afiliate la FSTFR sunt așteptați la sediile organizațiilor sindicale menționate cu propuneri scrise și semnate de aceștia asupra mandatului pe care ar trebui să-l aibă ANSF la negocierea noului CCM la nivel de SNTFC,,CFR Călători,,SA. Precizez că propunerile înaintate de membrii de sindicat la sediile organizațiilor sindicale vor fi înaintate la sediul FSTFR și după ce se vor centraliza se vor înainta Președintelui ANSF-Maxim Rodrigo Gabriel pentru a fi trecute într-un Proces Verbal al cărui semnatari se vor trece pe tabelul nominal (ce încheie Procesul Verbal) al membrilor de sindicat care susțin Mandatul respectiv al ANSF pentru negocierile noului CCM la nivel de SNTFC,,CFR Călători,,SA etc.

 6. Bactere, aceasta ordonanta este pentru personalul bugetar si cel platit din fonduri publice. Ar fi multe de spus, dar nu aici pe site.

  1. In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al CFR Calatori, aprobat prin hotarare AGA nr.26/16.04.2014, si al prevederilor Legii nr.31/1990 si OUG nr.109/2011, CFR Calatori este administrata, incepand cu 15.04.2014, in sistem dualist, de catre un Directorat sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători, este persoană juridică română, iniţial cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni.2) Capitalul social iniţial este în întregime subscris de statul român şi este integral vărsat la data constituirii C.F.R. Călători. Drepturile statului, ca acţionar unic, sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor .Instituţii publice — denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora;

  2. d-n GICA stiti ca datorita oug 83/2014 ,, CFR-iştii işi recapătă toate drepturile de călătorie ce au fost limitate!

   Posted on 19/12/2014 | 19 Comments ,,a fost pus pe site ,de d-n RODRIGO ,deci se pare ca ne priveste , sau poate d-v luati prima ,tichete si celelalte ,eu nu le iau

  3. Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice Art. 2. – (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:
   a) personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, cat si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
   b) personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
   c) personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii;
   d) persoanelor care sunt conducatori ai unor institutii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de munca.
   (2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

 7. oug 83 /2014 ne afecteaza ?……………………………………………………………..,Art. 1. – (1) In anul 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2014 in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare

  (2) in anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii

  (3) in cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de drepturile corespunzatoare noilor conditii, la nivelul acordat pentru functiile similare in plata din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat

  (4) Valoarea de referinta se mentine si in anul 2015 la 600 lei art 8 alin (2) in anul 2015, autoritatile si institutiile publice, indiferent de modul de finantare, nu vor acorda premii si prime de vacanta

 8. Cand vor incepe “efectiv” se semneaza protocol sa nu se vorbeasca. In fond ce conteaza opinia cotizantului.

 9. Da domnule Bogdan despre negocierile noilor CCM-uri iar nu se spune nimic pentru că nu au început efectiv. Și da ,,nu ne aşteptăm la nimic bun de la aşa-zisele negocieri ce bat pasul pe loc, așa cum era de aşteptat pentru anul 2015 . ,, Și ,, Ca de obicei sindicatele ameninţă din nou cu greva pentru că Fondul de salarii poate crește legal doar cu 2,2% și salariații cer o mărire cu cel puțin 10% . Şi, după cum sunt făcute demersurile, nu vom avea CCM-uri nici după 31 martie 2015… ,, .

 10. Prin Protocolul încheiat în 18.02.2015 între: FNFMC, FMLR, FNDF, FN Elcatel, FSRV și FRLR, celelalte Federații Sindicale vin și dau dreptate ANSF care încă de la primul Acord de la CN CF ,,CFR,,SA solicitau completarea actelor adiționale la contractele individuale de muncă cu toate elementele constitutive ale salariului . Poate acum se va da curs acestei solicitări …

 11. Acesta este unul din dosare 34308/3/2014.
  Am spus “Se pare”. Pe site este data doar solutia nu si motivarea, ori pe toti cei implicati ne intereseaza motivul pentru care s-a pierdut. Si pe fond la dosar 40733/3/2013 solutia a fost “Solutia pe scurt: Respinge cererea ca neintemeiata.” Daca stii poate ne spui de ce sa respins cererea.
  La multi din cei 52 eu le-am spus ca in dosarul 40733 deja au fost depuse apeluri si nimeni nu stia. Eu nu am spus ca cineva a primit mai multe comunicari. Am spus ca cel putin unul din avocati sau reprezentati din dosare au primit si nu au comunicat si altora.
  Care sunt cele 2 cai de atac intre apel si CEDO?

  1. Bogdane, imi pare rau pentru tine ca te lasi dus de nas de propagandistul comunist. Cum crezi tu ca poti sa ajungi la CEDO, daca tu nu ai uzat de prima cale de atac … adica apelul. Pe avocat il doare la basca, castiga sau nu castiga, banul e marcat la tescherea. Atentie mare, nu puteti fi in mai multe dosare cu aceeasi speta. Sunteti pasibili de pierderea procesului din start si amendati!!! Cred ca avocatul s-a eschivat aici pentru a nu fi amendat si el… Dupa cum am observat pe portalul justitiei, nu a fost facut apel in termen. Deci, imi pare rau, dar nu se mai poate face nimic…

 12. Bogdane referitor la faptul că : ,,Oricum ei mai au sansa recursului in anulare. Pentru restul daca se pierde si apelul nu va mai exista decat CEDO probabil. ,, aș vrea să știi că celelalte grupuri fiecare cu avocatul său pentru drepturile salariale pe 2012-2014 mai au șansa Apelului și încă alte 2 căi de atac și există și CEDO probabil etc., iar colegii care au pierdut la Apel față de căile de atac enumerate au mai puține căi de atac pentru că mă refer aici la faptul că Apelul l-au pierdut deja …

 13. Bogdane referitor la faptul că : ,,Se pare că Colegii au pierdut la apel pe considerentul fals ca dreptul la actiune s-a prescris la 6 luni si nu la 3 ani. ,, pot să-ți spun că Soluția Curții de Apel București a fost alta decât cea la care faci referire, respectiv următoarea: ,, Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată în sensul că: Respinge acţiunea, ca neîntemeiată. Definitivă.Document: Hotarâre 558/2015 20.02.2015 ,, .

 14. Bogdane din câte știu în general esti un om corect, iar dacă ai afirmat că : ,,Cel care a primit comunicarea nu s-a deranjat sa comunice si altora, ca se poate depune apelul. ,, înseamnă că nu ești corect informat pentru că: ,,Cel care a primit mai multe comunicări s-a deranjat și le-a comunicat pe toate care le-a primit si altora , ca să poată depune apelul și ceilalți. ,, .
  Ori cel care a primit mai multe comunicări nu a primit și comunicarea la care faci tu referire , ori celor care le-a comunicat-o nu au dat-o la avocatul lor sau este vorba despre altceva de care nu am eu cunoștință , dar trebuie să fii mai explicit că poate așa aflăm dacă tu nu ești bine informat sau dacă este vorba despre altceva de care nu am eu cunoștință …

 15. Salariatii “sunt reprezentați pe grupuri și fiecare grup de avocatul său” , avocati care nu sunt ai sindicatului. La unul din grupuri nu s-a primit comunicarea astfel ca e posibil sa fi pierdut sansa la apel. Cel care a primit comunicarea nu s-a deranjat sa comunice si altora, ca se poate depune apelul. Oare nu era mai bine sa fie un singur avocat? Mai ales ca se cunostea faptul inca din primavara 2014.
  Se pare ca Colegi au pierdut la apel pe considerentul fals ca dreptul la actiune s-a prescris la 6 luni si nu la 3 ani.
  Oricum ei mai au sansa recursului in anulare. Pentru restul daca se pierde si apelul nu va mai exista decat CEDO probabil.
  Eu personal fac parte din cei 53 pentru care nu s-a depus apelul.

 16. Domnule Bogdan ai înțeles greșit , în realitate nu se bucură nici un salariat al Depoului de Locomotive București Călători de faptul ca unii dintre colegi lor au pierdut procesul de diferențe salariale pentru perioada 2012-2014 și nu uita că în realitate s-au bucurat împreună toți salariații Depoului de Locomotive București Călători de faptul ca au câștigat împreună drepturile salariale pe anii 2006-2011, printer care și drepturile din diferențe salariale pe perioada 2009-2011 …, dar atunci au fost reprezentați doar de SDLBC , acum pentru diferențe salariale pe 2012-2014 salariații din Depoul de Locomotive București Călători, Depoul Automotoare și Remiza Basarab sunt reprezentați pe grupuri și fiecare grup de avocatul său …

 17. Domnule Bogdan ai înțeles greșit , în realitate nu se bucură nici un salariat al Depoului de Locomotive București Călători de faptul ca unii dintre colegi lor au pierdut procesul de diferențe salariale pentru perioada 2012-2014.
  Și da în plus restul salariaților din Depoul de Locomotive București Călători au pierdut și ei acelasi proces in faza de fond la Tribunalul București, dar poate îl câștigă la Curtea de Apel București și , de asemenea, dacă se va întâmpla să câștige restul de la ,, SDLBC și avocați,, ce reprezintă majoritatea din salariații din Depoul de Locomotive București Călători, Depoul Automotoare și Remiza Basarab , cred că colegii lor ce acum au pierdut cu reprezentare ,, domnul Costache Marin și un avocat ,, ar trebui să se bucure, iar Victoria majorității salariaților din Depoul de Locomotive București Călători, Depoul Automotoare și Remiza Basarab ar putea fi pentru că există mai mulți avocați la majoritatea salariaților din Depoul de Locomotive București Călători, Depoul Automotoare și Remiza Basarab decât la ,, domnul Costache Marin și un avocat ,, și poate măcar unul din avocați va câștiga definitiv și irevocabil diferențele salariale pe 2012-2014…

 18. ,, COMUNICAT
  În completarea comunicatului nr. 310 din 18 februarie 2015, referitor la cauza în care se efectuează cercetări privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, în domeniul transportului feroviar privat de călători și subvențiilor, comise, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:
  Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru 24 de ore, începând de la data de 18 februarie 2015, respectiv 19 februarie 2015, a inculpaților:
  ȘTEFĂNESCU ESTRELLA, șef serviciu Urmărire Transporturi în cadrul CNCF CFR S.A, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
  – acordarea de subvenții cu încălcarea legii sau neurmărirea conform legii a respectării destinației subvențiilor,
  – permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicității în scopul obținerii unor foloase pentru altul (două acte elemente materiale),
  – luare de mită în formă continuată (9 acte materiale) .,, .
  Cititi:

  http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=5966

  http://www.mediafax.ro/social/dna-fostul-sef-al-cfr-bucuresti-o-sponsoriza-pe-stefanescu-pentru-obtinerea-de-informatii-13862921

 19. E nefiresc (sa nu spun altfel) sa te bucuri de faptul ca uni dintre colegi au pierdut procesul.
  In plus noi restul am pierdut acelasi proces in faza de fond. Iar la apel ce sanse sa mai fie cand dosarul s-a impartit in mai multe dosare, iar pentru uni dintre noi nici apel nu stiu daca se mai poate face.
  Eu nu am auzit pe nimeni sa fi cerut executare. Zvonistica asta ne face rau la toti. Rusinica domnul Nemultumitul, toti am cerut bani in instanta, bani la care avem dreptul conform ccm. Nimeni nu a cerut sa primesca “intruna cat mai multi bani”

 20. Referitor la acțiunea pentru DIFERENȚE SALARIALE din perioada 2012-2014 dintre salariul plătit și salariul care li se cuvenea dacă se ținea cont de salariul minim brut pe economie garantat în plată de HG-uri la clasa 1 de salarizare și în continuare pe grila de salarizare , drepturi salariale solicitate în dosarul nr. 14099/3/2014 ce fusese castigate la Tribunalul București de Sindicatul Personalului de Tracțiune unde este Președinte domnul Costache Marin, însă Solutia Curții de Apel București din data de 20.02.2015 pe scurt este în sensul că: Admite apelul SNTFC,,CFR Călători,,SA. Schimbă, în parte, sentinţa apelată , în sensul că: Respinge acţiunea, ca neîntemeiată. Definitivă.
  Mulți au auzit vorbindu-se că în baza acelei Sentințe castigată la Tribunalul București din dosarul nr. 14099/3/2014 de Sindicatul Personalului de Tracțiune unde este Președinte domnul Costache Marin, se făcea propaganda de unii reprezentanți ai Sindicatului Personalului de Tracțiune pentru a racola noi membrii de sindicat …
  Mă întreb acum dacă ei ,,Nemulțumitii din FSTFR,, au motive adevărate să fie nemulțumiti că nu câștigă întruna procese în instantă care să le aducă întruna cât mai mulți bani ???

 21. Nemultumitule, daca tu esti nemultumit, atunci de senatorul melcilor ce sa mai zic? Are de dat si spaga care a luat-o de la oameni. Nu pot sa inteleg, cata minte a avut in cap? Cum sa execute el o sentinta care se putea ataca cu apel?… Mde, de unde nu-i…nici Domnul nu cere! (sic)

 22. În acțiunea pentru diferențe salariale 2012-2014 din dosarul nr. 14099/3/2014 ce fusese castigată la Tribunalul București de Sindicatul Personalului de Tracțiune unde este Președinte domnul Costache Marin, Solutia Curții de Apel București din data de 20.02.2015 pe scurt este în sensul că: Admite apelul SNTFC,,CFR Călători,,SA. Schimbă, în parte, sentinţa apelată în sensul că: Respinge acţiunea, ca neîntemeiată. Definitivă.
  Cu alte cuvinte toți care au plecat din FSTFR, exemple Matei și Costache, nu prea au mai câștigat nimic în instanțe pentru membrii lor de sindicat după acțiunile în instanăt care au fost înaintate în perioada îmediat înainte și imediat după plecarea din FSTFR …
  Altfel spus FSTFR a avut și are cele mai multe procese castigate în instante pe drepturi salariale …
  Mă întreb acum dacă eu ,,Nemulțumitul din FSTFR,, am motive adevărate să fiu nemulțumit că nu câștig întruna procese în instantă care să-mi aducă întruna cât mai mulți bani ???

 23. S-a pierdut la Curtea de Apel București și acțiunea pe diferențe salariale 2012-2014 din dosarul nr. 14099/3/2014 ce fusese castigată la Tribunalul București de Sindicatul Personalului de Tracțiune unde este Președinte domnul Costache Marin.
  Și când te gândești că unii își luaseră banii prin executare și acum trebuie să dea înapoi mai mulți bani decât primiseră pentru că trebuie să-i dea înapoi și pe cei ai executorului etc. …
  Și eu îmi pusesem speranța că decizia din dosarul nr. 14099/3/2014 va fi cu soluționare favorabilă reclamanților și va fi folosită ulterior ca Practică Judiciară a Curții de Apel București …

 24. C F R – ul asta a fost condus numai de hoti . FSTF incepe sa primeasca raspuns la semnalele de alarma trase in legatura cu matrapazlacurile comise de toate conducerile perindate la sefia C F R -ului. Multumim D N A si tuturor celor care au lucrat la demascarea celor care au devalizat CFR-ul si avem convingerea ca vor merge pana la capat cu cercetarile ca pana si cel mai marunt functionaras care a luat mita sau a lucrat in detrimentul companiei CFR sa fie pedepsit.

 25. Fratilor va inghetat mana pe tastatura ? Sau cum spunea un ,,onorabil” coleg sunteti la o cafea cu ,,vali” ? Prietenii stiu de ce !

 26. Percheziții DNA la Ministerul Transporturilor. Surse: Fostul director al CFR Călători Valentin Dorobanțu ar fi luat mită
  Un articol de: B1.ro | 18 Feb 2015, 09:00

  UPDATE: Potrivit unor surse citate de B1Tv, fostul director al CFR Călători, Valentin Dorobanțu, ar fi luat mită și ar fi săvârșit infracțiunea de trafic de influență.â

  Procurorii DNA efectuează, marți dimineața, percheziții la 19 locații din București, printre care și la sediul Ministerului Transportului. Sunt percheziții atât la domiciliile unor persoane, cât și la sediile unor firme suspectate de fapte de corupție, potrivit unui comunicat al DNA.
  Potrivit ultimelor informații, există suspiciuni de corupție în domeniul transportului feroviar privat, prejudiciul ridicându-se la aproape 5 milioane de euro.

  În cursul zilei de 18 februarie 2015, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate în municipiul București și în județele Brașov și Ilfov, din care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.

  „Procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracţiuni de corupție și asimilate celor de corupție, în domeniul transportului feroviar privat de călători și subvențiilor, comise în perioada 2008 – 2013.
  În cursul zilei de 18 februarie 2015, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate în municipiul București și în județele Brașov și Ilfov, din care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.
  În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații și din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei”, se arată în comunicatul DNA.

  Citeşte mai multe despre: Perchezitii Ministerul Transporturilor, DNA, perchezitii, coruptie, prejudiciu 5 milioane de euro

 27. Regii autonome, companii, societăţi naţionale şi societăţi comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor au plătit nelegal indemnizaţii în valoare de 5,973 milioane lei pentru că ministerul nu a luat măsuri privind revizuirea contractelor de mandat încheiate cu membrii consiliilor de administraţie şi cu directorii acestora, potrivit Raportului public al Curţii de Conturi pe anul 2013

  ‘În calitate de autoritate publică tutelară, MT nu a luat măsuri privind revizuirea contractelor de mandat încheiate cu membrii consiliilor de administraţie şi cu directorii din unele regii autonome, companii şi societăţi naţionale, precum şi societăţi comerciale aflate sub autoritatea MT, ceea ce a condus la plata nelegală a indemnizaţiilor, cuantumul acestora fiind peste cel prevăzut de lege, consecinţa fiind afectarea bugetelor operatorilor economici, cu suma de 5.973 mii lei’, se spune în raport.
  Curtea de Conturi recomandă stabilirea întinderii prejudiciului determinat de plata fără temei legal a indemnizaţiilor achitate membrilor consiliilor de administraţie şi directorilor, peste limita prevăzută prin dispoziţiile OUG nr. 51/2013 şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia, potrivit legii.
  De asemenea, în raport se spune că pe parcursul exerciţiului bugetar 2013, la nivelul ministerului au fost ordonanţate şi plătite sume, în cuantum de 60.866.000 lei, reprezentând dividende, respectiv 28.000 lei, reprezentând dobânzi datorate bugetului de stat, peste nivelul creditelor bugetare aprobate şi fără a se avea în vedere necesitatea rectificării prevederilor bugetare de la titlul ‘Transferuri între unităţile administraţiei publice’. Astfel, în contul de execuţie a cheltuielilor, încheiat la data de 31 decembrie 2013, au fost raportate plăţi peste valoarea creditelor bugetare aprobate în cuantum de 10.866.000 lei, în cazul dividendelor, respectiv 18.000 lei, în cazul dobânzilor.

  Potrivit CC, cauza acestei abateri a fost întocmirea neconformă a documentelor de ordonanţare, deoarece coloana ‘Disponibil înaintea efectuării plăţii’ din documentele de ordonanţare pentru plata cheltuielilor, capitolul ‘Alte acţiuni economice’, titlul ‘Transferuri între unităţi ale administraţiei publice’, a fost completată eronat, la nivelul necesarului de plată şi nu la nivelul disponibilului din credite bugetare aprobate.

 28. Ma Fratilor! Despre Nea MARIN CEL CARE FUSE , FUSE SI SE DUSE, Maestrul Tudor Gheorghes pune in unul din multele sale cantece ca Lui NEA MARIN ia placut printre altele mult mai importante si ,, noaptea scurta si Omul bun cu vorba multa” . Io unul am sa incerc sa ma fac cat mai scurt la scris si mai bine inteles. Pai ma fratilor , pupavasi ochi, voi n-ati vazut ma cum este simbolizata JUSTITIA ? Ce ma voi va luati da pa aia de la hartiile alea da le zice tabloide , JUSTITIA are ca simbol o statuie feminina din PIATRA TARE legata la ochi cu o balanta intr-o mana ridicata si incea lalta mana sabia putin ridicata gata sa ti-a o parte din libertate daca esti ignorant/a. Asa ca daca esti ignorant /a si nu tii benoaclele bine pe drumul pe care mergi o scrintesti pa fericire si la piciorul celalant, ca deja pe la noi pe laROMANI Fericirea are de mult un picior rablagit.

 29. Gaby, chiar ai dreptate.cititi: 82/3/201
  “Solutia pe scurt: Respinge acţiunea ca nefondată. În baza art. 187 uroc. civ. obligă Federaţia ….la plata amenzii judiciare în cuantum de 1000 lei, precum şi fiecare reclamant în parte la plata amenzii judiciare de 900 lei. Cu apel în 10 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică azi 06.02.2015.
  Document: Hotarâre 1005/2015 06.02.20159,,
  Inainte sa mai deschidem un proces trebuie, sa ne gandim foarte bine.

  1. 13.03.2015

   Oră: 08:30

   Document: Încheiere de ședinţă din data 13.03.2015

   Tip soluţie: Amână cauza

   Soluție pe scurt: în vederea înaintării de către serviciul arhivă a dosarului de fond, nr. 82/3/2014.

 30. Chiar nu este de glumă cu ,,Art. 187 Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiuni ,, din noul Cod de Procedură Civilă . Citiți cu atenție soluția din dosarul nr 82/3/2014 de la Tribunalul București :
  ,, Respinge acţiunea din dosarul nr 82/3/2014 de la Tribunalul București ca nefondată. În baza art. 187 C. proc. civ. obligă Federaţia … la plata amenzii judiciare în cuantum de 1000 lei, precum şi fiecare reclamant în parte la plata amenzii judiciare de 900 lei. Cu apel în 10 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică azi 06.02.2015. ,, .

 31. Mea culpa, bacteru. Pe viitor ma voi pregati mai bine.
  Ai dreptate, prin lege ni se reduc foarte multe drepturi.
  Parerea ta conteaza(de-ar fi mai multi ca tine). Respecte.

 32. referitor la prime oug 83/2014 spune clar art 8 alin (2) in anul 2015, autoritatile si institutiile publice, indiferent de modul de finantare, nu vor acorda premii si prime de vacanta .Eu nu inteleg de ce sindicatu nu pricepe odata si de ce nu spun oamenilor ce se intimpla ,totul porneste de la aceste ordonante

 33. clasa 1 de salarizare incepe de la 600 ron conf OUG83/2014 art 1 alin 4 ,iar ce spuneti este adevarat in parte d-n mecanic, pe scurt cls 1 coeficient K 1 ,EX 1. ori 600 = 600 ,dar din cauza ca valoarea la cele 11 cls este de ex sub 900 ,,iar legea nu permite ca cineva sa fie sub salariul minim 900 ron ,toate aceste cls au fost aduse la acelasi nivel 900 .Apropo stiti de ce sa pierdut ultimul proces din februarie de la Cluj ? oricine sau macar nr de dosar

 34. Da, nimeni nu vrea sa comenteze acest articol.
  Este foarte adevarat, ca exista si acest pericol, de a fi amendati daca nu avem temei legal pentru chemarea in judecata a unei terte persoane sau in cazul nostru SNTFC.
  Dupa cum am putut simtii pe pielea noastra, judecatorii au dat solutii diferite, de la judet la judet, pentru aceasi cauza. Nu comentez,deoarece nu stiu cum s-au intocmit cererile si dosarele.
  Cert este ca unii au castigat, altii au castigat partial, iar altii au pierdut. Eu cred ca de azi inainte toata lumea va pierde si totodata nu mai vad ptr. ce vom mai putea deschide procese(ma refer la cele pe drepturi salariale), ptr. ca am cam epuizat toate golurile din contractele colective de munca, iar contract la nivel de ramura nu mai avem din 2011, decand sa schimbat legea si a intrat in viguare legea sindicatelor si codul muncii republicat( cu modificarile) in 2011.
  Acestea fiind spuse, este cazul sa ne canalizam eforturile pentru ca drepturile salariale sa le castigam prin contractele individuale/colective de munca, Ma refer la grila de salariu, care trebuie sa inceapa de la clasa 1, cum este normal si nu de la 10, cum este anormal si la diferite sporuri pe care suntem indreptâtiti sa ni se acorde, drepturi pierdute din 2011 incoace( prima de vacanta, Pasti. Craciun, etc) iar pentru asta trebuie sa uzam- daca este cazul(eu cred ca va fi)- de toate formele de protest pe care legea ne/le permite, chiar pana la greva generala. Dar pentru asta trebuie sa fim uniti si hotarati. Se poate?
  Deci, drepturi nu vom mai optine prin instane, ci numai prin CCM.
  Parerea mea conteaza.