In atentia FMI supunem “modul prin care ajung rentabili” operatorii de transport feroviar privati in ultimile zile ale anului 2012…

Presedintele FSTFR dl. Maxim Rodrigo-Gabriel, va informeaza cum  au ajuns rentabili in anul 2012 operatorii de transport feroviar de calatori privati cu ajutorul a doua Hotarari de Guvern, una la inceput si alta la sfarsit de an, rentabilitate pe care actualul ministru al MTI o lauda si il “convinge” sa scoata la vanzare operatorul feroviar de stat CFR Calatori, care prin Hotararea de Guvern de la sfarsitul anului 2012 a primit in schimbul compensatiei asigurarea ca se va continua cu impartirea prestatiei CFR Calatori la operatorii de transport feroviar de calatori privati …citeste aici

SHARE

2 Responses

 1. Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, 4. La articolul I, dupa punctul 1^2 se introduce un nou punct, punctul 1^3, cu urmatorul cuprins:
  “1^3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
  ‘Art. 1^1
  (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), incepand cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiilor de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul prevazut in Anexa nr.I – Familia ocupationala de functii bugetare “Administratie”, Capitolul II – Unitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare din Anexa nr.II – Familia ocupationala de functii bugetare “Invatamant”, Anexa nr.IV – Familia ocupationala de functii bugetare “Cultura” , Anexa nr.V – Familia ocupationala de functii bugetare “Diplomatie”, Anexa nr.VI – Familia ocupationala de functii bugetare “Justitie”, Anexa nr.VII – Familia ocupationala de functii bugetare “Aparare, ordine publica si siguranta nationala” si Anexa nr.VIII – Reglementari specifice personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cele aflate in coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.
  (2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut/solda lunara bruta/salariul lunar brut/indemnizatia bruta de care beneficiaza personalul prevazut la alin.(1) se majoreaza cu acelasi procent de 10%, in masura in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
  (3) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si alin. (2) personalul prevazut la art. 1 alin. (5^5) – (5^10), alin. (12) si (13), la art. 2 alin. (6^1) si (6^2), precum si personalul prevazut la art. I pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare.’”