Comunicatul de presă privind mitingul de protest din 16 februarie 2018

În 16 Februarie fosta Zi a Feroviarului când se împlinesc 85 ani de la Greva ceferiștilor de la Atelierele CFR Grivița, Federția Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) este sprijinită de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN (CSN Meridian) în organizarea acțiunii sindicale de comemorare a Grevei ceferiștilor de la Atelierele CFR Grivița din 1933. Această acțiune de comemorare va fi continuată cu un Miting de Protest organizat în mod special împotriva tergiversării aprobării Legii privind Statutul Personalului Feroviar. Și-au anunțat deja participarea ca invitați: Federația Națională Sindicală din Infrastructura Feroviară (FNSIF), Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR din România, alte organizații sindicale și mulți alți feroviari. Mitingul de protest organizat de Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) și de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN (CSN Meridian) permite lucrătorilor feroviari ca pe lângă nemulțumirea pe care și-o vor exprima pentru tergiversarea aprobării Legii privind Statutul Personalului Feroviar, își vor exprima nemulțumirea și pentru problemele actuale din sistemul feroviar cauzate de lipsa finanțării acestuia de către factorii decidenți din conducerea statului român.

Aici descărcați…Comunicatul de PRESA privind MITINGUL din 16 februarie 2018

SHARE

2 Responses

 1. Parcul Gării de Nord
  Cu o suprafață de 18 940 mp, Parcul Gării de Nord este amplasat între Gara de Nord și Palatul CFR, clădire ce găzduiește Ministerul Transporturilor

  Monumentul istoric reprezentativ pentru acest parc este unul mai puțin cunoscut, acela al Eroilor ceferiști care au luptat și s-au jertfit pentru libertate și drepturi cetățenești la începutul anului 1933. Pe plăcuța de marmură aferentă este menționat faptul că acest monument a fost demolat în 2005 de către cei care doresc să înăbușe aspirațiile populare de dreptate și adevăr istoric. Restaurarea monumentului a avut loc cu sprijinul mai multor federații sindicale și al Partidului Alianța Socialistă, fiind reinaugurat la 16 februarie 2006, în amintirea celor căzuți când a fost înăbușită Greva de la Atelierele CFR Grivița.
  Monumentul eroilor ceferiști din București se află în Piața Gării de Nord
  A fost ridicat în memoria ceferiștilor căzuți în Primul Război Mondial, și a fost dezvelit în anul 1923.
  Elementul principal al monumentului este un grup sculptural, turnat în bronz, compus din mai multe personaje. O femeie, care simbolizează Patria, ține o cunună de lauri deasupra capului unui muncitor feroviar. Lângă ea, de o parte a soclului, se află doi muncitori ceferiști, iar de cealaltă parte a soclului, un soldat român, în ținută de campanie, ce ocrotește o femeie și copilul acesteia. Grupul statuar este montat pe un piedestal, format din două volume paralelipipedice, din beton, placat cu granit, care se sprijină pe un soclu în cinci trepte.[1]
  Pe fațada principală a piedestalului este înscrisă inscripția: “Eroilor CFR – 1916-1918”.
  Pe partea laterală a soclului, este săpată în marmură albă următoarea inscripție:
  OMAGIU SI RECUNOSTINTA EROILOR MILITARI DE CAI FERATE SI TRANSPORTURI DIN ARMATA ROMANA CARE S-AU JERTFIT PENTRU CAUZA NATIUNII

  16 februarie 1933 – 16 februarie 2018….85 de ani…
  Arc peste timp de la jertfa ceferistilor pentru libertate si drepturi cetatenesti din 1933… punctat de jertfele ceferistilor cazuti in Primul Razboi Mondial…pana in zilele noastre….

  Ambele monumente, marturii ale istoriei breslei feroviare, vor fi cinstite prin depuneri de coroane de flori !
  O datorie si o onoare pentru toti feroviarii care vor participa si-i vor reprezenta si pe cei aflati la datorie !

  „Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții.” — Nicolae Iorga

 2. LEGE nr.129 din 16 octombrie 1996
  – privind transportul pe caile ferate romane
  “….Personalul S.N.C.F.R.
  Art. 39. – (1) Personalul S.N.C.F.R. este supus prevederilor Statutului personalului Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobat prin hotărâre a Guvernului, contractului colectiv de muncă încheiat anual, la nivelul S.N.C.F.R., precum şi ordinelor şi instrucţiunilor specifice transportului pe căile ferate.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului unităţilor de asistenţă medicală, medicină şi psihologie a muncii, psihologie aplicată şi al unităţilor de învăţământ organizate în structura S.N.C.F.R.
  Art. 63. – (1) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, S.N.C.F.R. împreună cu Ministerul Transporturilor întocmesc şi înaintează spre aprobare Guvernului contractul de activitate al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.
  (2) În acelaşi termen, Ministerul Transporturilor va înainta Guvernului proiectul de statut al personalului S.N.C.F.R..”

  Daca pana in octombrie 1996, s-a folosit (SI INCA SE MAI FOLOSESTE) ca „substitut” Decretul Lege 376 din 1976, prin Legea 129/1996 s-a instituit obligatia imperativa , cu termen clar, de a se adopta statutul personalului feroviar!

  HOTARARE Nr. 581 din 10 septembrie 1998
  privind infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
  “…….Art. 1
  (1) Se infiinteaza Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A., denumita in continuare C.F.R., societate comerciala pe actiuni, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
  Anexa 1
  Art. 25
  Personalul
  (1) Personalul C.F.R. se incadreaza in conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.
  (2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurate a concursurilor, a examenelor si a selectiei se stabilesc prin regulament de catre consiliul de administratie.
  (3) Personalul C.F.R. este supus Statutului personalului feroviar, reglementarilor specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare, precum si regulamentului de ordine interioara al acesteia.
  (4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca….”

  IN ZADAR SE MENTIONEAZA STATUTUL CE TREBUIA ADOPTAT PRIN LEGE, SE FOLSESTE IN CONTINUARE ACELASI “SUBSTITUT” VECHI DE 42 DE ANI… mai ales cand suntem sanctionati….