Category Archives: Uncategorized

LA MULŢI ANI CEFERIŞTILOR!

LA MULŢI ANI CEFERIŞTILOR!

LA MULŢI ANI CELOR CE POARTĂ NUMELE SF. GHEORGHE!

Se împlinesc 140 de ani de când s-a înființat prima administrație feroviară de stat din România cu emblema CFR.

În anul 1999, ziua de 23 aprilie este declarată oficial: “Ziua feroviarului”.


SĂRBĂTORI PASCALE BINECUVÂNTATE!

Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă în aceste momente de grea încercare pentru întreaga omenire,  armonie, linişte şi speranţă în suflet pentru un viitor mai bun!

PAȘTE FERICIT!

 Cu deosebită considerație,
FEDERAȚIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI DIN ROMÂNIA 

Sistemul detransport feroviar de călători trebuie să fie menținut funcțional în timpulcrizei COVID-19, iar în acest sens, intervenția deurgență a Guvernului României este necesară mai mult ca oricând

ConfederațiaSindicală Națională MERIDIAN și Federația Sindicatelor TransportatorilorFeroviari din România (FSTFR), solicită intervenția de urgență a GuvernuluiRomâniei pentru evitarea blocării sistemului feroviar din țara noastră, așa cum auprocedat și celelalte state membre UE, a căror guverne au intervenit promptpentru alocarea resurselor financiare necesare menținerii în funcțiune a acestuimod de transport, singurul care în această perioadă dificilă poate transportaîn siguranță cetățenii, prin asigurarea distanței sociale minime.

 Atragem atenția că lipsa sau întârzierea uneiintervenții de urgență, va afecta mobilitatea cetățenilor pe termen nedefinit, dezechilibrândputernic mediului economic dependent de transportul feroviar, cu implicațiiimpredictibile asupra securității și a păcii sociale.

 CSN MERIDIAN șiFederația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România au urmărit cu deosebită atenție măsurile luatede Guvernul României în contextul răspândirii COVID-19, în baza decretuluiprezidențial pentru instituirea stării de urgență. Înțelegem pe deplinmotivațiile acestora, dar am evaluat și efectele pe care în principalrestrângerea circulației cetățenilor le are asupra tuturor companiilorferoviare sau a sutelor de mii de lucrători feroviari ori aparținători.Compania cea mai afectată în acest moment este Societatea Naţională deTransport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”- S.A și indirect  Compania Națională Căi Ferate CFR S.A.

 Am salutat numirea unui management profesionistla CFR Călători și îmbunătățirile vizibile în companie înainte de crizaCoronavirus, reflectate în suplimentările trenurilor, creșterea încasărilor, aparcului activ de material rulant, dar și la nivelul transparenței decizionaleși a comunicării. 

 De asemenea, precizăm că măsuri eficiente șiimediate, după modelul celor din mediul privat, au fost luate de conducereacompaniei pe fondul reducerii încasărilor generate de restricțiile decirculație, în condițiile în care continuitatea serviciului trebuia totuși asigurată.Cetățenii din anumite domenii trebuiau aduși la serviciu, iar regiunileRomâniei nu puteau fi lăsate în izolare prin ruperea legăturilor feroviare. S-aînțeles și necesitatea anulării trenurilor, în același procent în care stateleeuropene au făcut-o. Oamenii noștri au înțeles și au trebuit să accepte,inclusiv necesitatea programului redus de la 5 la 4 zile pe săptămână cureducerea corespunzătoare a salariilor. Am negociat în numele membrilor noștrialte măsuri pentru asigurarea protecției călătorilor și a personalului, înregim de continuitate a serviciului. Este vorba de dezinfecția vagoanelor, locomotivelorși automotoarelor DESIRO, dotarea cu echipamente de protecție a salariațilorCFR Călători, controlul vizual al biletelor etc.

 Comparând însă cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, considerăm căefortul traversării acestei perioade dificile nu trebuie să fie preluat doar deangajați și companie, ci și de Guvernul României. De exemplu, Marea Britanie a preluat integral (100%)cheltuielile operatorilor feroviari pentru călători, Italia care este într-osituație mult mai grea, a finanțat suplimentar pentru a limita anulările detrenuri la 30%, iar Germania susține financiar traficul regional și de lungparcurs prin sume importante. Situația este similară și în state mai mici.

 Membri noștri de sindicat se află și ei în prima linie și își continuăserviciul pentru ca au înțeles că trebuie să fie la datorie și să asiguremobilitatea cetățenilor pentru a nu opri motoarele economiei.   

 Confederația Sindicală NaționalăMERIDIAN și Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România prinActul nr. 40 din 5.04.2020 înregistrat la MTIC cu nr. 14185/06.04.2020,laMinisterul Finanțelor Publice cu nr. M_REG-1000382-2020 și la SNTFC,,CFR Călători,,SAcu nr.1/3876/6.04.2020 și transmis prin email la Prim-Ministrul României, solicităintervenția imediată a guvernului pentru soluționarea situației critice generată de măsurile de distanțare socială și delimitare a mobilității cetățenilor asupra încasărilor CFR Călători și CFRInfrastructura care vor conduce în lipsa acțiunii guvernului, la blocaj economic și haos social.

Departamentul de comunicare

Proiectele de HG privind aprobarea de BVC-urilor pe anul 2020 ale unităților feroviare!

Pe site-ul Ministerului Transporturilor în data de 25.02.2020 au fost publicate pe Transparența decizională spre consultare publică, proiectul de HOTĂRÂREA GUVERNULUI privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, respectiv Proiectul de HOTĂRÂREA GUVERNULUI privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

BVC – ul SNTFC “CFR Călători”  SA este propus a fi încheiat cu o pierdere de -539637.72 mii lei, respectiv BVC – ul CNCF CFR SA  cu o pierdere de -392662.51 mii lei.

Vezi aici (proiect HG-BVC, SNTFC CFR Călători SA): http://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2809-hg25022020de2-3

Vezi aici (proiect HG-BVC, CNCF CFR SA): http://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2808-hg25022020de2-2

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023 în transportul feroviar public de călători

În data de 07.01.2020 pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost pus spre dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023 în transportul feroviar public de călători , proiect care prevede încheierea de contracte de servicii publice de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară cu operatorii de transport feroviar de călători din România și anume:  Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., Societatea “Regio Călători” – S.R.L., Societatea Comercială “Interregional Călători” – S.R.L., Societatea Comercială “Transferoviar Călători” – S.R.L., Societatea “Astra Trans Carpatic” – S.R.L., Societatea Comercială “Softrans” – S.R.L.

Aici aveți în format pdf, Nota de Fundamentare a HG – pentru aprobare Contracte de Servicii Publice pe anii 2020-2023_07.01.2020 

Aici aveți în format pdf, Proiectul de HG – pentru aprobare Contracte de Servicii Publice pe anii 2020-2023_07.01.2020 

Aici aveți în format pdf, forma de proiect a Contractului, anexă la HG – Contracte de Servicii Publice pentru anii 2020 -_2023 supusă pentru aprobare

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin  Autoritatea pentru Reformă Feroviară venind cu acest proiect (proiect care are exclus din mecanism indicatorul călător – kilometru), duce la dezavantajarea operatorului național de transport feroviar de călători față de operatorii privați de transport feroviar de călători, stratagemă care a mai fost folosită și în anii trecuți de către unii operatori privați de transport feroviar de călători pentru a obține venituri considerabile. “Repartizarea compensației către fiecare Operator de transport feroviar de călători se face de către Autoritatea contractantă în funcție de un singur indicator, respectiv indicatorul „tren-km”, pe rang de tren”.                              Mai mult decât ceastă modificare față de contractul de servicii publice anterior, începând cu anul 2020 pentru nerealizarea veniturilor minime obligatorii de către opreratorii de transport feroviar de călători, Autoritatea de Reformă Feroviară va trece la aplicarea de penalități prin diminuarea compensației cu suma nerealizată din total venituri minime obligatorii.           “(5) Începând cu anul 2020, nerealizarea veniturilor minime obligatorii stabilite în anexa nr. 5 lit.B, la contractele din anexele nr. I-VI, va conduce la penalizarea operatorului prin diminuarea compensaţiei cu suma nerealizată din total venituri minime obligatorii.                                                                                 (6)-  I. Volumele totale anuale de călători-km realizate începând cu anul 2020 în cadrul O.S.P. contractate vor fi luate în calcul în vederea aplicării de către A.R.F. a penalităților care vor fi datorate de operatorii de transport feroviar de călători și vor fi prevăzute în noile contracte de servicii publice pentru transportul feroviar de călători determinate după cum urmează:                          (a) pentru o scădere a indicatorului călători-km, cu un procent cuprins între 5% inclusiv și 15% exclusiv, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractată, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 01 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate de 3% din valoarea totală a compensației calculată conform reglementărilor în vigoare;                                                                                                                   (b) pentru o scădere a indicatorului călători-km, cu un procent cuprins între 15% inclusiv și 30% inclusiv, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractată, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 01 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate de 6% din valoarea totală a compensației calculată conform reglementărilor în vigoare;                                                                                                                 (c) pentru o scădere a indicatorului călători-km, cu un procent de peste 30%, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractată, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 01 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate egala cu procentul nerealizat din valoarea totală a compensației calculat conform”

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri, opinii sau sugestii cu privire la proiectul de act normativ prin una din modalitățile specificate pe site-ul Ministerului Transporturilor – secțiunea Anunțuri – proiecte acte normative spre avizare (vezi aici).

Data limită pentru primirea de propuneri, observaţii este  20.01.2020. 

SĂRBĂTORI FERICITE!

COLECTIVUL DE CONDUCERE AL FEDERAȚIEI SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI DIN ROMÂNIA VĂ DOREȘTE CA SĂRBĂTOAREA NAȘTERII MÂNTUITORULUI SĂ VĂ ADUCĂ PACE ȘI BUCURIE ÎN INIMĂ…CRĂCIUN FERICIT ȘI BINECUVÂNTAT!!

STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR – DEZBATERE ÎN ȘEDINȚA DIN PLENUL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Mâine 18 decembrie 2019 surprinzător apare pe ordinea de zi în plenul ședintei Camerei Deputaților la poziția 20  “Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind statutul personalului feroviar (PL-x 37/2017/2019) – lege organică – Reexaminată de Senat – 21.10.2019 Raport comun – Comisia pentru muncă şi Comisia pentru transporturi, Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun “.

Să sperăm că ziua de mâine va fi de bun augur!

Vezi aici Ordinea de zi sedinta plen camera deputatilor

Comisia de muncă și protecție socială din Camera Deputaților a respins cererea Președintelui României de a reexamina Statutul Personalului Feroviar

Astăzi 04 decembrie 2019 la ședinta Comisiei de Muncă și protecție socială din Camera Deputaților, cu 11 voturi pentru și 5 abțineri Comisia a votat favorabil proiectul de Lege privind Statutul Personalului Feroviar și trimitere a raportului către plenul Camerei Deputaților, astfel că cererea Președintelui României Klaus Iohanis de revizuire a Legii privind Statutul Personalului Feroviar a fost respinsă.

Urmează ca și Comisia de Transporturi și Infrastructură să se pronunțe asupra cererii Președintelui României de reexaminare a  Legii privind Statutul Personalului Peroviar.

 

Luna cadourilor scoate STATUTUL la lumină!

Miercuri 04 decembrie la Comisia de muncă din Camera Deputaților pe ordinea de zi la punctul 1 se află în dezbatere Legea privind Statutul Personalului Feroviar.

Aici aveți în format pdf. ordinea de zi….

ÎN SFÂRȘIT PROIECTUL DE LEGE PRIVIND STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR A FOST ADOPTAT DE PLENUL SENATULUI

Astăzi 21 octombrie 2019 în ședința plenului din Senatul României, proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar a fost adoptat în forma inițială cu o majoritate de voturi, 8 voturi împotrivă și o abținere. În continuare acest proiect de lege va fi trimis Camerei Deputaților ce este for decizional…!