GUVERNUL A APROBAT NOUL MASTERPLAN DE TRANSPORTURI

Guvernul a aprobat noul masterplan de transporturi, care prevede proiectele de infrastructură care trebuie realizate până în 2030. Conform masterplanului elaborat în colaborare cu instituţiile europene, în următorii 15 ani, România îşi propune investească 43,5 miliarde de euro în infrastructură.

În ceea ce privește sectorul feroviar, Master Planul urmărește eficientizarea acestuia, creșterea atractivității transportului pe calea ferată prin îmbunătățirea condițiilor de deplasare prin modernizarea rețelei feroviare naționale și prin dezvoltarea serviciilor feroviare. Astfel, sunt prevăzute, printre altele, finalizarea lucrărilor începute la cale ferată și demararea de altele noi, precum și modernizarea căilor ferate pentru viteze de 160 kilometri/ora.

Pe sectorul feroviar MPGT-ul mai prevede 25 de proiecte de modernizare a căii ferate care au un cost estimat la peste 10 miliarde de euro, de unde rezultă din nou o finanțare insuficientă a acestui important sector de transport.

Lipsa fondurilor disponibile pentru întreținere a condus la necesitatea introducerii a 1,800 de restricții temporare de viteză, care, la rândul lor, generează timpi de parcurs mai mari. În anul 2012 au fost înregistrate întârzieri totale de 3,18 milioane de minute, în condițiile în care restricțiile de viteză au reprezentat mai mult de o treime din acest total. Aceste restricții afectează în special serviciile de transport călători, având un impact mai mic asupra transportului de marfă.

Există porțiuni mari ale rețelei feroviare din România care generează venituri relativ mici, fie prin încasările pe bilete, fie prin taxele de utilizare a infrastructurii, raportat la costurile de operare și întreținere a acestora. S-au analizat diferite scenarii de finanțare pentru a înțelege conexiunile între procentajul privind transportul de călători și cel de mărfuri care ar fi păstrat prin rețelele alternative propuse și implicațiile privind finanțarea. Din această evaluare a reieșit faptul că menținerea de aproximativ 55% din 18,973 km de rețea permite ca aproximativ 99% din trafic să poată fi continuat.

Achiziția de material rulant se va face în corelație cu tipul și cerințele infrastructurii feroviare (electrificată, neelectrificată respectiv cale ferată modernizată, în curs de modernizare sau în proiect de modernizare). Totodată achiziția locomotivelor, vagoanelor, ramelor electrice sau diesel, trenurilor electrice se va face în baza unei analize care să evidențieze potențialul de creștere a numărului de călători pentru pentru o rută astfel încât parcul de material rulant să răspundă cât mai bine la cerințele de transport de pe acea rută. Astfel, pe baza numărului zilnic de călători, pentru o bună adaptare le solicitările curente sau viitoare de transport, se estimează că trenuri electrice de călători vor putea fi achiziționate pentru rutele București – Constanța, București – Brașov, București – Craiova, iar rame electrice (EMU) pentru rutele București – Buzău, Timișoara – Arad, Pașcani – Iași. Pentru rutele neelectrificate București – Pitești, București – Giurgiu a fost propusă achiziția de rame diesel (DMU). Pentru ruta București – Giurgiu se vor înlocui ramele diesel cu cele electrice după anul 2025 când se vor finaliza lucrările de modernizare și electrificare. Pentru a valorifica infrastructura feroviară modernizată, materialul rulant achiziționat va fi apt pentru viteze de circulație de 160 km/h. Nevoia de finanțare pentru achiziția de material rulant pentru cele opt rute a fost estimată la 175,6 mil.euro fără TVA.

Prin achiziția de material rulant nou pentru rutele modernizate, se va putea introduce un mers al trenurilor cadențat, care să răspundă nevoilor de conectivitate feroviară dar care să și genereze sau să atragă noi călătorii din sectorul rutier. Astfel, pentru cele opt rute de cale ferată se propune un orar cadențat pe intervalul orar 6 – 22 care va fi susținut atât prin utilizarea garniturilor nou achiziționate dar cât și prin utilizarea trenurilor existente. Orarul cadențat vizează în special rangurile Regio și Interregio. Pentru acest capitol nu au fost prevăzute fonduri suplimentare în vederea implementării.

Din întreg masterplanul de transporturi am extras doar partea de transport feroviar, parte care se poate vedea după ce…. descărcați de aici extrasul din MPGT -2016 privind TRANSPORTUL FEROVIAR
 

5 responses to “GUVERNUL A APROBAT NOUL MASTERPLAN DE TRANSPORTURI