CFR-iştii işi recapătă toate drepturile de călătorie ce au fost limitate!

În ședința de guvern din data de 12.12.2014 s-a dezbătut pe lângă proiecte de lege, hotărâri și trei ordonanțe de urgență, în care la primul punct de ordonanță era: 1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, Ordonanță pe care Guvernul a adoptat-o. (vezi aici informația de presă a ședinței…).

În această Ordonanța de urgență nr. 83/2014 apărută în Monitorul Oficial nr. 925 din 18.12.2014, prin care se stabileşte salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, nu a mai prelungit prevederile art. 19 litera (a) [Art. 19 litera a) spune următoarele:- In anul 2012 se acorda reduceri de tarife sau, dupa caz, gratuitati, numai in limita a 3 calatorii dus-intors sau 6 calatorii simple, la facilitatile de transport prevazute de urmatoarele acte normative:   a) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) si (4), art. 3 alin. (1) si (2), art. 4 alin. (1), (2) si (3), art. 5, art. 8 alin. (1), (2) si (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) si art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, cu modificarile ulterioare;] din OUG nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011 prin care se limitau gratuitatile la transport ale personalului feroviar.

La Art. 39. din Ordonanța de urgență nr. 83/12.12.2014  se arată că ” Prevederile art. 18 şi art. 19 lit. b) şi c) ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anii 2015 şi 2016.”  De aici înțelegem că prevederile de la liera a) al art. 19 din OUG nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, ce au fost prezentate mai sus, nu se vor mai aplica categoriilor de salariați cuprinse în acest paragraf, astfel revenindu-se la prevederile Ordonanței de GUVERN nr. 112/1999. (vezi Ordonanta Guvernului nr. 112/1999).

19 responses to “CFR-iştii işi recapătă toate drepturile de călătorie ce au fost limitate!