PUNCT DE VEDERE SI PROPUNERI DE MODIFICARE ACT ADITIONAL HG 74/2012.

In urma pezentarii proiectului de modificare a HG 74/2012 cu anexe, a prezentarii Notei de Fundamentare trimisa organizatiilor sindicale pentru a fi discutate in comisia de dialog social, FSTFR a luat pozitie si a trimis puncul de vedere asupra acestora, precum a inaintat la solicitarea MTI propuneri de modificare a articolelor din contractul de servicii publice în transportul feroviar de călători pe perioada 2012 – 2015, care dezavantajeaza operatorul de transport feroviar de stat in favoarea operatorilor de transport feroviar privat. Act nr. 285/27.07.2012, 286/30.07.2012

SHARE