COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA MITINGUL DE PROTEST DIN 16.11.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

DREPTURILE CÂȘTIGATE, NU TREBUIE SĂ FIE AFECTATE!

 Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, la solicitarea organizațiilor sindicale din structura sa, organizează joi, 16 noiembrie 2023, între orele 10.00 – 13,00, în Piața Victoriei din București, la sediul Guvernului României, un miting de protest față de Proiectul Legii privind sistemul public de pensii și a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, autorizat pentru aproximativ 5000 de participanți din întreaga țară.

Protestatarii vor reprezenta lucrătorii din structura confederației, silvicultori, ceferiști, polițiști locali și polițiști naționali, militari în rezervă și personal contractual, funcționari publici din MAPN, mineri, funcționari publici, agricultori, personal nemedical și medical, personal aeroportuar, personal nedidactic, etc.

Principala nemulțumire a organizațiilor sindicale este legată de Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii adoptat de Guvern în ședința din data de 09.11.2023, care în mod surprinzător abrogă în mod expres, drepturi în vigoare prevăzute în statutele profesionale ale silvicultorilor, ceferiștilor și a altor categorii de personal, în ceea ce privește condițiile de pensionare.

Drepturile lucrătorilor stabilite prin LEGE privind încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite și speciale nu trebuie să fie abrogate!

Mai mult, prin proiectul legislativ promovat pe repede înainte, nu se rezolvă problema inechităților din sistemul de pensii și nici întârzierile cronice la aplicarea unor legi importante pentru militarii în rezervă, polițiștii locali, etc.

REVENDICĂRI:

 • Eliminarea art. 168 lit. e) din Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii prin care Guvernul propune abrogarea art. 20 din OUG 59/2000 Statutul personalului silvic, modificată și completată de Legea nr.234/2019 care legiferează activitățile încadrate în condiții speciale;
 • Eliminarea art. 168 lit. f) din Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii prin care Guvernul propune abrogarea art. 34 și art. 35 din Legea nr. 195/2020 privind Statutul Personalului Feroviar;
 • Recunoașterea activităților încadrate în condiții speciale prin Statutul Personalului Silvic și prin Statutul Personalului Feroviar și introducerea acestor activități în Proiectul Legii pensiilor prin completarea prevederilor art. 28, alin. (1) lit. k) și lit. l);
 • Adoptarea de măsuri urgente din partea Guvernului României și a Ministerului Muncii pentru aplicarea Statutului personalului silvic în forma legiferată de Parlament;
 • Urgentarea aprobării BVC-urilor CFR CĂLĂTORI și CFR Infrastructură pe anul 2023 prin Hotărări de Guvern;
 • Urgentarea aplicării salarizării corecte prin grila de salarizare ce trebuie sa fie aplicată cel mai târziu de la 01 decembrie 2023 și care trebuie sa aibe la bază  formula de calcul din Legea nr 195 /2020 privind Statutul Personalului Feroviar;
 • Acordarea dreptului la încadrarea activității în condiții speciale de muncă a tuturor polițiștilor locali;
 • Eliminarea măsurilor fiscal-bugetare din Legea nr. 296/2023 care conduc la diminuarea veniturilor salariaților și încălcare a drepturilor negociate prin contractele colective de muncă în vigoare;
 • Respectarea prevederilor contractelor colective de muncă așa cum sunt negociate;
 • Respectarea şi aplicarea integrală în forma promulgată a actelor normative în vigoare adoptate de Parlamentul României:
 • Legea salarizării nr. 153/2017,
 • Statutul Personalului Silvic – O.U.G. nr. 59/2000, modificată și completată prin Legea nr. 234/09.12.2019,
 • Statutul Personalului Feroviar – Legea nr.195/07.09.2020,
 • Legea pensiilor militare de stat nr. 223/2015,
 • Exceptarea industriei de apărare de la aplicarea Legii 296/26.10.2023;
 • Păstrarea modului actual de calcul al pensiilor pentru minerii de huilă și uraniu și pentru energeticienii de la Paroșeni până la închiderea activității lor în anul 2032 și asigurarea unei perioade tranzitorii reglementate;
 • Completarea prevederilor și adăugarea la art. 49 alin. (1) lit.a și închiderea carierelor și termocentralelor aferente CEO;
 • Abrogarea Legii nr.195/2022, referitoare la modificarea, scurtarea perioadei arhivării statelor de plata de la 50 de ani la 5 ani;
 • Asigurarea unor condiţii de muncă, de viață, de salarizare și de pensionare decente;

Nerespectarea și neaplicarea legilor care trebuiau să îmbunătățească condițiile de viață și de muncă ale salariaților și pensionarilor, prețurile mari și inflația, lipsa de predictibilitate legislativă pe termen lung și deciziile contradictorii din ultima perioadă zdruncină încrederea românilor în statul de drept și se pierde orice speranță de progres social, dreptate și și restabilire a justiției sociale în România – stat membru al Uniunii Europene.

Joi, 16 noiembrie 2023, între orele 10,00 și 13,00, în Piața Victoriei participanții la miting vor să reamintească Guvernului României cât de importante sunt pentru ei aceste revendicări și cer în faţa Guvernului României să fie ascultaţi cu mai puțină indiferență și cu mai multă responsabilitate.

SHARE