Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora

În data de 20 iulie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:

Hotărâre de Guvern privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora

Scurtă descriere

Având în vedere:

  1. clasificarea infrastructurii feroviare din România după magistrale conform Contractului de activitate și performanță al Companiei

Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. pentru perioada 2021—2025 aprobat prin H.G. nr. 920/2021;

  1. descrierea rețelei CFR conform Registrului de Infrastructură Feroviară;
  2. necesitatea comasării sau împărțirii și redenumirii după caz, a unor secții de circulație sau a actualizării lungimilor și denumirilor acestora, în concordanță cu necesitățile concrete de exploatare și de asigurare a unei funcționări eficiente a traficului feroviar, în concordanță cu dotările tehnice existente;

SHARE