LA MULȚI ANI 2017!

SĂRBĂTORI FERICITE!

COLECTIVUL DE CONDUCERE AL FSTFR VĂ DOREȘTE CA SĂRBĂTOAREA NAȘTERII MÂNTUITORULUI SĂ VĂ ADUCĂ PACE ȘI BUCURIE ÎN INIMĂ…

 

ÎNTALNIRE CFR CĂLĂTORI – DIRECȚIA DE POLIȚIE TRASPORTURI DIN CADRUL IGPR

Pe pagina sa oficială de facebook a CFR Călători, în data de 07.12.2016 a fost distribuită postarea publicată de dl. Director General al SNTFC CFR Călători Iosif Szenteș pe pagina sa personală de facebook, un articol cu referire la: întalnire CFR Calatori – Direcția de Poliție Trasporturi din cadrul IGPR. Principalul subiect al discuțiilor a fost legat de planul de măsuri pentru stoparea fenomenelor antisociale care aduc mari prejudicii materiale si de imagine operatorului de trasnport feroviar de pasageri:
1.furturile de motorina si
2.călătoriile frauduloase”
astfel că la data postării acestui articol (07.12.2016)  a avut loc o ședinta de analiza a CFR Călători pe linie SC si control trenuri la care a participat si Directorul General al Poliției TF-dl. Chestor Marian Motoc. Subiectele discutate se referă la prezentarea situației si măsurile luate pana in prezent, respectiv cele care se impun pentru stoparea unor fenomene antisociale cum ar fi furturile de motorina si călătoriile frauduloase, care aduc mari prejudicii materiale si de imagine companiei naționale”. Întrucât nu toți membrii nostri de sindicat au cont facebook, am preluat această postare pentru o informare cît mai corectă a tuturor membrilor de sindicat (și nu numai)

 

LEGEA NR. 202/2016 PRIVIND INTEGRAREA SISTEMULUI FEROVIAR DIN ROMÂNIA ÎN SPAŢIUL FEROVIAR UNIC EUROPEAN

În Monitorului Oficial nr. 900 din 9 noiembrie 2016 a fost publicată Legea nr. 202 din 4 noiembrie 2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european. Legea nr. 202 care este în vigoare din data de 12.11.2016, a fost promulgată prin Decretul nr. 916/2016 publicat în acelaşi Monitor Oficial.

Prin Legea 202/2016 se stabilesc:

a) normele aplicabile pe teritoriul României privind administrarea infrastructurii feroviare şi activităţile de transport feroviar ale operatorilor de transport feroviar care îşi au sediul sau care urmează să îşi stabilească sediul într-un stat membru, enunţate în cap. II;

b) criteriile aplicabile eliberării, înnoirii sau modificării licenţelor de transport feroviar de către Organismul de Licenţe Feroviare Român, destinate operatorilor de transport feroviar care sunt înfiinţaţi sau urmează să fie înfiinţaţi în România, stabilite în cap. III;

c) principiile şi procedurile aplicabile în privinţa stabilirii şi perceperii tarifelor pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi în privinţa alocării capacităţilor de infrastructură feroviară, stabilite în cap. IV.

Prezenta lege se aplică utilizării infrastructurii feroviare pentru serviciile de transport feroviar intern şi internaţional operate pe teritoriul României.

Descarca aici…Legea nr. 202 in format pdf

 

Proiectul de Lege privind Statutul Personalului Feroviar a primit aviz favorabil și la Comisia pentru Transporturi şi Energie

Astăzi 07.11.2016  pe ordinea de zi la Comisia pentru Transporturi şi Energie a fost discutat Proiectul de Lege privind Statutul Personalului Feroviar în urma căruia s-a emis Raportul comun suplimentar al celor două Comisii asupra propunerii legislative privind Statutul Personalului Feroviar…vezi aici Raportul Comun Suplimentar

Discutarea privind Proiectul Statutului Personalului Feroviar amânată!!!

După ce Doamna senator Câmpeanu Mariana la şedinţa din plenul SENATULUI în data de 26.09.2016 a luat poziție de retrimitere a propunerii legislative privind STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR la cele două Comisii pentru o săptămână, în data de 24.10.2016 proiectul Statutului Personalului Feroviar a primit din nou aviz FAVORABIL la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. Astăzi 01.11.2016  pe ordinea de zi la Comisia pentru Transporturi şi Energie ar fi trebuit discutat Proiectul de Lege privind Statutul Personalului Feroviar, dar datorită neîndeplinirii cvorumului aceasta a fost reprogramată şi pusă pe ordinea de zi pentru şedinţa din data de 07.11.2016.

Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar a fost în Plenul Senatului astăzi 26.09.2016

Pe Ordinea de zi din 26.09.2016 la lucrări în PLENUL SENATULUI a fost și propunerea legislativă privind statutul personalului feroviar…

Vedeți aici… http://www.senat.ro/ProgramLucruZi.aspx?Zi=2016-09-26&ComisieID=77631fed-607c-4c79-96a4-6a605f426ee6

Doamna senator Câmpeanu Mariana a luat poziție de retrimitere a propunerii legislative privind statutul personalului feroviar la Comisii pentru o săptămână, astfel că având majoritatea voturilor din plenul SENATULUI acesta a fost retrimis Comisiilor…

print-scren

Vedeți aici înregistrarea video a ședinței… http://www.senat.ro/live.aspx (Urmăriți de la minutul 41′:58″ până la 46′:17″, respectiv de la minutul 1:11′:10″ până la 1:12′:15″ cele două intervenții ale doamnei senator Câmpeanu Mariana )

 

STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR A TRECUT DE COMISIA DE MUNCĂ A SENATULUI ROMÂNIEI

După ce în data de 06.09.2016  Proiectul de Lege privind Statutul Personalului Feroviar a trecut de Comisia de Transporturi, în data de 13.09.2016 a fost discutat în Comisia Interministerială, astăzi 20.09.2016 (în urma demersurilor pe care CSN MERIDIAN prin preşedinte – POPESCU ION le-a făcut la PARLAMENTUL ROMÂNIEI, respectiv în SENATUL ROMÂNIEI la inițiatorii propunerilor legislative Lege 393/2016 și Lege 407/2016 privind Statutul Personalului Feroviar pentru  urgentarea și punerea pe Ordinea de zi la şedinţa Comisiei de Muncă a SENATULUI ROMÂNIEI), PROIECTUL STATUTULUI PERSONALULUI FEROVIAR A TRECUT DE COMISIA DE MUNCĂ. Urmează ca în PLENUL SENATULUI să aibă loc dezbaterea Proiectului de Lege privind Statutul Personalului Feroviar.

Alăturat vă atașăm comunicatul CSN MERIDIAN… descarca aici comunicat-de-presa-ref-statutul-personalului-feroviar

 

CSN MERIDIAN SUSŢINE PÂNĂ LA APROBARE STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR

În urma demersurilor pe care CSN MERIDIAN prin preşedinte – POPESCU ION le-a făcut la PARLAMENTUL ROMÂNIEI, respectiv la SENATUL ROMÂNIEI la inițiatorii Propunerilor legislative Lege 393/2016 și Lege 407/2016 privind Statutul Personalului Feroviar, s-a urgentat punerea pe Ordinea de zi la şedinţa Comisiei de Muncă a SENATULUI ROMÂNIEI din data de 20.09.2016 a celor două Propuneri Legislative.
Domnul președinte Popescu Ion a precizat pe parcursul zilei de 19.09.2016 președintelui FSTFR – Maxim Rodrigo Gabriel, că a luat legătura cu domnul senator FIFOR MIHAI VIOREL, cu domnul senator FRĂTEAN PETRU ALEXANDRU, cu domnul senator VOCHIȚOIU HARALAMBIE și cu ceilalți senator iniţiatori ai Propunerilor Legislative privind Statutul Personalului Feroviar, pentru a se urgenta punerea pe Ordinea de zi a Comisiei de Muncă din Senatul României a celor două Propuneri Legislative privind Statutul Personalului Feroviar .

GUVERNUL A APROBAT NOUL MASTERPLAN DE TRANSPORTURI

Guvernul a aprobat noul masterplan de transporturi, care prevede proiectele de infrastructură care trebuie realizate până în 2030. Conform masterplanului elaborat în colaborare cu instituţiile europene, în următorii 15 ani, România îşi propune investească 43,5 miliarde de euro în infrastructură.

În ceea ce privește sectorul feroviar, Master Planul urmărește eficientizarea acestuia, creșterea atractivității transportului pe calea ferată prin îmbunătățirea condițiilor de deplasare prin modernizarea rețelei feroviare naționale și prin dezvoltarea serviciilor feroviare. Astfel, sunt prevăzute, printre altele, finalizarea lucrărilor începute la cale ferată și demararea de altele noi, precum și modernizarea căilor ferate pentru viteze de 160 kilometri/ora.

Pe sectorul feroviar MPGT-ul mai prevede 25 de proiecte de modernizare a căii ferate care au un cost estimat la peste 10 miliarde de euro, de unde rezultă din nou o finanțare insuficientă a acestui important sector de transport.

Lipsa fondurilor disponibile pentru întreținere a condus la necesitatea introducerii a 1,800 de restricții temporare de viteză, care, la rândul lor, generează timpi de parcurs mai mari. În anul 2012 au fost înregistrate întârzieri totale de 3,18 milioane de minute, în condițiile în care restricțiile de viteză au reprezentat mai mult de o treime din acest total. Aceste restricții afectează în special serviciile de transport călători, având un impact mai mic asupra transportului de marfă.

Există porțiuni mari ale rețelei feroviare din România care generează venituri relativ mici, fie prin încasările pe bilete, fie prin taxele de utilizare a infrastructurii, raportat la costurile de operare și întreținere a acestora. S-au analizat diferite scenarii de finanțare pentru a înțelege conexiunile între procentajul privind transportul de călători și cel de mărfuri care ar fi păstrat prin rețelele alternative propuse și implicațiile privind finanțarea. Din această evaluare a reieșit faptul că menținerea de aproximativ 55% din 18,973 km de rețea permite ca aproximativ 99% din trafic să poată fi continuat.

Achiziția de material rulant se va face în corelație cu tipul și cerințele infrastructurii feroviare (electrificată, neelectrificată respectiv cale ferată modernizată, în curs de modernizare sau în proiect de modernizare). Totodată achiziția locomotivelor, vagoanelor, ramelor electrice sau diesel, trenurilor electrice se va face în baza unei analize care să evidențieze potențialul de creștere a numărului de călători pentru pentru o rută astfel încât parcul de material rulant să răspundă cât mai bine la cerințele de transport de pe acea rută. Astfel, pe baza numărului zilnic de călători, pentru o bună adaptare le solicitările curente sau viitoare de transport, se estimează că trenuri electrice de călători vor putea fi achiziționate pentru rutele București – Constanța, București – Brașov, București – Craiova, iar rame electrice (EMU) pentru rutele București – Buzău, Timișoara – Arad, Pașcani – Iași. Pentru rutele neelectrificate București – Pitești, București – Giurgiu a fost propusă achiziția de rame diesel (DMU). Pentru ruta București – Giurgiu se vor înlocui ramele diesel cu cele electrice după anul 2025 când se vor finaliza lucrările de modernizare și electrificare. Pentru a valorifica infrastructura feroviară modernizată, materialul rulant achiziționat va fi apt pentru viteze de circulație de 160 km/h. Nevoia de finanțare pentru achiziția de material rulant pentru cele opt rute a fost estimată la 175,6 mil.euro fără TVA.

Prin achiziția de material rulant nou pentru rutele modernizate, se va putea introduce un mers al trenurilor cadențat, care să răspundă nevoilor de conectivitate feroviară dar care să și genereze sau să atragă noi călătorii din sectorul rutier. Astfel, pentru cele opt rute de cale ferată se propune un orar cadențat pe intervalul orar 6 – 22 care va fi susținut atât prin utilizarea garniturilor nou achiziționate dar cât și prin utilizarea trenurilor existente. Orarul cadențat vizează în special rangurile Regio și Interregio. Pentru acest capitol nu au fost prevăzute fonduri suplimentare în vederea implementării.

Din întreg masterplanul de transporturi am extras doar partea de transport feroviar, parte care se poate vedea după ce…. descărcați de aici extrasul din MPGT -2016 privind TRANSPORTUL FEROVIAR