MITING DE PROTEST LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI ÎN FAŢA GUVERNULUI ROMÂNIEI

Astăzi 23 aprilie ( Ziua Ceferistului) Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Federaţia Mecanicilor de Locomotivă din România,  Federaţia Naţională a Sindicatelor din Transporturi “ELCATEL”, Federaţia Sindicatelor Alfa Transport şi Federaţia Naţională Sindicală din Infrastructura Feroviară, organizaţii componente a Alianţei Federaţiilor Tehnice Feroviare, împreună cu Federaţia Naţională “Drum de Fier” au organizat un miting de protest în faţa Ministerului Transporturilor, urmat de un marş spre sediul Guvernului şi continuând protestul. La acest protest au participat peste 2000 de sindicalişti salariaţii feroviari având ca principalele solicitări adoptarea Statutului Personalului Feroviar, finanţarea corectă a infrastructurii feroviare, investiţii urgente în material rulant nou, condiţii de lucru şi salarii decente.

Domnul Maxim Rodrigo Gabriel, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România a declarat că statutul actual este unul comunist, nefiind schimbat în ultimii 28 de ani, astfel că este necesară adoptarea  noului STATUT care a fost trecut de Senat şi se află de mai bine de doi ani în Camera Deputaţilor  pentru avizul Guvernului.

Au fost depuse memorii la Ministerul Transporturilor, respectiv la Guvernul României, memorii ce cuprind problemele şi revendicările salariaţilor ceferişti care au fost marginalizaţi de factorii decidenţi din România.

Vedeţi mai mult… http://stiri.tvr.ro/cfr-istii-protesteaza—i-astazi-la-ministerul-transporturilor–lucian—ova-coborat-in-mijlocul-manifestan–ilor_830435.html#view

Vedeţi mai mult … https://www.facebook.com/dumitru.fornea?hc_ref=ARQdJ-I8AWU9TB7xuQU7I0-fPmimKNVCkX-D7l_B9ZANcLI2LL-cve53DX_38NS4QG8

 

SĂRBĂTORI PASCALE FERICITE!

Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă armonie, linişte şi speranţă în suflet!
 
PASTE FERICIT !
 
Cu deosebita consideratie,
FEDERATIASINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI DIN ROMANIA 
 

 

COMUNICAT REFERITOR LA ACȚIUNILE DE PROTEST DIN 20 și 23 APRILIE 2018!

Având în vedere hotărârite luate cu ocazia Ședințelor Adunării Generale a FSTFR din 29 și 30.01.2010 și CNC a FSTFR din 15 Martie 2018, pentru organizarea a 3 mitinguri de protest în perioada 16 Februarie – 23 Aprilie 2018, vă atașăm comunicatul FSTFR referitor la aceste acțiuni comune cu celelalte federații așa cum am convenit.…Aveți aici COMUNICATUL FSTFR

INFORMARE DESPRE ÎNTÂLNIREA CU MINISTRUL TRANSPORTURILOR, DOMNUL LUCIAN ȘOVA ȘI REPREZENTANȚII SINDICATELOR FEROVIARE

Duminica 04 martie 2018 reprezentanții FSTFR, FMLR și FNFMCV s-au întâlnit împreună cu ministrul transporturilor dl. Lucian SOVA între orele 12:00 – 14:00 pentru a analiza problemele de la SNTFC CFR Călători SA. Sau discutat următoarele probleme:

– regularizarea cu bugetul de stat a compensației privind transportul feroviar public de călători necuvenită pe anul 2017 în valoare de 15.880.816,58 lei în concepția președintelui ARF dl. Marian PĂUN care avizează că îcepând cu 01.02.2018 va proceda și la calculul de accesorii pentru sumele nejustificate și nerestituite la bugetul statului, deoarece președintele ARF dl.  Marian PĂUN nu recunoaște notele CFR Călători prin care se arată că prestația pe un an de zile aprobată prin mersul de tren  2016-2017 pentru perioada 01.01-10.12.2017  și cea aprobată prin mersul de tren 2017-2018 pentru perioada 10.12.2017 – 31.12.2017 se regăsește în două mersuri de tren;

– încheierea și aprobarea Contractului de Servicii Publice cu OTF-uri de către ARF până cel târziu la sfârșitul lunii martie 2018, care să aibă compensația distribuită astfel încât să nu mai fie acordată discriminatoriu;

– întocmirea unui act de către Ministerul Transporturilor către Ministerul Finanțelor Publice, Curtea de Conturi, ANAF și ARF pentru ca toate OTF-urile să funcționeze după aceleași proceduri de achiziții publice;

– elaborarea unui memorandum privind capitalizarea CFR Călători cu 1 milion de euro pentru închirierea în leasing operațional de material rulant feroviar necesar și pentru renunțarea anulărilor trenurilor de călători din cauza lipsei de material rulant insuficient;

– efectuarea de demersuri necesare pentru recuperarea de către CFR Călători a supraaccizei de combustibil utilizată în transportul feroviar de călători;

– elaborarea unei proceduri pentru absorbția unei mari părți a reparatorilor de locomotivă și păstrarea SCRL Brașov SA pentru efectuarea de RR-uri și alte reparații mari planificate la locomotivele CFR Călători;

– înaintatrea de propuneri pentru modificărea reglementărilor în ceea ce privește agrementarea AFER a furnizorilor de componente și materiale folosite de CFR Călători care nu au implicații în siguranța circulației feroviare;

Toate discuțiile purtate între administrația CFR Călători, sindicate și ministrul transporturilor au fost urmate de propuneri de soluționare și discuții pe propuneri de soluționare, iar pentru măsurile hotărâte sau dispus termene de realizare scurte, precise și clare. S-a precizat că discuțiile ce au loc la OTF-uri pentru planul de mers al trenurilor 2017 – 2018 sunt ca urmare a adresei Direcției Trafic Serviciul Mers Tren cu nr. 4/34 din 14.02.2018 de la CNCF CFR SA, prin care s-a adresat la toți operatorii de transport feroviar solicitarea ca în perioada 09-13.07.2018 discuțiile comune între conducerea CNCF CFR SA  și operatorii de transport feroviar de călători în ceea ce privește realizarea practică a propunerilor pentru trenurile interregio. Până în data de 08.06.2018 se elaborează graficul de circulație pentru trenurile regio și în consecință OTF-urile au analize în prezent pentru a transmite trenurile pe care să se concretizeze în comandă fermă semnată de ambele părți.

 

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL CSN MERIDIAN

”Sindicatele feroviare din România au tras sirena disperării și a nemulțumirii cu privire la situația gravă cu care se confruntă salariații din companiile feroviare de stat. București, vineri, 16 februarie 2018

Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) împreună cu Confederația Sindicală Națională MERIDIAN (CSN MERIDIAN) au organizat în București, vineri, 16 februarie 2018, acțiuni sindicale comemorative și de protest pentru a trage “sirena” disperării și a nemulțumirii cu privire la situația gravă cu care se confruntă companiile feroviare de stat, în prezența Ministrului Transporturilor și a conducerii acestor companii.

Acțiunile sindicale s-au desfășurat în contextul comemorării a 85 de ani de la înăbușirea violentă a Grevei ceferiștilor din 16 februarie 2018 (când 7 muncitori au fost împușcați și peste 40 au fost răniți pentru că și-au cerut să le fie respectate drepturile cetățenești), dar și în contextul măsurilor anunțate de suspendarea a peste 100 de trenuri de către SNTFC CFR Călători SA.

Pentru prima data după 29 de ani de la evenimentele din 1989, sindicatele feroviare, prin FSTFR și CSN MERIDIAN, s-au reunit pentru a marca prin recunoștința lor, două momente simbol ale istoriei României și ale luptei sindicale: Centenarul Marii Uniri și înăbușirea violentă a Grevei ceferiștilor de la Atelierele “Grivița”.

În acest sens, într-un cadru solemn și în prezența a aproximativ 1600 de persoane, toți reprezentanții acestor organizații sindicale, Primarul Sectorului 1 (dl. Daniel Tudorache), Ministrul Transporturilor (dl. Lucian Sova) și conducerea companiilor feroviare de stat, au depus coroane la Monumentul Eroilor CFR 1916-1918 din fața Gării de Nord, precum și la placa comemorativă din Parcul din fața Ministerului Transporturilor.

Confederația Consilva, reprezentată la miting de dl. Marian Stoicescu, Uniunea Forța Legii reprezentată la miting de dl. Cristi Toma (în numele dlui. Ringo Dămureanu, Președintele UFL) și Federația Sindicatelor din Administrație București, reprezentată la miting de președintele acesteia, dl. Mircea Mureșanu, s-au solidarizat cu acțiunea feroviarilor români.

A urmat apoi un miting de protest în fața Ministerului Transportrilor care a avut ca motto: “TOȚI UNIȚI PENTRU SALVAREA CĂII FERATE ROMÂNE !”, la care au participat 800 de membri de sindicat pentru a se respecta autorizația acordată de Primăria Capitalei.

În cadrul acestui miting de protest, membrii de sindicat, salariați ai companiilor feroviare de stat, și-au exprimat îngrijorarea și furia cu privire la

➢ tergiversarea aprobării Legii privind Statutul Personalului Feroviar;
➢ falimentarea sistemului feroviar din cauza nepăsării și neglijenței factorilor politici și de decizie, care s-a tradus în subfinanțarea cronică a CNCF „CFR” SA; în lipsa achizițiilor automotoare, rame electrice şi vagoane noi la SNTFC CFR Călători SA; în lipsa investiţiilor în locomotive; în management politizat, deprofesionalizat și subjugat grupurilor de interese; în anularea trenurilor de călători ale CFR Călători din Mersul de tren pe anul 2018;
➢ degradarea continuă a condiţiilor de muncă pe locomotive, automotoare și rame electrice vechi, care afectează nu numai sănătatea mecanicilor de locomotivă și automotor ai SNTFC CFR Călători SA, dar și condițiile de călătorie;
➢ efectuarea cu întârziere a plăților salariilor lunare a angajaților SNTFC CFR Călători SA și CN CF CFR SA;
➢ înstrăinarea și/sau distrugerea spitalelor CFR care sunt patrimoniu al Căilor Ferate Române;
➢ distrugerea identității meseriei de ceferist și tergiversarea schimbării uniformelor vechi ale ceferiștilor din Ramura Comercial de la SNTFC CFR Călători SA cu altele noi” …Citește mai departe

MINUTA DIN 16 FEBRUARIE 2018 ÎN URMA ÎNTÂLNIRII MINISTRULUI TRANSPORTURILOR D-L LUCIAN ȘOVA ȘI D-L POPESCU IOAN PREȘEDINTELE-CSN MERIDIAN ÎMPREUNĂ CU D-L MAXIM RODRIGO-GABRIEL PREȘEDINTELE – FSTFR

PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII ACȚIUNILOR DIN DATA DE 16.02.2018

Atașat aveți Comunicatul CSN MERIDIAN cu acțiunea FSTFR  din 16.02.2018

COMUNICAT

După mitingul de protest din data de 16 februarie 2018, organizat de Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România în București Sector 1, în Parcul din fața Ministerului Transporturilor între orele 10.00 -12.30, la care vor participa ca invitați membri de sindicat de la toate federațiile sindicale feroviare și și-au anunțat prezența cca 100 membri de sindicat ai Federației Naționale Sindicale Infrastructură Feroviară (FNSIF), cca 150 membri de sindicat ai FNFMCV și cca 100 membri de sindicat ai altor sindicate și federații sindicale feroviare etc., ca urmare a hotărârii Federațiilor Sindicale Feroviare – Federația Națională Feroviara Miscare Comercial Vagoane, Federația Națională Drum de Fier, Federația Mecanicilor de Locomotivă din România, Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Federația Națională a Sindicatelor Transporturi Elcatel reunite în ședința comună la data de 6 februarie 2018, va fi demarată o campanie de strângere de semnături pe suport de hârtie pentru susținerea proiectului de Lege privind Statutul personalului feroviar și pentru susținerea investițiilor multianuale în calea ferată română. Ulterior în luna aprilie 2018 va fi organizat un miting de protest în București pentru susținerea celor menționate mai sus la care vor participa în afară de federațiile semnatare a comunicatului și Federația Națională Sindicală Infrastructură Feroviară (FNSIF) care va participa efectiv la campania de strângere de semnături pe suport de hârtie pentru aceleași obiective  menționate anterior…

Aici aveți … COMUNICATUL

Comunicatul de presă privind mitingul de protest din 16 februarie 2018

În 16 Februarie fosta Zi a Feroviarului când se împlinesc 85 ani de la Greva ceferiștilor de la Atelierele CFR Grivița, Federția Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) este sprijinită de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN (CSN Meridian) în organizarea acțiunii sindicale de comemorare a Grevei ceferiștilor de la Atelierele CFR Grivița din 1933. Această acțiune de comemorare va fi continuată cu un Miting de Protest organizat în mod special împotriva tergiversării aprobării Legii privind Statutul Personalului Feroviar. Și-au anunțat deja participarea ca invitați: Federația Națională Sindicală din Infrastructura Feroviară (FNSIF), Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR din România, alte organizații sindicale și mulți alți feroviari. Mitingul de protest organizat de Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) și de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN (CSN Meridian) permite lucrătorilor feroviari ca pe lângă nemulțumirea pe care și-o vor exprima pentru tergiversarea aprobării Legii privind Statutul Personalului Feroviar, își vor exprima nemulțumirea și pentru problemele actuale din sistemul feroviar cauzate de lipsa finanțării acestuia de către factorii decidenți din conducerea statului român.

Aici descărcați…Comunicatul de PRESA privind MITINGUL din 16 februarie 2018

HG 924/2017 PENTRU REEVALUAREA LOCURILOR DE MUNCĂ ÎN CONDIȚII SPECIALE

În Monitorul Oficial 1039 din 29 decembrie 2017 a fost publicată Hotărârea nr. 924 din 20 decembrie 2017, hotărâre care prevede stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În termen de 60 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial se înființează prin ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății, Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale.

Angajatorii împreună cu persoanele nominalizate la art. 4 alin. (1) lit. a) conform prezentei hotărâri, [nominalizarea locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea, de către angajator împreună cu sindicatele existente potrivit legii şi/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie ori cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prioritate având reprezentanţii lucrătorilor de la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, şi medicul de medicina muncii care a asigurat supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă vizate;] vor solicita reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale până la data de 30 iunie 2018.