COLECTIVUL DE CONDUCERE AL FSTFR VĂ DOREŞTE UN PAŞTE FERICIT!

STATUTUL A FOST APROBAT DE MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Astăzi 23 martie 2017 la Ministerul Transporturilor a fost întâlnirea pentru discutarea proiectului de lege privind Statutul Personalului Feroviar/ acesta a fost aprobat în forma propusă de Senat si transmisă mai departe către Guvern și Comisia pentru Transporturi a Camerei Deputaților. La această întâlnire a participat și ministru secretar de stat domnul Dragoş TITEA împreună cu reprezentanții federațiilor sindicale feroviare și ai metroului.

Atașat este forma aprobată  a Statutului-personalului-feroviar-cu-amendamente

 

COMUNICAT

Urmare a faptului că în data de 22.03.2017 valabilitatea CCM la nivel de SNTFC CFR Călători SA expiră şi încă nu s-a prezentat de cătrew SNTFC CFR Călători SA nicio ofertă concretă şi nominală pe fiecare funcţie în parte privind creşterea salarială pe anul 2017 coroborat cu faptul că în ultima zi de valabilitate a CCM-ului nu există BVC aprobat prin HG pe anul 2017, echipa de negociere a AFTF a respins oferta administraţiei CFR Călători privind prelungirea actualului CCM cu aceleaşi prevederi până la data de 30 aprilie 2017. Echipa de negociere şi-a exprimat disponibilitatea de a continua negocierile şi în data de 23 martie 2017 până când va primi mandatele pentru semnare de ACORD transmise de organizaţiile sindicale care doresc încheierea acestuia. De asemeni AFTF şi-a exprimat disponibilitatea de a continua negocierile şi în vederea încheierii unui nou ccm în baza unei oferte a administraţiei care să satisfacă revendicările membrilor noştri de sindicat stipulate în procesele verbale de negociere a CCM-ului. Consultarea membrilor de sindicat în vederea acordării sau nu a unui mandat pentru negocierea, semnarea şi înregistrarea unui ACORD COLECTIV de muncă la nivelul SNTFC CFR Călători SA valabil pe o perioadă de 30 de zile, perioadă necesară aprobării BVC al societăţii, precum şi pentru negocierea uni nou CCM, s-a făcut ca urmare a discuţiilor avute la sediul SNTFC CFR Călători SA între echipele de negociere şi Ministrul Transporturilor domnul Alexandru Răzvan CUC care a promis că face toate demersurile necesare pentru aprobarea cât mai rapidă prin HG a BVC  pe 2017 al CFR Călători, fapt ce va face posibilă în acest timp a negocierii, semnării şi înregistrării CCM-ului. Mai mult comisia de negociere AFTF a comunicat conducerii SNTFC CFR Călători SA că inexistenţa BVC pe anul 2017 poate crea tensiuni sociale pentru care AFTF nu-şi asumă responsabilitatea.

MAXIM Rodrigo-Gabriel

CUM AR TREBUI SĂ PROCEDĂM?

În perioada următoare toți salariații SNTFC,,CFR Călători,,SA trebuie să încercăm să fim uniți, deoarece la SNTFC,,CFR Călători,,SA la data de 15.03.2017 sau 30.03.2017 este posibil ca salariul să nu se acorde întreg ci în tranșe funcție de încasările pe care le are SNTFC,,CFR Călători,,SA. Salariul lichidare și/sau avans poate fi în tranșe în martie 2017 pentru că SNTFC,,CFR Călători,,SA nu a primit subvenția/compensaţia pe lunile ianuarie, februarie și martie 2017. Mai mult pentru că SNTFC ,,CFR Călători,,SA nu are BVC pe anul 2017 aprobat prin HG, s-ar putea să nu avem încheiat CCM la nivel de SNTFC,,CFR Călători,,SA pe anii 2017-2018 începând cu 23 martie 2017 și poate nu va fi nici creștere salarială până la semnarea unui nou CCM. În consecință în perioada următoare trebuie să încercăm să fim uniți și să protestăm sub toate formele legale existente împotriva tuturor acelora care cu voie sau fără voie distrug ,, SNTFC,,CFR Călători,,SA …

INFORMARE 28.02.2017


Astăzi 28.09.2017, comisiile de negociere a sindicatelor feroviare reprezentative s-au întalnit la sediile companiilor feroviare SNTFC CFR Calatori SA şi CNCF CFR SA  pentru o nouă rundă de negocieri a CCM 2017-2018.
În cadrul ședinței de negociere la CNCF CFR SA, administrația a prezentat spre consultare  comisiilor de negociere a sindicatelor feroviare reprezentative (FNDF, FNF M/C şi AFTF), proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.                                                                                                                                Următoarea întâlnire în şedinţă de negociere la SNCFC CFR  SA va avea loc în data de 09.03.2017.                                                                                                                          În cadrul şedinţei de negociere la SNTFC CFR Călători SA, administraţia a transmis organizaţiilor sindicale participante (FNF M/C şi AFTF) situaţiile solicitate de către acestea şi anume: execuţia bugetară a societăţii, balanţa de verificare, situaţia personalului pe funcţii şi clase de salarizare, respectiv situaţia ocupării forţei de muncă, toate la data de 31 decembrie 2016.                         Domnul Director General a arătat că datorită faptului că Bugetul de Venituri și Cheltuieli al companiei nu a fost aprobat, practic nu putem negocia.                     Următoarea întâlnire în şedinţă de negociere la SNTFC CFR Călători SA va avea loc în data de 15.03.2017.

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative au avut fiecare puncte de vedere consemnate în procesele verbale.

 

 

STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR A PRIMIT AVIZ FAVORABIL ÎN COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE A CAMEREI DEPUTAŢILOR

Statutul Personalului Feroviar a fost dezbatut la comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale a Camerei Deputaților în data de 21.02.2017, cu o zi înainte faţă de programarea iniţială, acesta primind aviz favorabil cu majoritate de voturi (11 voturi pentru, 0 abtinere, Pruna Cristina – USR şi un vot împotrivă, Durus Vlad Emanuel – USR)

La şedinţă au participat pentru susţinerea statutului reprezentanţii Alianţei Federaţiilor Tehnice Feroviare: Iulică Măntescu, Maxim Rodrigo-Gabriel şi Georgel Petrache.

Punctul de vedere iniţial al comisiei a fost de amânare a avizării. Prezenţa reprezentanţilor AFTF în sală şi susţinerea Preşedintelui Comisiei, dl. Ibram Iusein au contribuit la exprimarea votului comisiei.

 

STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR A PRIMIT AVIZ NEGATIV IN COMISIA JURIDICA A CAMEREI DEPUTAŢILOR

Statutul Personalului Feroviar a fost dezbatut la comisia juridica a Camerei Deputaților în data de 15.02.2017, acesta primind aviz negativ cu unanimitate de voturi. Statutul va trece și prin comisiile pentru drepturile omului și finanțe bănci.  Pana în data de 24 februarie 2017 comisia pentru munca și comisia pentru transporturi și energie trebuie sa depună raportul asupra proiectului de lege….Vezi aici avizul comisiei juridice.

STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR SE AFLĂ LA COMISII ÎN CAMERA DEPUTAŢILOR

Statutul în 22.12.2016 a fost adoptat de Senat, în 01.02.2017 a avut prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputaților și apoi trimis la Comisii unde în 14.02.2017 a fost termen depunere amendamente și în 23.02.2017 termen depunere raport etc.
Mai mult pe :
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16101

La SNTFC CFR Călători – SA, încep negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă

Aztăzi 06 februarie 2017, administraţia SNTFC CFR Călători – SA a înaintat federaţiilor reprezentative la sector de activitate,  învitaţia în vederea începerii negocierii noului Contract Colectiv de Muncă pentru data de  9 februarie 2017 ora 10.00, la sediul SNTFC CFR Călători – SA. Alăturat vă ataşăm în faximil invitaţia. Descarcă aici… Invitaţia pentru iniţierea începerii negocierilor la noul contract colectiv de muncă

 

LA MULȚI ANI 2017!