ORDINUL MT 910/2019 PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ FEROVIARĂ, A FOST PUBLICAT MIERCURI 19 IUNIE ÎN MONITORUL OFICIAL NR 497

             Ordinul 910/2019  modifică prevederile ordinului 2.261 din 2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare, calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar, ordin care prevede că unitățile feroviare pot organiza cursuri de pregătire doar pentru angajații proprii și doar în situații temeinic justificate.

        Acest ordin a fost necesar deoarece administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară şi operatorii de transport feroviar, se confruntă cu o lipsă semnificativă de personal, în special pe domeniul funcțiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, situație cauzată în principal de diferența dintre numărul de angajaţi care părăsesc sectorul feroviar, majoritar prin pensionare şi numărul de nou intrați care au absolvit forme de calificare profesională în domeniul transporturilor feroviare, ofertate de autoritatea competentă la nivel naţional pentru evaluarea şi certificarea competențelor profesionale în domeniul transporturilor feroviare, respectiv Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER. Astfel că Ministerul Transporturilor a inițiat demersurile organizării unui grup de lucru format din reprezentanți ai operatorilor feroviari de stat și privați, ai CFR SA, CFR Călători, CFR Marfă ai sindicatelor ( FSTFR, FMLR și FNDF)  și CENAFER, coordonat de Autoritatea pentru Siguranță Feroviară din România (ASFR), pentru a se găsi o soluție și posibilitatea legală  ca actorii din sectorul feroviar din România să aibă posibilitatea de a  înființa centre proprii în vederea desfășurării de cursuri de calificare profesională în domeniul transporturilor feroviare, în conformitate cu necesitățile acestora.

          Organizarea programelor de calificare, a examenului după efectuarea cursurilor de calificare şi emiterea titlului de calificare vor rămâne în atribuția CENAFER în calitate de autoritate competentă la nivel naţional pentru evaluarea şi certificarea competențelor profesionale în domeniul transporturilor feroviare, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor şi calificărilor profesionale reglementate din România.

             FSTFR, care a avut reprezentanți în acest grup de lucru, aduce mulțumiri Conducerii Ministerului Transporturilor pentru inițiativa luată prin formarea grupului de lucru, punerea de acord cu administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară şi operatorii de transport feroviar, respectiv autoritatea competentă la nivel naţional pentru evaluarea şi certificarea competențelor profesionale în domeniul transporturilor feroviare, respectiv Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER și finalizarea acestor dezbateri prin emiterea acestui ordin care era necesar.

                                                   Biroul Permanent al FSTFR

Noul CCM 2019 – 2020 la SNTFC “CFR Călători SA” a fost semnat!

COMUNICAT F.S.T.F.R.

Astăzi 19 iunie 2019 au fost finalizate negocierile colective prin semnarea C.C.M. la nivel de SNTFC “CFR Călători” SA pentru perioada 16 iulie 2019 – 15 iulie 2020, C.C.M. care cuprinde o creștere a salariilor de bază brute cu 15% începând cu 01 septembrie 2019 la toți salariații SNTFC “CFR Călători” SA.
Menționăm că în perioada următoare urmează să se încheie și protocolul pentru  decontare a 50% din biletele de CO dar nu mai mult de 1000 lei, etc.

Precizăm că în cadrul negocierilor colective Comisia de Negociere din partea SNTFC “CFR Călători” SA, împreună cu Directorul General al SNTFC “CFR Călători” SA nu au vrut să țină cont de nicio altă propunere a sindicatelor referitoare la o creștere salarială și sub formă de sporuri sau prin acordare de clase de salarizare pentru salariații SNTFC “CFR Călători” SA.

                                                Președinte F.S.T.F.R.

                                                Maxim Rodrigo Gabriel


STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR A FOST TRIMIS LA PREȘEDINTELE KLAUS IOHANNIS SPRE PROMULGARE

Luni 03 iunie 2019, Secretariatul General al Camerei Deputaților a trimis la Președintele României Statutul Personalului Feroviar (PL-x 37/2017) pentru promulgare.

PROIECTUL DE LEGE PRIVIND STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR A FOST ADOPTAT DE PLENUL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Astăzi, 07 mai 2019 la ședința din plenul Camerei Deputaților a  fost adoptat proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar  cu 203 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 86 de abțineri. 

Aici aveti lista votului electronic al deputaților care au votat!

 

 

SĂRBĂTORI PASCALE BINECUVÂNTATE!

Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă armonie, linişte şi speranţă în suflet!

PAȘTE FERICIT!

 Cu deosebită considerație,
FEDERAȚIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI DIN ROMÂNIA 

Statutul personalului feroviar a trecut de Comisia transporturi și infrastructură

Astăzi 23 aprilie 2019, Comisia pentru transporturi și infrastructură a analizat proiectul de lege privind Statutul Personalului Feroviar. Președintele comisiei a propus amânarea cu două săptămâni a dezbaterilor, astfel ca s-a supus la vot amânarea lui, iar în urma votului din cei 12 membri ai comisiei, 3 au fost pentru amânare(1 vot PNL si 2 USR) si ceilalti 9(PSD) au fost pentru rămânerea pe ordinea de zi și dezbaterea acestuia în comisie pentru data de astăzi. În urma continuării ședinței, dezbaterii amendamentelor și votul final ( 3 abțineri-1 deputat PNL, doi deputați USR și 9 voturi pentru a deputaților PSD) Comisia pentru transporturi a adoptat un raport favorabil pentru acest proiect de lege, iar acesta a fost introdus la poziția 10 pe ordinea de zi de mâine, 24 aprilie, a plenului Camerei Deputaților, unde va fi dezbătut cu condiția ca cele două comisii să trimită raportul comun în plen.

STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR A TRECUT DE COMISIA DE MUNCĂ DIN CAMERA DEPUTAȚILOR

Astăzi 16 aprilie 2019 în Comisia de Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților aufost reluate articolele rămase în discuție din textul proiectului de lege privind Statutul personalului feroviar. Sindicatele feroviare majoritare, au depus ieri, de comun acord, amendamente la articolele rămase în divergență, astfel că la finalul ședinței, Comisia a votat favorabil proiectul de lege. Statutul personalului feroviar urmează să fie trimis săptămâna viitoare în plenul camerei pentru dezbateri și vot final.

CFR-iștii au protestat exprimându-și nemulțumirile în fața Ministerului Transporturilor pe o vreme mohorâtă cu ploaie!

Joi 11 aprilie 2019, începând cu ora 10, feroviarii membri ai șase federații sindicale, Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România(FSTFR), Federația Națională Drum de Fier (FNDF), Federația Mecanicilor de Locomotivă din România (FMLR), Federatia Nationala a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL, Federația Automatizări Feroviare (FAF) și Federația Națională Sindicală din Infrastructura Feroviară (FNSIF) și-au exprimat nemulțumirile în fața Ministerului Transporturilor, chiar dacă pe tot parcursul mitingului a plouat neîncetat.
Protestatarii au cerut ca Statutul Personalului Feroviar să fie adoptat cu prevederi care să le asigure un nivel decent al salariilor precum și să le asigure posibilitatea să iasă ai devreme la pensie, având în vedere nivel ridicat de stres și condițiile grele în care sunt nevoiți să muncească.
Cu o zi înainte, la sediul Ministerului Transporturilor a avut loc o întâlnire a domnului Ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și secretarul de stat coordonator pentru domeniul feroviar Dragoș Titea cu reprezentanții organizațiilor sindicale, unde au avut loc discuții privind principalele probleme care stau la baza mitingului de protest din data de 11 aprilie 2019 și anume: promovarea Statutului personalului feroviar, asigurarea sumelor pentru creșterile salariale la companiile de stat din calea ferată, realizarea investițiilor în domeniul feroviar. Astfel că în ziua desfășurării mitingului de protest, o comisie formată din inițiatorii acestui protest au avut o întâlnire cu domnul ministru secretar de stat coordonator pentru domeniul feroviar Dragoș Titea care e a fost desemnat de către domnul Ministru Răzvan Cuc pentru a continua discuțiile din ziua precedentă, când totodată au înaintat și o adresă cu problemele feroviarilor care protestează afară pe ploaie în fața Ministerului Transporturilor!!!

MITING DE PROTEST AL FEROVIARILOR ÎN DATA DE 11.04.2019

În data de 11 aprilie 2019 se va desfășura un miting de protest al salariaților din calea ferată între orele 9.30 – 13.45 în parcul din fața Ministerului Transporturilor, astfel:

 • afluirea 9.30 – 10.30
 • mitingul de protest 10.30 – 13.00
 • defluirea 13.00 – 13.45
  Precizăm că datorită președinției rotative a Uniunii Europene, marșul și mitingul de protest din fața parlamentului României nu a fost aprobat.
  Motivele de protest sunt:
 • Tergiversarea adoptării Statutului Personalului Feroviar – proiect de lege aflat în dezbateri la Camera Deputaților din anul 2017;
 • Salarizarea precară a personalului feroviar;
 • Condițiile grele de muncă în care își desfășoară activitatea salariații din căile ferate;
 • Tergiversarea reorganizării căii ferate într-un sistem de tip holding;
 • Necesitatea urgentă a investițiilor în infrastructura feroviară și în materialul rulant.

STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR A FOST ANALIZAT ÎN COMISIA DE MUNCĂ A CAMEREI DEPUTAȚILOR – FORMA REZULTATĂ NEFIIND ATRĂGĂTOARE CA OFERTĂ SALARIALĂ PENTRU RESURSA UMANĂ EXISTENTĂ, NICI PENTRU CEA CARE AR TREBUI S-O ÎNLOCUIASCĂ PE ACEASTA!…NE VEDEM LA MITINGUL DE PROTEST DIN 11.04.2019

Astăzi, Comisia de Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților a dezbătut amendamentele la textul proiectului de Lege privind Statutul Personalului Feroviar.
Au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai federațiilor sindicale feroviare și ai lucrătorilor din Metrou.
Au fost diminuați coeficienții de ierarhizare de la art. 18 cu circa 60% și a fost eliminat articolul privind pensia de serviciu.
   Comisia nu a fost de acord cu articolul care reglementează diminuarea graduală a vârstei de pensionare pentru salariații cu responsabilități în siguranța circulației feroviare sau cu responsabilități în activitatea de revizie, întreținere, exploatare și reparații la calea ferată. Reprezentanții Ministerului Muncii, prezenți la ședință, s-au opus acestor prevederi, considerând că se instituie astfel o discriminare a salariaților încadrați în grupe de muncă din economia națională. Ministerul Muncii a primit  însărcinarea ca, în termen de o săptămână, să redacteze un text pentru acest articol, armonizat cu prevederile noii legi a pensiilor. (articol preluat https://www.fml.ro )