Monthly Archives: iunie 2019

ORDINUL MT 910/2019 PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ FEROVIARĂ, A FOST PUBLICAT MIERCURI 19 IUNIE ÎN MONITORUL OFICIAL NR 497

             Ordinul 910/2019  modifică prevederile ordinului 2.261 din 2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare, calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar, ordin care prevede că unitățile feroviare pot organiza cursuri de pregătire doar pentru angajații proprii și doar în situații temeinic justificate.

        Acest ordin a fost necesar deoarece administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară şi operatorii de transport feroviar, se confruntă cu o lipsă semnificativă de personal, în special pe domeniul funcțiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, situație cauzată în principal de diferența dintre numărul de angajaţi care părăsesc sectorul feroviar, majoritar prin pensionare şi numărul de nou intrați care au absolvit forme de calificare profesională în domeniul transporturilor feroviare, ofertate de autoritatea competentă la nivel naţional pentru evaluarea şi certificarea competențelor profesionale în domeniul transporturilor feroviare, respectiv Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER. Astfel că Ministerul Transporturilor a inițiat demersurile organizării unui grup de lucru format din reprezentanți ai operatorilor feroviari de stat și privați, ai CFR SA, CFR Călători, CFR Marfă ai sindicatelor ( FSTFR, FMLR și FNDF)  și CENAFER, coordonat de Autoritatea pentru Siguranță Feroviară din România (ASFR), pentru a se găsi o soluție și posibilitatea legală  ca actorii din sectorul feroviar din România să aibă posibilitatea de a  înființa centre proprii în vederea desfășurării de cursuri de calificare profesională în domeniul transporturilor feroviare, în conformitate cu necesitățile acestora.

          Organizarea programelor de calificare, a examenului după efectuarea cursurilor de calificare şi emiterea titlului de calificare vor rămâne în atribuția CENAFER în calitate de autoritate competentă la nivel naţional pentru evaluarea şi certificarea competențelor profesionale în domeniul transporturilor feroviare, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor şi calificărilor profesionale reglementate din România.

             FSTFR, care a avut reprezentanți în acest grup de lucru, aduce mulțumiri Conducerii Ministerului Transporturilor pentru inițiativa luată prin formarea grupului de lucru, punerea de acord cu administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară şi operatorii de transport feroviar, respectiv autoritatea competentă la nivel naţional pentru evaluarea şi certificarea competențelor profesionale în domeniul transporturilor feroviare, respectiv Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER și finalizarea acestor dezbateri prin emiterea acestui ordin care era necesar.

                                                   Biroul Permanent al FSTFR

Noul CCM 2019 – 2020 la SNTFC “CFR Călători SA” a fost semnat!

COMUNICAT F.S.T.F.R.

Astăzi 19 iunie 2019 au fost finalizate negocierile colective prin semnarea C.C.M. la nivel de SNTFC “CFR Călători” SA pentru perioada 16 iulie 2019 – 15 iulie 2020, C.C.M. care cuprinde o creștere a salariilor de bază brute cu 15% începând cu 01 septembrie 2019 la toți salariații SNTFC “CFR Călători” SA.
Menționăm că în perioada următoare urmează să se încheie și protocolul pentru  decontare a 50% din biletele de CO dar nu mai mult de 1000 lei, etc.

Precizăm că în cadrul negocierilor colective Comisia de Negociere din partea SNTFC “CFR Călători” SA, împreună cu Directorul General al SNTFC “CFR Călători” SA nu au vrut să țină cont de nicio altă propunere a sindicatelor referitoare la o creștere salarială și sub formă de sporuri sau prin acordare de clase de salarizare pentru salariații SNTFC “CFR Călători” SA.

                                                Președinte F.S.T.F.R.

                                                Maxim Rodrigo Gabriel


STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR A FOST TRIMIS LA PREȘEDINTELE KLAUS IOHANNIS SPRE PROMULGARE

Luni 03 iunie 2019, Secretariatul General al Camerei Deputaților a trimis la Președintele României Statutul Personalului Feroviar (PL-x 37/2017) pentru promulgare.