Monthly Archives: august 2017

Întâlnire de lucru între reprezentanții CSN Meridian și ministrul Muncii

Astăzi 21 august 2017, începând cu ora 11.00, la sediul Confederației Sindicale Naționale MERIDIAN, a avut loc o întâlnire de lucru la care au participat d-na Lia-Olguța VASILESCU, Ministrul Muncii și Justiției Sociale, d-l. Ion POPESCU, președintele confederației, primari ai localităților din comunitățile miniere și reprezentanții unor domenii de activitate profesională din structura confederației: minerit, transporturi, administrație și poliție, silvicultură, Apele Române, agricultură, cultură și mass-media, apărare, etc. Cu această ocazie s-au abordat următoarele teme:

  • Stabilirea demersurilor pe care Ministerul Muncii și Justiției Sociale trebuie să le facă pentru modificarea legislației pensiilor, astfel încât să dispară inechitățile din sistem în ceea ce privește calcularea pensiilor pentru grupele 1 și 2 de muncă, inechități ce au dus la calcule diferite pentru aceleași categorii de pensionari, cu aceeași vechime în muncă.
  • Prelungirea termenului de aplicabilitate al OUG nr. 36/30.04.2013 și modificarea art.8 alin. 2 și a art.20 alin.6 din această ordonanță;
  • Promovarea unei ordonanțe de urgență care să dea posibilitatea tuturor angajaților ce-și desfășoară activitatea în minele din Valea Jiului și care vor rămâne în momentul opririi definitive a activității fără loc de muncă și care nu au nici condiții de pensionare, să se poată pensiona în cazul în care doresc, dacă au un stagiu minim de cotizare de minim 15 ani;
  • Completarea OUG nr. 59/2000 privind Statutul Personalului Silvic, legiferată prin Legea 427 din 2001, cu prevederi similare celor din Legea 360/2002 privind Statutul Polițistului referitor la condițiile de pensionare și de stabilire a cuantumului pensiei;
  • Urgentarea adoptării Statutului Personalului Feroviar;
  • Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pe parcursul dezbaterilor, atât Ministrul Muncii cât și ceilalți participanți au fost de acord că arhitectura sistemului de pensii trebuie regândită astfel încât să fie bazată exclusiv pe principiul contributivității și al justiției sociale. Actele normative care au dereglat sistemul de calculare al pensiilor vor fi modificate sau abrogate, după caz, pentru a se stopa discriminările și situațiile conflictuale din societate. Presedintele F.S.T.F.R. d-l. Maxim Rodrigo Gabriel a prezentat și susținut importanța urgentării adoptării Statutului Personalului Feroviar, în acest sens, doamna Ministru a subliniat că este importantă susținerea sindicatelor pentru inițierea în Parlament a modificărilor legislative necesare pentru remedierea tuturor problemelor semnalate.

Aveți mai multe informații pe site-ul CSN Meridian, respectiv nota de probleme înaintată doamnei ministru:

MODIFICĂRI IMPORTANTE LA CODUL MUNCII

Guvernul a emis vineri 04 august 2017 o ordonanță de urgență prin care se fac modificări importante în Codul Muncii, iar luni 07 august 2017 aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial.
Astfel, de acum a fost instituită obligația angajatorului de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă și documentele de evidență a orelor de lucru prestate zilnic de fiecare salariat. Guvernul susține că astfel combate munca la negru.
Actul normativ reglementează situațiile care constituie munca nedeclarată, precum:
primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în forma scrisă, în ziua anterioară începerii activității – amenda: 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată;
primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității – amenda: 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată;
primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat – amenda 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată;
primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial – amenda 10.000 de lei pentru fiecare persoană identificată.
Aici aveți în format pdf  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr 53/2017