Monthly Archives: mai 2017

Comisia AFTF de negocieri CCM 2017-2018 la nivel de SNTFC “CFR Călători” SA, SUS CFR Călători , SUS CFR Călători – FST-uri și multe alte sindicate din FSTFR și AFTF, au purtat un intens DIALOG SOCIAL cu Directorul General al SNTFC “CFR Călători” SA și Comisia SNTFC “CFR Călători” SA de negocieri CCM 2017-2018 și rezultatul este că urmează negocierile individuale

Negocierile individuale la SNTFC “CFR Călători” SA vor fi demarate începând cu data de 01 iulie 2017 în baza art. 26 alin. (1) din CCM în vigoare la SNTFC “CFR Călători” SA începând cu fiecare subunitate de tracțiune în parte pentru mecanicii de locomotivă și automotor I în baza Notei din Anexa nr. 2 lin.4 din CCM la nivel de SNTFC “CFR Călători” SA pe anii 2017-2018, continuând la ceilalți salariați din subunitățile de tracțiune şi la ceilalți salariați din celelalte ramuri de la SNTFC “CFR Călători” SA care se încadrează la acordare clase de salarizare și care nu au primit clase de salarizare în anul 2017 în funcție de analizele de impact în ceea ce privește efortul financiar realizat la nivelul societății, generat de punerea în aplicare începând cu 01 mai 2017 a clauzelor CCM pe anii 2017-2018, în vederea încadrării în fondul de salarii prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SNTFC “CFR Călători” SA pe anul 2017 aprobat prin Hotărâre de Guvern.

INFORMARE DESPRE NEGOCIERILE INDIVIDUALE LA SNTFC “CFR Călători” SA

Mecanicii de locomotivă si automotor drum I de la CFR Călători consideră că prin noul CCM 2017/2018 au fost desconsideraţi ca importanţă şi coborâţi pe grila de salarizare din ultima parte superioară în prima parte inferioară a acesteia, unde înaintea lor sunt cca 1000 de salariaţi între clasele de salarizare 17-29 şi  în jurul lor împreună cu ei sunt alţi cca 6500 de salariaţi aşezaţi pe alte 6 clase de salarizare (cei 6500 salariaţi de la partea inferioară a grilei sunt aşezaţi între clasele de salarizare 30-36), iar pe următoarele 30 clase de salarizare superioare sunt ceilalţi salariaţi cu funcţii de conducere şi control. În consecinţă mecanicii de locomotivă şi automotor anunţă verbal că din data de 02.06.2017 consideră încheiată negocierea individuală si trebuie să primească actul adiţional la CIM cu clasele de salarizare 35/36 după caz.

Vezi aici act înaintat conducerii SNTFC “CFR Călători” SA:

După apariţia Legii 62/2011 care a trecut prin asumarea răspunderii, a permis administraţiei CFR Călători ca după punerea ei în aplicare şi până la realizarea unui sindicat reprezentativ care să aibă mai mult de 50%+1 membri din salariaţii CFR Călători, să-i aducă pe mecanicii de locomotivă din partea superioară a grilei de salarizare(vezi CCM 2011-2012) în partea inferioară a acesteia, astfel că prin CCM-ul 2017/2018 tot personalul de execuţie al CFR Călători se regăseşte la baza grilei de salarizare şi considerăm că nerealizarea cât mai urgent a sindicatului reprezentativ la nivel de CFR Călători, va avea ca efect final aducerea  personalului de execuţie  la salariul minim brut pe economie.

Atragem atenţia că desindicalizarea şi/sau fragmentarea sindicatelor duce cât mai repede ca tot personalul de execuţie să fie salarizat la salariul minim pe economie, la fel ca şi nerealizarea sindicatului reprezentativ la nivel de CFR Călători şi nu numai (vezi campania anti sindicate din mediul privat). De asemenea atragem atenţia că administraţia CFR Călători prin impunerea menţinerii pe loc a claselor de salarizare a mecanicilor de locomotivă II şi I în timp ce în jurul lor au mai venit cca 5000 de salariaţi, s-a început deja desindicalizarea sindicatelor din ramura Tracţiune şi nu numai.

Vezi extras CCM 2011-2012 la nivel de SNTFC “CFR Călători” SA: