Monthly Archives: martie 2017

STATUTUL A FOST APROBAT DE MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Astăzi 23 martie 2017 la Ministerul Transporturilor a fost întâlnirea pentru discutarea proiectului de lege privind Statutul Personalului Feroviar/ acesta a fost aprobat în forma propusă de Senat si transmisă mai departe către Guvern și Comisia pentru Transporturi a Camerei Deputaților. La această întâlnire a participat și ministru secretar de stat domnul Dragoş TITEA împreună cu reprezentanții federațiilor sindicale feroviare și ai metroului.

Atașat este forma aprobată  a Statutului-personalului-feroviar-cu-amendamente

 

COMUNICAT

Urmare a faptului că în data de 22.03.2017 valabilitatea CCM la nivel de SNTFC CFR Călători SA expiră şi încă nu s-a prezentat de cătrew SNTFC CFR Călători SA nicio ofertă concretă şi nominală pe fiecare funcţie în parte privind creşterea salarială pe anul 2017 coroborat cu faptul că în ultima zi de valabilitate a CCM-ului nu există BVC aprobat prin HG pe anul 2017, echipa de negociere a AFTF a respins oferta administraţiei CFR Călători privind prelungirea actualului CCM cu aceleaşi prevederi până la data de 30 aprilie 2017. Echipa de negociere şi-a exprimat disponibilitatea de a continua negocierile şi în data de 23 martie 2017 până când va primi mandatele pentru semnare de ACORD transmise de organizaţiile sindicale care doresc încheierea acestuia. De asemeni AFTF şi-a exprimat disponibilitatea de a continua negocierile şi în vederea încheierii unui nou ccm în baza unei oferte a administraţiei care să satisfacă revendicările membrilor noştri de sindicat stipulate în procesele verbale de negociere a CCM-ului. Consultarea membrilor de sindicat în vederea acordării sau nu a unui mandat pentru negocierea, semnarea şi înregistrarea unui ACORD COLECTIV de muncă la nivelul SNTFC CFR Călători SA valabil pe o perioadă de 30 de zile, perioadă necesară aprobării BVC al societăţii, precum şi pentru negocierea uni nou CCM, s-a făcut ca urmare a discuţiilor avute la sediul SNTFC CFR Călători SA între echipele de negociere şi Ministrul Transporturilor domnul Alexandru Răzvan CUC care a promis că face toate demersurile necesare pentru aprobarea cât mai rapidă prin HG a BVC  pe 2017 al CFR Călători, fapt ce va face posibilă în acest timp a negocierii, semnării şi înregistrării CCM-ului. Mai mult comisia de negociere AFTF a comunicat conducerii SNTFC CFR Călători SA că inexistenţa BVC pe anul 2017 poate crea tensiuni sociale pentru care AFTF nu-şi asumă responsabilitatea.

MAXIM Rodrigo-Gabriel

CUM AR TREBUI SĂ PROCEDĂM?

În perioada următoare toți salariații SNTFC,,CFR Călători,,SA trebuie să încercăm să fim uniți, deoarece la SNTFC,,CFR Călători,,SA la data de 15.03.2017 sau 30.03.2017 este posibil ca salariul să nu se acorde întreg ci în tranșe funcție de încasările pe care le are SNTFC,,CFR Călători,,SA. Salariul lichidare și/sau avans poate fi în tranșe în martie 2017 pentru că SNTFC,,CFR Călători,,SA nu a primit subvenția/compensaţia pe lunile ianuarie, februarie și martie 2017. Mai mult pentru că SNTFC ,,CFR Călători,,SA nu are BVC pe anul 2017 aprobat prin HG, s-ar putea să nu avem încheiat CCM la nivel de SNTFC,,CFR Călători,,SA pe anii 2017-2018 începând cu 23 martie 2017 și poate nu va fi nici creștere salarială până la semnarea unui nou CCM. În consecință în perioada următoare trebuie să încercăm să fim uniți și să protestăm sub toate formele legale existente împotriva tuturor acelora care cu voie sau fără voie distrug ,, SNTFC,,CFR Călători,,SA …