Monthly Archives: iulie 2015

RĂSPUNSUL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE CU PRIVIRE LA ART. 49 DIN LEGEA BUGETULUI DE STAT NR. 186/2015

Ministerul Finanțelor Publice a comunicat în scris FSTFR că :
,,referitor la propunerea dumneavoastră privind modificarea art. 49 din Legea Bugetului de Stat nr. 186/2015, prin eliminarea sintagmei ,,pot să majoreze fondul de salarii cu cel mult indicele mediu de creștere pe 2015,, , precizăm că în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al SNTFC CFR Călători SA , productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, înregistrează o reducere față de nivelul realizat la finele anului 2014 de 3,54 %, fapt ce din punct de vedere economic nu poate susține o creștere a fondului de salarii,,.
Ministerul Finanțelor Publice a mai comunicat în scris FSTFR că :
,, Independent de cele arătate, precizăm faptul că art. 49 din Legea Bugetului de Stat nr. 186/2015 reprezintă politica salarială stabilită de către Guvern și nu poate fi modificat pentru cazuri/operatori economici,,.

FSTFR a solicitat modificarea Ordinul de Ministru nr. 615/2015

Datorită neconsultării FSTFR de catre ASFR  pe Proiectul de Ordin 615/2015 înainte de a trimite raportul de aprobare pentru acest proiect de OMT la Ministrul Transporturilor, a rezultat un OMT nr. 615/2015 incomplet și ineficient pentru OTF-uri, având eficiență financiară doar pentru ASFR. FSTFR ce are în componența sa și majoritatea mecanicilor de locomotivă de la SNTFC CFR Călători, cere modificarea Ordinului de Ministru nr. 615 din 2015 prin completare/înlocuire/reformulări etc. a unor articole din acest ordin pentru al face eficient și pentru OTF-uri, așa cum de altfel prevede Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene, precum și Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene. Alaturat aveți Ordin nr. 615 din 2015…

Hotărârea nr. 467/2015 pentru modificarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 473 din 30 iunie 2015 a fost publicată Hotărârea 467/2015 pentru modificarea NORMELOR privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din Romania, aprobate prin HG nr.1.611/2009… Vezi aici Hotărârea 467_2015