Întâlnire de lucru între reprezentanții CSN Meridian și ministrul Muncii

Astăzi 21 august 2017, începând cu ora 11.00, la sediul Confederației Sindicale Naționale MERIDIAN, a avut loc o întâlnire de lucru la care au participat d-na Lia-Olguța VASILESCU, Ministrul Muncii și Justiției Sociale, d-l. Ion POPESCU, președintele confederației, primari ai localităților din comunitățile miniere și reprezentanții unor domenii de activitate profesională din structura confederației: minerit, transporturi, administrație și poliție, silvicultură, Apele Române, agricultură, cultură și mass-media, apărare, etc. Cu această ocazie s-au abordat următoarele teme:

  • Stabilirea demersurilor pe care Ministerul Muncii și Justiției Sociale trebuie să le facă pentru modificarea legislației pensiilor, astfel încât să dispară inechitățile din sistem în ceea ce privește calcularea pensiilor pentru grupele 1 și 2 de muncă, inechități ce au dus la calcule diferite pentru aceleași categorii de pensionari, cu aceeași vechime în muncă.
  • Prelungirea termenului de aplicabilitate al OUG nr. 36/30.04.2013 și modificarea art.8 alin. 2 și a art.20 alin.6 din această ordonanță;
  • Promovarea unei ordonanțe de urgență care să dea posibilitatea tuturor angajaților ce-și desfășoară activitatea în minele din Valea Jiului și care vor rămâne în momentul opririi definitive a activității fără loc de muncă și care nu au nici condiții de pensionare, să se poată pensiona în cazul în care doresc, dacă au un stagiu minim de cotizare de minim 15 ani;
  • Completarea OUG nr. 59/2000 privind Statutul Personalului Silvic, legiferată prin Legea 427 din 2001, cu prevederi similare celor din Legea 360/2002 privind Statutul Polițistului referitor la condițiile de pensionare și de stabilire a cuantumului pensiei;
  • Urgentarea adoptării Statutului Personalului Feroviar;
  • Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pe parcursul dezbaterilor, atât Ministrul Muncii cât și ceilalți participanți au fost de acord că arhitectura sistemului de pensii trebuie regândită astfel încât să fie bazată exclusiv pe principiul contributivității și al justiției sociale. Actele normative care au dereglat sistemul de calculare al pensiilor vor fi modificate sau abrogate, după caz, pentru a se stopa discriminările și situațiile conflictuale din societate. Presedintele F.S.T.F.R. d-l. Maxim Rodrigo Gabriel a prezentat și susținut importanța urgentării adoptării Statutului Personalului Feroviar, în acest sens, doamna Ministru a subliniat că este importantă susținerea sindicatelor pentru inițierea în Parlament a modificărilor legislative necesare pentru remedierea tuturor problemelor semnalate.

Aveți mai multe informații pe site-ul CSN Meridian, respectiv nota de probleme înaintată doamnei ministru:

MODIFICĂRI IMPORTANTE LA CODUL MUNCII

Guvernul a emis vineri 04 august 2017 o ordonanță de urgență prin care se fac modificări importante în Codul Muncii, iar luni 07 august 2017 aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial.
Astfel, de acum a fost instituită obligația angajatorului de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă și documentele de evidență a orelor de lucru prestate zilnic de fiecare salariat. Guvernul susține că astfel combate munca la negru.
Actul normativ reglementează situațiile care constituie munca nedeclarată, precum:
primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în forma scrisă, în ziua anterioară începerii activității – amenda: 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată;
primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității – amenda: 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată;
primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat – amenda 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată;
primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial – amenda 10.000 de lei pentru fiecare persoană identificată.
Aici aveți în format pdf  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr 53/2017

Comisia AFTF de negocieri CCM 2017-2018 la nivel de SNTFC „CFR Călători” SA, SUS CFR Călători , SUS CFR Călători – FST-uri și multe alte sindicate din FSTFR și AFTF, au purtat un intens DIALOG SOCIAL cu Directorul General al SNTFC „CFR Călători” SA și Comisia SNTFC „CFR Călători” SA de negocieri CCM 2017-2018 și rezultatul este că urmează negocierile individuale

Negocierile individuale la SNTFC „CFR Călători” SA vor fi demarate începând cu data de 01 iulie 2017 în baza art. 26 alin. (1) din CCM în vigoare la SNTFC „CFR Călători” SA începând cu fiecare subunitate de tracțiune în parte pentru mecanicii de locomotivă și automotor I în baza Notei din Anexa nr. 2 lin.4 din CCM la nivel de SNTFC „CFR Călători” SA pe anii 2017-2018, continuând la ceilalți salariați din subunitățile de tracțiune şi la ceilalți salariați din celelalte ramuri de la SNTFC „CFR Călători” SA care se încadrează la acordare clase de salarizare și care nu au primit clase de salarizare în anul 2017 în funcție de analizele de impact în ceea ce privește efortul financiar realizat la nivelul societății, generat de punerea în aplicare începând cu 01 mai 2017 a clauzelor CCM pe anii 2017-2018, în vederea încadrării în fondul de salarii prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SNTFC „CFR Călători” SA pe anul 2017 aprobat prin Hotărâre de Guvern.

INFORMARE DESPRE NEGOCIERILE INDIVIDUALE LA SNTFC „CFR Călători” SA

Mecanicii de locomotivă si automotor drum I de la CFR Călători consideră că prin noul CCM 2017/2018 au fost desconsideraţi ca importanţă şi coborâţi pe grila de salarizare din ultima parte superioară în prima parte inferioară a acesteia, unde înaintea lor sunt cca 1000 de salariaţi între clasele de salarizare 17-29 şi  în jurul lor împreună cu ei sunt alţi cca 6500 de salariaţi aşezaţi pe alte 6 clase de salarizare (cei 6500 salariaţi de la partea inferioară a grilei sunt aşezaţi între clasele de salarizare 30-36), iar pe următoarele 30 clase de salarizare superioare sunt ceilalţi salariaţi cu funcţii de conducere şi control. În consecinţă mecanicii de locomotivă şi automotor anunţă verbal că din data de 02.06.2017 consideră încheiată negocierea individuală si trebuie să primească actul adiţional la CIM cu clasele de salarizare 35/36 după caz.

Vezi aici act înaintat conducerii SNTFC „CFR Călători” SA:

După apariţia Legii 62/2011 care a trecut prin asumarea răspunderii, a permis administraţiei CFR Călători ca după punerea ei în aplicare şi până la realizarea unui sindicat reprezentativ care să aibă mai mult de 50%+1 membri din salariaţii CFR Călători, să-i aducă pe mecanicii de locomotivă din partea superioară a grilei de salarizare(vezi CCM 2011-2012) în partea inferioară a acesteia, astfel că prin CCM-ul 2017/2018 tot personalul de execuţie al CFR Călători se regăseşte la baza grilei de salarizare şi considerăm că nerealizarea cât mai urgent a sindicatului reprezentativ la nivel de CFR Călători, va avea ca efect final aducerea  personalului de execuţie  la salariul minim brut pe economie.

Atragem atenţia că desindicalizarea şi/sau fragmentarea sindicatelor duce cât mai repede ca tot personalul de execuţie să fie salarizat la salariul minim pe economie, la fel ca şi nerealizarea sindicatului reprezentativ la nivel de CFR Călători şi nu numai (vezi campania anti sindicate din mediul privat). De asemenea atragem atenţia că administraţia CFR Călători prin impunerea menţinerii pe loc a claselor de salarizare a mecanicilor de locomotivă II şi I în timp ce în jurul lor au mai venit cca 5000 de salariaţi, s-a început deja desindicalizarea sindicatelor din ramura Tracţiune şi nu numai.

Vezi extras CCM 2011-2012 la nivel de SNTFC „CFR Călători” SA:

INFORMARE

Informare despre situația
Parcului de material rulant al CFR Călători și despre negocierea noului CCM.
Având în vedere starea tehnică deficitară a locomotivelor, automotoarelor și ramelor electrice ale CFR Călători și având în vedere că în perioada 2010-2015 s-au alocat în BVC-urile aprobate prin HG –uri sume de bani pentru reparații și revizii planificate care nu au fost consumate nici măcar la jumătate (de exemplu în anul 2015 s-au alocat 51775 mii lei și s-au consumat 12.000 mii lei ), Sindicatul pentru Unitatea Salariaților CFR Călători ( SUS CFR Călători) și Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) s-au implicat și au sesizat toți factorii decidenți din România de starea tehnică deficitară a locomotivelor, automotoarelor și ramelor electrice ale CFR Călători și de scadențele acestora la reviziile mari neefectuate la termenul stabilit și rezultatul a fost că în anul 2016 prin BVC al CFR Călători aprobat prin HG s-au alocat 44.000 mii lei și s-au consumat 120.000 mii lei, suma alocată suplimentându-se ulterior, iar în primele 4 luni ale anului 2017 deși nu este încă BVC al CFR Călători pe 2017 s-au consumat deja 117.000 mii lei, adică aproape cât în tot anul 2016 și de 10 ori mai mult decât în anul 2015 ).
Mai mult, în activitatea de reparații planificate a materialului rulant motor (locomotive și automotoare ) ca urmare a contractelor în derulare, în prezent se mai află în reparație, în diferite faze de execuție, un număr total de 27 locomotive și automotoare astfel:
– 6 locomotive Diesel Electrice 2100 CP modernizate General Motors;
– 3 Locomotive Electrice 5100 KW;
– 2 Locomotive Diesel Electrice 2100 CP;
– 11 Automotoare Desiro ( 22 grupuri power-pack pentru efectuare R7 ).
Au mai fost de asemenea încheiate contracte noi de reparații ( începând cu data de 24.04.2017 ) pentru introducerea în reparație:
– a încă 40 Automotoare Desiro (80 grupuri power-pack pentru efectuare R7 );
– a încă 15 locomotive GM la RR;
– a încă 3 locomotive LDH cu IT la RG.
Mai mult sunt deja inițiate în prezent demersurile pentru efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor de reparații tip R8 la AM Desiro și tip RR la locomotivele LDH de manevră, precum și RG la locomotive electrice.
Având în vedere că valabilitatea CCM 2015-2017 al CFR Călători a expirat și că în data de 20 aprilie 2017 este ultima zi de valabilitate a Acordului încheiat în conformitate cu articolul 153 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social și având în vedere că nu există proiectul de BVC pe 2017 pentru CFR Călători aprobat prin HG și că nici compensația pe primele 4 luni ale anului 2017 nu a fost acordată CFR Călători de Ministerul Transporturilor ceea ce coroborate afectează achiziția de piese de schimb și plata furnizorilor, inclusiv plata celor care fac reviziile mari scadente la parcul de material rulant motor al CFR Călători și care mai mult aduce penalități pentru CFR Călători din vina altora, precum și întârzierea din vina altora a efectuării reviziilor mari la care este scadent parcul de material rulant motor al CFR Călători, SUS CFR Călători a înaintat actul nr. 39/14.04.2017 cu solicitarea urgentării aprobării BVC pe 2017 al CFR Călători prin HG.
De asemenea SUS CFR Călători, FSTFR și celelalte organizații sindicale reprezentative prin reprezentanții lor la negocierile pentru noul CCM 2017-2018 la nivel de CFR Călători au solicitat administrației CFR Călători ca măcar în ultima zi a ACORDULUI, respectiv în 20.04.2017, să prezinte un proiect al Anexei nr. 1 și al Anexei nr. 2 din noul CCM la nivel de CFR Călători pe anul 2017.

Ataşat vă prezentăm situaţia detailată a parcului de material rulant al CFR Călători pentru perioada 2012 – 2017…

COLECTIVUL DE CONDUCERE AL FSTFR VĂ DOREŞTE UN PAŞTE FERICIT!

STATUTUL A FOST APROBAT DE MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Astăzi 23 martie 2017 la Ministerul Transporturilor a fost întâlnirea pentru discutarea proiectului de lege privind Statutul Personalului Feroviar/ acesta a fost aprobat în forma propusă de Senat si transmisă mai departe către Guvern și Comisia pentru Transporturi a Camerei Deputaților. La această întâlnire a participat și ministru secretar de stat domnul Dragoş TITEA împreună cu reprezentanții federațiilor sindicale feroviare și ai metroului.

Atașat este forma aprobată  a Statutului-personalului-feroviar-cu-amendamente

 

COMUNICAT

Urmare a faptului că în data de 22.03.2017 valabilitatea CCM la nivel de SNTFC CFR Călători SA expiră şi încă nu s-a prezentat de cătrew SNTFC CFR Călători SA nicio ofertă concretă şi nominală pe fiecare funcţie în parte privind creşterea salarială pe anul 2017 coroborat cu faptul că în ultima zi de valabilitate a CCM-ului nu există BVC aprobat prin HG pe anul 2017, echipa de negociere a AFTF a respins oferta administraţiei CFR Călători privind prelungirea actualului CCM cu aceleaşi prevederi până la data de 30 aprilie 2017. Echipa de negociere şi-a exprimat disponibilitatea de a continua negocierile şi în data de 23 martie 2017 până când va primi mandatele pentru semnare de ACORD transmise de organizaţiile sindicale care doresc încheierea acestuia. De asemeni AFTF şi-a exprimat disponibilitatea de a continua negocierile şi în vederea încheierii unui nou ccm în baza unei oferte a administraţiei care să satisfacă revendicările membrilor noştri de sindicat stipulate în procesele verbale de negociere a CCM-ului. Consultarea membrilor de sindicat în vederea acordării sau nu a unui mandat pentru negocierea, semnarea şi înregistrarea unui ACORD COLECTIV de muncă la nivelul SNTFC CFR Călători SA valabil pe o perioadă de 30 de zile, perioadă necesară aprobării BVC al societăţii, precum şi pentru negocierea uni nou CCM, s-a făcut ca urmare a discuţiilor avute la sediul SNTFC CFR Călători SA între echipele de negociere şi Ministrul Transporturilor domnul Alexandru Răzvan CUC care a promis că face toate demersurile necesare pentru aprobarea cât mai rapidă prin HG a BVC  pe 2017 al CFR Călători, fapt ce va face posibilă în acest timp a negocierii, semnării şi înregistrării CCM-ului. Mai mult comisia de negociere AFTF a comunicat conducerii SNTFC CFR Călători SA că inexistenţa BVC pe anul 2017 poate crea tensiuni sociale pentru care AFTF nu-şi asumă responsabilitatea.

MAXIM Rodrigo-Gabriel

CUM AR TREBUI SĂ PROCEDĂM?

În perioada următoare toți salariații SNTFC,,CFR Călători,,SA trebuie să încercăm să fim uniți, deoarece la SNTFC,,CFR Călători,,SA la data de 15.03.2017 sau 30.03.2017 este posibil ca salariul să nu se acorde întreg ci în tranșe funcție de încasările pe care le are SNTFC,,CFR Călători,,SA. Salariul lichidare și/sau avans poate fi în tranșe în martie 2017 pentru că SNTFC,,CFR Călători,,SA nu a primit subvenția/compensaţia pe lunile ianuarie, februarie și martie 2017. Mai mult pentru că SNTFC ,,CFR Călători,,SA nu are BVC pe anul 2017 aprobat prin HG, s-ar putea să nu avem încheiat CCM la nivel de SNTFC,,CFR Călători,,SA pe anii 2017-2018 începând cu 23 martie 2017 și poate nu va fi nici creștere salarială până la semnarea unui nou CCM. În consecință în perioada următoare trebuie să încercăm să fim uniți și să protestăm sub toate formele legale existente împotriva tuturor acelora care cu voie sau fără voie distrug ,, SNTFC,,CFR Călători,,SA …

INFORMARE 28.02.2017


Astăzi 28.09.2017, comisiile de negociere a sindicatelor feroviare reprezentative s-au întalnit la sediile companiilor feroviare SNTFC CFR Calatori SA şi CNCF CFR SA  pentru o nouă rundă de negocieri a CCM 2017-2018.
În cadrul ședinței de negociere la CNCF CFR SA, administrația a prezentat spre consultare  comisiilor de negociere a sindicatelor feroviare reprezentative (FNDF, FNF M/C şi AFTF), proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.                                                                                                                                Următoarea întâlnire în şedinţă de negociere la SNCFC CFR  SA va avea loc în data de 09.03.2017.                                                                                                                          În cadrul şedinţei de negociere la SNTFC CFR Călători SA, administraţia a transmis organizaţiilor sindicale participante (FNF M/C şi AFTF) situaţiile solicitate de către acestea şi anume: execuţia bugetară a societăţii, balanţa de verificare, situaţia personalului pe funcţii şi clase de salarizare, respectiv situaţia ocupării forţei de muncă, toate la data de 31 decembrie 2016.                         Domnul Director General a arătat că datorită faptului că Bugetul de Venituri și Cheltuieli al companiei nu a fost aprobat, practic nu putem negocia.                     Următoarea întâlnire în şedinţă de negociere la SNTFC CFR Călători SA va avea loc în data de 15.03.2017.

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative au avut fiecare puncte de vedere consemnate în procesele verbale.