Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar a fost în Plenul Senatului astăzi 26.09.2016

Pe Ordinea de zi din 26.09.2016 la lucrări în PLENUL SENATULUI a fost și propunerea legislativă privind statutul personalului feroviar…

Vedeți aici… http://www.senat.ro/ProgramLucruZi.aspx?Zi=2016-09-26&ComisieID=77631fed-607c-4c79-96a4-6a605f426ee6

Doamna senator Câmpeanu Mariana a luat poziție de retrimitere a propunerii legislative privind statutul personalului feroviar la Comisii pentru o săptămână, astfel că având majoritatea voturilor din plenul SENATULUI acesta a fost retrimis Comisiilor…

print-scren

Vedeți aici înregistrarea video a ședinței… http://www.senat.ro/live.aspx (Urmăriți de la minutul 41′:58″ până la 46′:17″, respectiv de la minutul 1:11′:10″ până la 1:12′:15″ cele două intervenții ale doamnei senator Câmpeanu Mariana )

 

STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR A TRECUT DE COMISIA DE MUNCĂ A SENATULUI ROMÂNIEI

După ce în data de 06.09.2016  Proiectul de Lege privind Statutul Personalului Feroviar a trecut de Comisia de Transporturi, în data de 13.09.2016 a fost discutat în Comisia Interministerială, astăzi 20.09.2016 (în urma demersurilor pe care CSN MERIDIAN prin preşedinte – POPESCU ION le-a făcut la PARLAMENTUL ROMÂNIEI, respectiv în SENATUL ROMÂNIEI la inițiatorii propunerilor legislative Lege 393/2016 și Lege 407/2016 privind Statutul Personalului Feroviar pentru  urgentarea și punerea pe Ordinea de zi la şedinţa Comisiei de Muncă a SENATULUI ROMÂNIEI), PROIECTUL STATUTULUI PERSONALULUI FEROVIAR A TRECUT DE COMISIA DE MUNCĂ. Urmează ca în PLENUL SENATULUI să aibă loc dezbaterea Proiectului de Lege privind Statutul Personalului Feroviar.

Alăturat vă atașăm comunicatul CSN MERIDIAN… descarca aici comunicat-de-presa-ref-statutul-personalului-feroviar

 

CSN MERIDIAN SUSŢINE PÂNĂ LA APROBARE STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR

În urma demersurilor pe care CSN MERIDIAN prin preşedinte – POPESCU ION le-a făcut la PARLAMENTUL ROMÂNIEI, respectiv la SENATUL ROMÂNIEI la inițiatorii Propunerilor legislative Lege 393/2016 și Lege 407/2016 privind Statutul Personalului Feroviar, s-a urgentat punerea pe Ordinea de zi la şedinţa Comisiei de Muncă a SENATULUI ROMÂNIEI din data de 20.09.2016 a celor două Propuneri Legislative.
Domnul președinte Popescu Ion a precizat pe parcursul zilei de 19.09.2016 președintelui FSTFR – Maxim Rodrigo Gabriel, că a luat legătura cu domnul senator FIFOR MIHAI VIOREL, cu domnul senator FRĂTEAN PETRU ALEXANDRU, cu domnul senator VOCHIȚOIU HARALAMBIE și cu ceilalți senator iniţiatori ai Propunerilor Legislative privind Statutul Personalului Feroviar, pentru a se urgenta punerea pe Ordinea de zi a Comisiei de Muncă din Senatul României a celor două Propuneri Legislative privind Statutul Personalului Feroviar .

GUVERNUL A APROBAT NOUL MASTERPLAN DE TRANSPORTURI

Guvernul a aprobat noul masterplan de transporturi, care prevede proiectele de infrastructură care trebuie realizate până în 2030. Conform masterplanului elaborat în colaborare cu instituţiile europene, în următorii 15 ani, România îşi propune investească 43,5 miliarde de euro în infrastructură.

În ceea ce privește sectorul feroviar, Master Planul urmărește eficientizarea acestuia, creșterea atractivității transportului pe calea ferată prin îmbunătățirea condițiilor de deplasare prin modernizarea rețelei feroviare naționale și prin dezvoltarea serviciilor feroviare. Astfel, sunt prevăzute, printre altele, finalizarea lucrărilor începute la cale ferată și demararea de altele noi, precum și modernizarea căilor ferate pentru viteze de 160 kilometri/ora.

Pe sectorul feroviar MPGT-ul mai prevede 25 de proiecte de modernizare a căii ferate care au un cost estimat la peste 10 miliarde de euro, de unde rezultă din nou o finanțare insuficientă a acestui important sector de transport.

Lipsa fondurilor disponibile pentru întreținere a condus la necesitatea introducerii a 1,800 de restricții temporare de viteză, care, la rândul lor, generează timpi de parcurs mai mari. În anul 2012 au fost înregistrate întârzieri totale de 3,18 milioane de minute, în condițiile în care restricțiile de viteză au reprezentat mai mult de o treime din acest total. Aceste restricții afectează în special serviciile de transport călători, având un impact mai mic asupra transportului de marfă.

Există porțiuni mari ale rețelei feroviare din România care generează venituri relativ mici, fie prin încasările pe bilete, fie prin taxele de utilizare a infrastructurii, raportat la costurile de operare și întreținere a acestora. S-au analizat diferite scenarii de finanțare pentru a înțelege conexiunile între procentajul privind transportul de călători și cel de mărfuri care ar fi păstrat prin rețelele alternative propuse și implicațiile privind finanțarea. Din această evaluare a reieșit faptul că menținerea de aproximativ 55% din 18,973 km de rețea permite ca aproximativ 99% din trafic să poată fi continuat.

Achiziția de material rulant se va face în corelație cu tipul și cerințele infrastructurii feroviare (electrificată, neelectrificată respectiv cale ferată modernizată, în curs de modernizare sau în proiect de modernizare). Totodată achiziția locomotivelor, vagoanelor, ramelor electrice sau diesel, trenurilor electrice se va face în baza unei analize care să evidențieze potențialul de creștere a numărului de călători pentru pentru o rută astfel încât parcul de material rulant să răspundă cât mai bine la cerințele de transport de pe acea rută. Astfel, pe baza numărului zilnic de călători, pentru o bună adaptare le solicitările curente sau viitoare de transport, se estimează că trenuri electrice de călători vor putea fi achiziționate pentru rutele București – Constanța, București – Brașov, București – Craiova, iar rame electrice (EMU) pentru rutele București – Buzău, Timișoara – Arad, Pașcani – Iași. Pentru rutele neelectrificate București – Pitești, București – Giurgiu a fost propusă achiziția de rame diesel (DMU). Pentru ruta București – Giurgiu se vor înlocui ramele diesel cu cele electrice după anul 2025 când se vor finaliza lucrările de modernizare și electrificare. Pentru a valorifica infrastructura feroviară modernizată, materialul rulant achiziționat va fi apt pentru viteze de circulație de 160 km/h. Nevoia de finanțare pentru achiziția de material rulant pentru cele opt rute a fost estimată la 175,6 mil.euro fără TVA.

Prin achiziția de material rulant nou pentru rutele modernizate, se va putea introduce un mers al trenurilor cadențat, care să răspundă nevoilor de conectivitate feroviară dar care să și genereze sau să atragă noi călătorii din sectorul rutier. Astfel, pentru cele opt rute de cale ferată se propune un orar cadențat pe intervalul orar 6 – 22 care va fi susținut atât prin utilizarea garniturilor nou achiziționate dar cât și prin utilizarea trenurilor existente. Orarul cadențat vizează în special rangurile Regio și Interregio. Pentru acest capitol nu au fost prevăzute fonduri suplimentare în vederea implementării.

Din întreg masterplanul de transporturi am extras doar partea de transport feroviar, parte care se poate vedea după ce…. descărcați de aici extrasul din MPGT -2016 privind TRANSPORTUL FEROVIAR
 

INFORMARE

Așa cum am arătat în articolul anterior, FSTFR face un sondaj de opinie în rândul salariaților ceferiști cu privire la oportunitatea organizării unui miting de protest până sau după data de 17.10.2016, funcție de opiniile exprimate de către aceștia pe site-ul http://www.fstf.ro. Între timp președintele FSTFR – Maxim Rodrigo Gabriel a fost pe data de 06.09.2016  în SENATUL României la Comisia de Transporturilor pentru Proiectul de Lege privind Statutul Personalului Feroviar, în data de 13.09.2016 la ora 16.00 s-a întrunit Comisia Interministerială tot pentru Proiectul de Lege privind Statutul Personalului Feroviar, iar în data de 20.09.2016 din nou Președintele FSTFR – Maxim Rodrigo Gabriel va fi prezent în SENATUL României la ședința Comisiei de MUNCĂ tot pentru același proiect de lege, după care va urma în PLENUL SENATULUI dezbaterea Proiectului de Lege privind Statutul Personalului Feroviar.

SONDAJ DE OPINIE PRIVITOR LA STABILIREA MITINGULUI DE PROTEST FEROVIAR

Senatorul Inițiator al Legii 393/2016 – Domnul HARALAMBIE VOCHIȚOIU a solicitat SENATULUI ROMÂNIEI să unească cele două propuneri legislative privind Statutul Personalului Feroviar (Legea 393/2016 și Legea 407/2016) la ședința din data de 06.09.2016 a Camerei de Transporturi din Senatul României, deoarece amândouă legile sunt în mare parte identice, urgentând astfel ședințele Comisiei de Transporturi și a Comisiei de Muncă ce aveau stabilită ca dată 27.09.2016, motivând că Legea 393/2016 este promovată în regim de urgență. La ședința Comisiei de Transporturi din Senatul României au fost invitați Președintele CSN Meridian – Domnul Popescu Ion, Președintele FSTFR – Maxim Rodrigo Gabriel, secretarul general al FNFM/C – Istrate Viorel și secretarul general al FMLR – Felix Radmilo. Urmează ulterior o altă Ședință a Comisiei de Muncă din Senatul României după întâlnirea interministerială ce va avea loc între reprezentanții legali ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății, iar după aceasta discutarea în plenul Senatului și ulterior în Camera Deputaților în vedera adoptării Legii privind Statutul Personalului Feroviar.

În aceste condiții reprezentanții organizațiilor sindicale feroviare reprezentative și semnatare de CCM-uri la unitățile feroviare fac un sondaj privind oportunitatea organizării unui miting de protest până sau după data de 17.10.2016 funcție de opiniile ceferiștilor exprimate pe site-ul www.fstf.ro și înscrisuri transmise prin alte forme legale la reprezentanții FSTFR (membrii CD și/sau ai CNC).

Vedeți și aici: http://www.csnmeridian.ro/articol/ro/1494/


PENTRU SUSȚINEREA STATUTULUI PERSONALULUI FEROVIAR CE SE AFLĂ ÎN SENAT SPRE APROBARE, ORGANIZAȚIILE SINDICALE FNFM/C, FNDF, AFTF ȘI ANSF VOR HOTĂRÎ ÎMPREUNĂ DACĂ VOR ORGANIZA SAU NU, UN MITING ÎN 27.09.2016 SAU ÎN ALTĂ DATĂ…

La şedinţa Consiliului Naţional al ANSF din luna august 2016, membrii consiliului au solicitat printr-o adresă care va fi înaintată preşedinţii celorlalte Federaţii reprezentative, să organizeze împreună cu ANSF desfăşurarea unui miting de protest la Bucureşti în data de 27.09.2016 la care să participe cât mai mulţi salariaţi feroviari pentru a-şi exprima protestul faţă de:

  • tergiversarea adoptării legii privind Statutul Feroviarului;
  • degradarea condiţiilor de muncă a salariaţilor feroviari;
  • subfinanţarea permanentă a sistemului feroviar…

Vezi aici adresa înaintată….

 

Hotărârea nr. 566/2016 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1611/2009

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din :

Art. I.

În anexa nr. 6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

8. TESTELE LINGVISTICE

1. Mecanicii care trebuie să comunice cu administratorul de infrastructură cu privire la probleme esenţiale de siguranţă trebuie să aibă cunoştinţe lingvistice în cel puţin una dintre limbile stabilite de administratorul de infrastructură respectiv. Cunoştinţele lingvistice trebuie să le permită acestora să comunice activ şi eficient în situaţii normale, de avarie şi de urgenţă. Aceştia trebuie să fie capabili să utilizeze mesajele şi metoda de comunicare precizate în STI «Exploatarea şi gestionarea traficului».

2. Pentru a răspunde cerinţelor prevăzute la pct. 1, mecanicii trebuie să fie capabili să înţeleagă, atât la nivel de ascultare, cât şi de citit, şi să comunice, atât verbal, cât şi în scris, conform nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi – CEFR, stabilit de Consiliul Europei.

3. În cazul secţiunilor dintre frontiere şi în cazul staţiilor situate în apropierea graniţelor şi desemnate pentru operaţiuni transfrontaliere, mecanicii trenurilor exploatate de un operator de transport feroviar pot fi scutiţi de administratorul de infrastructură de la cerinţele prevăzute la pct. 2, cu condiţia ca procedura de mai jos să fie aplicată:

a) operatorul de transport feroviar solicită o derogare de la administratorul de infrastructură pentru mecanicii în cauză. Pentru a garanta tratamentul echitabil şi egal al candidaţilor, administratorul de infrastructură aplică aceeaşi procedură de evaluare în cazul fiecărei cereri de acordare a derogării depuse, această procedură făcând parte din documentul de referinţă al reţelei;

b) administratorul de infrastructură acordă o derogare în cazul în care operatorul de transport feroviar poate dovedi că a luat suficiente măsuri pentru a asigura comunicarea între mecanicii implicaţi şi personalul administratorului de infrastructură în situaţii normale, de avarie şi de urgenţă, astfel cum se prevede la pct. 1;

c) operatorii de transport feroviar şi administratorii de infrastructură se asigură că personalul în cauză cunoaşte aceste reguli şi proceduri şi că beneficiază de o formare corespunzătoare prin intermediul sistemelor lor de management al siguranţei.

Art. II.

Se consideră că deţin permise conforme cu cerinţele prezentei hotărâri mecanicii de locomotivă care şi-au obţinut permisul în România, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, cu modificările ulterioare, precum şi cei care şi-au obţinut permisul în alte state membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile actelor interne de transpunere a Directivei 2007/59/CE din statul membru unde a fost obţinut permisul, modificată prin Directiva 2014/82/UE a Comisiei din 24 iunie 2014, până la data de 1 iulie 2016 şi în perioada până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei (UE) 2016/882 a Comisiei din 1 iunie 2016 de modificare a Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele lingvistice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 146 din 3 iunie 2016.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Buşe
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

Bucureşti, 10 august 2016.
 În vigoare de la 16.08.2016

Câte semnale de alarmă trebuie să mai tragă ANSF și FSTFR?

Câte locomotive mai trebuie să ardă pentru ca Ministerul Transporturilor, Guvernul României, Parlamentul României, toți factorii decidenți din România să ia măsuri pentru finanțarea corectă a transportului feroviar de călători, astfel că trebuie urgentată repararea parcului de material rulant motor, sau de ce nu  achiziționarea de material rulant nou performant? Asa cum am arătat și în articolele precedente, starea actuală a parcului de material rulant activ (locomotive, automotoare, rame electrice) din țara noastră este dezastruoasă și pune în pericol siguranța călătorilor, material rulant care este învechit și cu Reviziile Mari neefectuate conform programărilor (tip RR, RK) scadente de până la 7 ani,  astfel că în ultima perioadă sunt foarte multe defectări a materialului rulant și ce este cel mai grav, e că tot mai multe locomotive iau foc tocmai datorită lipsei gestionarii acestor responsabilități.

În concluzie ANSF dorește să mai tragă încă un semnal de alarmă, astfel că în condițiile în care nu se va face o schimbare urgentă a acestei situații, se va ajunge până la data de 30.09.2016 la o situație de criză în asigurarea prestației cu parcul de material rulant motor al SNTFC CFR Călători, ceea ce va duce la anularea unor trenuri de călători, neasigurarea prestației parchetului minim social, respectiv neacordarea parțială a comensației care și așa nu este suficientă, reală și acordată la timp.

Am atașat ulterior ultimele două acte transmise către toți factorii decidenți din România…vedeți aici  Act ANSF și Act FSTFR

ANSF mai trage un semnal de alarma!

Alianţa Naţională Sindicala Feroviară, reprezentativă și semnatară a CCM 2015-2017 și a Actului Adițional al acestuia, îşi exprimă îngrijorarea faţă de declinul în care se află Calea Ferată Română datorată lipsei strategiilor pe termen lung, lipsei de profesionalism şi lipsei de responsabilitate în gestionarea infrastructurii feroviare şi a parcului de material rulant. Nemulţumirea noastră este în primul rând legată starea actuală a parcului de material rulant activ (locomotive, automotoare, rame electrice) care este învechit și cu Reviziile Mari neefectuate conform programărilor (tip RR, RK) scadente de până la 7 ani,  astfel că datorită deselor defectări (unele locomotive chiar au luat foc) poate conduce oricând la întreruperea traficului feroviar de călători. În acest moment există un număr mare de locomotive care funcționează cu 1 sau 2 motoare de tracțiune electrică izolate, cu osii care au bandajele strunjite la cota minimă, astfel că sunt limitate să circule cu viteza redusă neputând fi apte să remorce toate trenurile de călători din parcul SNTFC CFR Călători, sau  chiar dacă sunt îndrumate pentru remorcarea acestora produc întârzieri în graficul de circulație al trenurilor.

ANSF vă aduce la cunoștință că încă din data de 22.04.2016 la Mitingul de Protest  în Parcul din fața Ministerului Transporturilor au fost aduse la cunoștință factorilor decidenți din acea perioadă despre aceste deficiențe, respectiv că dacă nu se va interveni sau se iau măsuri pentru repararea parcului de material rulant motor, începând cu data de 01 octombrie 2016 mecanicii de locomotivă și automotor nu vor mai ieși cu locomotivele din depouri/SELC-uri și Puncte de Lucru dacă acestea au piese lipsă sau defecte ce interzic ieșirea din depou pentru remorcarea trenurilor de călători sau pentru efectuare manevră.

În concluzie ANSF dorește să tragă un semnal de alarmă că în condițiile în care nu se va face o schimbare urgentă a acestei situații, se va ajunge până la data de 30.09.2016 la o situație de criză în asigurarea prestației cu parcul de material rulant motor al SNTFC CFR Călători ceea ce va duce la anularea unor trenuri de călători, respectiv că începând cu data de 01 octombrie 2016 mecanicii de locomotivă și automotor nu vor mai ieși cu locomotivele din depouri/SELC-uri și Puncte de Lucru dacă acestea au piese lipsă sau defecte ce interzic ieșirea din depou pentru remorcarea trenurilor de călători, sau pentru efectuare manevră.