PENTRU SUSȚINEREA STATUTULUI PERSONALULUI FEROVIAR CE SE AFLĂ ÎN SENAT SPRE APROBARE, ORGANIZAȚIILE SINDICALE FNFM/C, FNDF, AFTF ȘI ANSF VOR HOTĂRÎ ÎMPREUNĂ DACĂ VOR ORGANIZA SAU NU, UN MITING ÎN 27.09.2016 SAU ÎN ALTĂ DATĂ…

La şedinţa Consiliului Naţional al ANSF din luna august 2016, membrii consiliului au solicitat printr-o adresă care va fi înaintată preşedinţii celorlalte Federaţii reprezentative, să organizeze împreună cu ANSF desfăşurarea unui miting de protest la Bucureşti în data de 27.09.2016 la care să participe cât mai mulţi salariaţi feroviari pentru a-şi exprima protestul faţă de:

  • tergiversarea adoptării legii privind Statutul Feroviarului;
  • degradarea condiţiilor de muncă a salariaţilor feroviari;
  • subfinanţarea permanentă a sistemului feroviar…

Vezi aici adresa înaintată….

 

Hotărârea nr. 566/2016 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1611/2009

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din :

Art. I.

În anexa nr. 6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

8. TESTELE LINGVISTICE

1. Mecanicii care trebuie să comunice cu administratorul de infrastructură cu privire la probleme esenţiale de siguranţă trebuie să aibă cunoştinţe lingvistice în cel puţin una dintre limbile stabilite de administratorul de infrastructură respectiv. Cunoştinţele lingvistice trebuie să le permită acestora să comunice activ şi eficient în situaţii normale, de avarie şi de urgenţă. Aceştia trebuie să fie capabili să utilizeze mesajele şi metoda de comunicare precizate în STI «Exploatarea şi gestionarea traficului».

2. Pentru a răspunde cerinţelor prevăzute la pct. 1, mecanicii trebuie să fie capabili să înţeleagă, atât la nivel de ascultare, cât şi de citit, şi să comunice, atât verbal, cât şi în scris, conform nivelului B1 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi – CEFR, stabilit de Consiliul Europei.

3. În cazul secţiunilor dintre frontiere şi în cazul staţiilor situate în apropierea graniţelor şi desemnate pentru operaţiuni transfrontaliere, mecanicii trenurilor exploatate de un operator de transport feroviar pot fi scutiţi de administratorul de infrastructură de la cerinţele prevăzute la pct. 2, cu condiţia ca procedura de mai jos să fie aplicată:

a) operatorul de transport feroviar solicită o derogare de la administratorul de infrastructură pentru mecanicii în cauză. Pentru a garanta tratamentul echitabil şi egal al candidaţilor, administratorul de infrastructură aplică aceeaşi procedură de evaluare în cazul fiecărei cereri de acordare a derogării depuse, această procedură făcând parte din documentul de referinţă al reţelei;

b) administratorul de infrastructură acordă o derogare în cazul în care operatorul de transport feroviar poate dovedi că a luat suficiente măsuri pentru a asigura comunicarea între mecanicii implicaţi şi personalul administratorului de infrastructură în situaţii normale, de avarie şi de urgenţă, astfel cum se prevede la pct. 1;

c) operatorii de transport feroviar şi administratorii de infrastructură se asigură că personalul în cauză cunoaşte aceste reguli şi proceduri şi că beneficiază de o formare corespunzătoare prin intermediul sistemelor lor de management al siguranţei.

Art. II.

Se consideră că deţin permise conforme cu cerinţele prezentei hotărâri mecanicii de locomotivă care şi-au obţinut permisul în România, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, cu modificările ulterioare, precum şi cei care şi-au obţinut permisul în alte state membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile actelor interne de transpunere a Directivei 2007/59/CE din statul membru unde a fost obţinut permisul, modificată prin Directiva 2014/82/UE a Comisiei din 24 iunie 2014, până la data de 1 iulie 2016 şi în perioada până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei (UE) 2016/882 a Comisiei din 1 iunie 2016 de modificare a Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele lingvistice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 146 din 3 iunie 2016.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Buşe
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

Bucureşti, 10 august 2016.
 În vigoare de la 16.08.2016

Câte semnale de alarmă trebuie să mai tragă ANSF și FSTFR?

Câte locomotive mai trebuie să ardă pentru ca Ministerul Transporturilor, Guvernul României, Parlamentul României, toți factorii decidenți din România să ia măsuri pentru finanțarea corectă a transportului feroviar de călători, astfel că trebuie urgentată repararea parcului de material rulant motor, sau de ce nu  achiziționarea de material rulant nou performant? Asa cum am arătat și în articolele precedente, starea actuală a parcului de material rulant activ (locomotive, automotoare, rame electrice) din țara noastră este dezastruoasă și pune în pericol siguranța călătorilor, material rulant care este învechit și cu Reviziile Mari neefectuate conform programărilor (tip RR, RK) scadente de până la 7 ani,  astfel că în ultima perioadă sunt foarte multe defectări a materialului rulant și ce este cel mai grav, e că tot mai multe locomotive iau foc tocmai datorită lipsei gestionarii acestor responsabilități.

În concluzie ANSF dorește să mai tragă încă un semnal de alarmă, astfel că în condițiile în care nu se va face o schimbare urgentă a acestei situații, se va ajunge până la data de 30.09.2016 la o situație de criză în asigurarea prestației cu parcul de material rulant motor al SNTFC CFR Călători, ceea ce va duce la anularea unor trenuri de călători, neasigurarea prestației parchetului minim social, respectiv neacordarea parțială a comensației care și așa nu este suficientă, reală și acordată la timp.

Am atașat ulterior ultimele două acte transmise către toți factorii decidenți din România…vedeți aici  Act ANSF și Act FSTFR

ANSF mai trage un semnal de alarma!

Alianţa Naţională Sindicala Feroviară, reprezentativă și semnatară a CCM 2015-2017 și a Actului Adițional al acestuia, îşi exprimă îngrijorarea faţă de declinul în care se află Calea Ferată Română datorată lipsei strategiilor pe termen lung, lipsei de profesionalism şi lipsei de responsabilitate în gestionarea infrastructurii feroviare şi a parcului de material rulant. Nemulţumirea noastră este în primul rând legată starea actuală a parcului de material rulant activ (locomotive, automotoare, rame electrice) care este învechit și cu Reviziile Mari neefectuate conform programărilor (tip RR, RK) scadente de până la 7 ani,  astfel că datorită deselor defectări (unele locomotive chiar au luat foc) poate conduce oricând la întreruperea traficului feroviar de călători. În acest moment există un număr mare de locomotive care funcționează cu 1 sau 2 motoare de tracțiune electrică izolate, cu osii care au bandajele strunjite la cota minimă, astfel că sunt limitate să circule cu viteza redusă neputând fi apte să remorce toate trenurile de călători din parcul SNTFC CFR Călători, sau  chiar dacă sunt îndrumate pentru remorcarea acestora produc întârzieri în graficul de circulație al trenurilor.

ANSF vă aduce la cunoștință că încă din data de 22.04.2016 la Mitingul de Protest  în Parcul din fața Ministerului Transporturilor au fost aduse la cunoștință factorilor decidenți din acea perioadă despre aceste deficiențe, respectiv că dacă nu se va interveni sau se iau măsuri pentru repararea parcului de material rulant motor, începând cu data de 01 octombrie 2016 mecanicii de locomotivă și automotor nu vor mai ieși cu locomotivele din depouri/SELC-uri și Puncte de Lucru dacă acestea au piese lipsă sau defecte ce interzic ieșirea din depou pentru remorcarea trenurilor de călători sau pentru efectuare manevră.

În concluzie ANSF dorește să tragă un semnal de alarmă că în condițiile în care nu se va face o schimbare urgentă a acestei situații, se va ajunge până la data de 30.09.2016 la o situație de criză în asigurarea prestației cu parcul de material rulant motor al SNTFC CFR Călători ceea ce va duce la anularea unor trenuri de călători, respectiv că începând cu data de 01 octombrie 2016 mecanicii de locomotivă și automotor nu vor mai ieși cu locomotivele din depouri/SELC-uri și Puncte de Lucru dacă acestea au piese lipsă sau defecte ce interzic ieșirea din depou pentru remorcarea trenurilor de călători, sau pentru efectuare manevră.

Proiectul de HOTARARE A GUVERNULUI privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România

Pe site-ul Ministerului Transporturilor în data de 27.06.2016 a fost publicat pe Transparența decizională spre consultare publică, Proiectul de HOTARARE A GUVERNULUI privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România.

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 08.07.2016 Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Vezi aici: instrument_motivare

Vezi aici: text_proiect

INFORMARE privind derularea procedurii legislative a statutului personalului feroviar

Derularea procedurii legislative:
Data                           Acțiunea
13-04-2016 – Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b205
19-04-2016  – trimis pentru aviz la Consiliul Economic şi Social
19-04-2016 –  trimis pentru aviz la Consiliul legislativ (termen: 19.05.2016)
19-04-2016  – trimis pentru punct de vedere la Guvern
28-04-2016 –  primire aviz de la Consiliul Economic şi Social – cu nr. 1759/28.04.2016 (favorabil)
19-05-2016 –  primire aviz de la Consiliul legislativ – cu nr. 498/19.05.2016 (favorabil)
21-06-2016 –  cu nr.L393 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
21-06-2016  – trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 27/09/2016)
21-06-2016  – trimis pentru raport la Comisia pentru transporturi şi energie (TERMEN: 27/09/2016)

”Reparațiile locomotivelor doar pe hârtie nu vor mai fi acceptate”

EXCLUSIV. La 1 octombrie se va declanșa cea mai puternică grevă din istoria CFR | Nu se mai urcă în locomotivele care iau foc!

 Cititi: http://m.libertatea.ro/stiri/economie-bani/la-1-octombrie-se-va-declansa-cea-mai-puternica-greva-din-istoria-cfr-conductorii-nu-vor-mai-urca-locomotivele-care-iau-foc-1518663

”Situația materialului rulant din țara noastră este dezastruoasă și pune în pericol siguranța călătorilor. Noi am anunțat din timp, ca să nu se spună că suntem rău intenționați, că de la data de 1 octombrie nici un conductor nu va mai porni trenul de pe loc dacă locomotiva nu va fi standard din punct de vedere tehnic. Reparațiile pe hârtie nu vor mai fi acceptate. Va fi cea mai puternică grevă tehnică din istoria CFR, mai puternică decât o grevă generală”, ne-a declarat Rodrigo Maxim, liderul Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari (FSTFR). El a explicat că singura societate care repară locomotive, SCRL Brașov, a intrat în insolvență în 2015 după ce a fost ruptă de CFR Călători. ”Noi am cerut revenirea acestei societăți la CFR, dar autoritățile au refuzat, cerând în instanță un plan de insolvență de trei ani. Dar CFR Călători nu va rezista trei ani fără locomotive”, ne-a mai spus liderul FSTFR.

Vedeti aici ACTUL intocmit  de ANSF către MT…

Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea cadrului general de dezvoltare a infrastructurilor de transport, a cadrului general de creştere a eficienţei sistemului naţional de transport şi a regulilor generale de finanţare a infrastructurilor de transport, pe baza conţinutului documentului strategic Master Planul General de Transport al României

Pe site-ul Ministerului Transporturilor în data de 27.05.2016 a fost publicat pe Transparența decizională spre consultare publică, Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea cadrului general de dezvoltare a infrastructurilor de transport, a cadrului general de creştere a eficienţei sistemului naţional de transport şi a regulilor generale de finanţare a infrastructurilor de transport, pe baza conţinutului documentului strategic Master Planul General de Transport al României.

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.06.2016 Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Vezi aici: http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1198-oug27052016dgms

Descarca aici Nota de Fundamentare OUG MPGT_Dir Comunicare_27 mai 2016, respectiv Ordonanta de Urgenta a Guvernului_MPGT

INFORMARE

Reprezentantul ANSF, domnul Țîrlea Gheorghe care a participat în ziua de 11.05 la ședința cu reprezentanții administrației CNCF CFR SA, în urma unor dezinformări de pe diferite site-uri „binevoitoare” ține să precizeze;                        – „Ca participant la ședința din 11.05.2016, la CNCF CFR SA, țin să precizez că nicio organizație sindicală nu a fost de acord cu propunerea administrației, urmând a ne întâlni în data de 18.05.2016. Cine susține altceva, ori nu a fost prezent în sală, ori are interese ascunse! Era adevărat dacă se preciza că am solicitat verbal, simularea primei grile propuse cu introducerea a 7% sporul Muncă Grea Feroviară (ca și la SNTFC), cum de altfel ni se promise-se în 05.05.2016! Nefiind încheiat niciunun Proces Verbal, fiecare spune ce a înțeles, sau ce vrea să ……”

CSN MERIDIAN sprijină acțiunile FSTFR!

La ședința Adunării Generale a FSTFR din data de 02 martie 2016, ca invitat de onoare domnul Popescu Ioan președinte al CSN Meridian,  ne-a asigurat de tot sprijinul acordat FSTFR/ANSF pentru a duce la cunoștință factorilor decidenți din ROMANIA situația precară și dezastruoasă a sistemului feroviar din țara noastră. După cum se arată în declarațiile oficiale de pe site-ul CSN Meridian, aceasta va continua să sprijine mai departe acțiunile FSTFR/ANSF prin implicarea în organizarea unor dezbateri publice în Parlamentul Romaniei și prin participarea la alte activitați de advocacy pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale muncitorilor ceferiști.

„Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN va continua sa sprijine si in perioada urmatoare actiunile colegilor de la Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, prin implicarea in organizarea unor dezbateri publice in Parlamentul Romaniei si prin participarea la alte activitati de advocacy pentru imbunatatirea conditiilor de viata si de munca ale muncitorilor ceferisti.” <Click aici>