Mesajul presedintelui FSTFR

 Președintele FSTFR- Maxim Rodrigo Gabriel informează publicul feroviar călător și în același timp se adresează Mecanicilor de Locomotivă de călători ai SNTFC „CFR Călători” SA ce sunt membrii de sindicat ai FSTFR în urma analizării Dispoziției nr. 18 din 28.01.2013 a Directorului General – domnul Valentin Dorobanțu cu Mesajul următor: „Se încearcă la Ramura Tracțiune micșorarea numărului de mecanici de locomotivă și automotor, artificial printr-o dispoziție echivalentă cu o concediere colectivă la Ramura Tracțiune cu consecințe de genul CFR Călători pe lângă faptul că nu mai are suficiente locomotive, automotore și rame electrice, nu va mai avea nici mecanici de locomotivă și automotor suficienți și astfel se va impune anularea a foarte multe trenuri de călători din pachetul minim al SNTFC „CFR Călători”SA” .

Precizăm că:

–  Deși Dispoziția nr. 18/2013 pare să fie consecința necesității unei măsuri de eficientizare a societății, în realitate ea este menită să micșoreze veniturile lunare ale mecanicilor de locomotivă prin sancțiuni disciplinare pentru orice pe motivul că este neregulă ICL și la a treia neregulă ICL tratarea va fi „desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă”, cazuri în care se va reduce și numărul de salariați de la Ramura Tracțiune.

Neregulă ICL este și neîncadrarea în norma medie de consum necesară remorcării fiecărui tren în parte, atât pentru perioada de iarnă cât și pentru perioada de vară stabilită pentru fiecare secție de circulație și pentru fiecare mijloc de remorcare.

 În aceste condiții ținând cont de norma medie stabilită pentru fiecare secție de circulație și pentru fiecare mijloc de remorcare, FSTFR consideră că se poate ajunge la situații de a treia neregulă ICL tratată cu „desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă” la salariați ce nu au avut nici o neregulă reală, dar care artificial au ajuns la a treia neregulă ICL artificială ce este tratată nejustificat cu „desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă” și dăm exemplu aici de situația în care un mecanic ce face de trei ori consecutiv serviciu pe aceeași locomotivă și la același tren ce are un consum maxim de motorină (de exemplu 100 l motorină), în condițiile în care consumul mediu ar fi să zicem 98 l motorină și în consecință mecanicul de locomotivă respectiv se va regăsi în următoarea situație:

a) La prima neregulă ICL – se tratează cu diminuarea salariului cu 10% / 3 luni și cu imputarea cantității de 2 l motorină;

b) La a doua neregulă ICL – se tratează cu „retrogradare din funcție” și cu imputarea cantității de 2 l motorină;

c) A treia neregulă ICL – se tratează cu „desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă și cu imputarea cantității de 2 l motorină.

FSTFR consideră că se poate ajunge la situații de genul în care cei care citesc ICL – ul și care își dau seama că salariații aflați în situația de mai sus nu pot fi dați afară nejustificat, totuși datorită articolului nr. 15 din Dispoziția nr. 18/28.01.2013 sunt forțați practic să trateze și salariații nevinovați, pentru că dacă nu vor fi tratați ei cu „retrogradare din funcție” sau cu „desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă” după caz, „iar după finalizarea cercetării administrative, acolo unde este cazul vor fi avizate și organele de urmărire penală” .

președinte FSTFR Maxim Rodrigo – Gabriel

7 responses to “Mesajul presedintelui FSTFR