Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea cadrului general de dezvoltare a infrastructurilor de transport, a cadrului general de creştere a eficienţei sistemului naţional de transport şi a regulilor generale de finanţare a infrastructurilor de transport, pe baza conţinutului documentului strategic Master Planul General de Transport al României

Pe site-ul Ministerului Transporturilor în data de 27.05.2016 a fost publicat pe Transparența decizională spre consultare publică, Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea cadrului general de dezvoltare a infrastructurilor de transport, a cadrului general de creştere a eficienţei sistemului naţional de transport şi a regulilor generale de finanţare a infrastructurilor de transport, pe baza conţinutului documentului strategic Master Planul General de Transport al României.

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.06.2016 Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Vezi aici: http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1198-oug27052016dgms

Descarca aici Nota de Fundamentare OUG MPGT_Dir Comunicare_27 mai 2016, respectiv Ordonanta de Urgenta a Guvernului_MPGT

15 responses to “Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea cadrului general de dezvoltare a infrastructurilor de transport, a cadrului general de creştere a eficienţei sistemului naţional de transport şi a regulilor generale de finanţare a infrastructurilor de transport, pe baza conţinutului documentului strategic Master Planul General de Transport al României