RĂSPUNSUL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE CU PRIVIRE LA ART. 49 DIN LEGEA BUGETULUI DE STAT NR. 186/2015

Ministerul Finanțelor Publice a comunicat în scris FSTFR că :
,,referitor la propunerea dumneavoastră privind modificarea art. 49 din Legea Bugetului de Stat nr. 186/2015, prin eliminarea sintagmei ,,pot să majoreze fondul de salarii cu cel mult indicele mediu de creștere pe 2015,, , precizăm că în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al SNTFC CFR Călători SA , productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, înregistrează o reducere față de nivelul realizat la finele anului 2014 de 3,54 %, fapt ce din punct de vedere economic nu poate susține o creștere a fondului de salarii,,.
Ministerul Finanțelor Publice a mai comunicat în scris FSTFR că :
,, Independent de cele arătate, precizăm faptul că art. 49 din Legea Bugetului de Stat nr. 186/2015 reprezintă politica salarială stabilită de către Guvern și nu poate fi modificat pentru cazuri/operatori economici,,.

13 responses to “RĂSPUNSUL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE CU PRIVIRE LA ART. 49 DIN LEGEA BUGETULUI DE STAT NR. 186/2015