Monthly Archives: martie 2018

INFORMARE DESPRE ÎNTÂLNIREA CU MINISTRUL TRANSPORTURILOR, DOMNUL LUCIAN ȘOVA ȘI REPREZENTANȚII SINDICATELOR FEROVIARE

Duminica 04 martie 2018 reprezentanții FSTFR, FMLR și FNFMCV s-au întâlnit împreună cu ministrul transporturilor dl. Lucian SOVA între orele 12:00 – 14:00 pentru a analiza problemele de la SNTFC CFR Călători SA. Sau discutat următoarele probleme:

– regularizarea cu bugetul de stat a compensației privind transportul feroviar public de călători necuvenită pe anul 2017 în valoare de 15.880.816,58 lei în concepția președintelui ARF dl. Marian PĂUN care avizează că îcepând cu 01.02.2018 va proceda și la calculul de accesorii pentru sumele nejustificate și nerestituite la bugetul statului, deoarece președintele ARF dl.  Marian PĂUN nu recunoaște notele CFR Călători prin care se arată că prestația pe un an de zile aprobată prin mersul de tren  2016-2017 pentru perioada 01.01-10.12.2017  și cea aprobată prin mersul de tren 2017-2018 pentru perioada 10.12.2017 – 31.12.2017 se regăsește în două mersuri de tren;

– încheierea și aprobarea Contractului de Servicii Publice cu OTF-uri de către ARF până cel târziu la sfârșitul lunii martie 2018, care să aibă compensația distribuită astfel încât să nu mai fie acordată discriminatoriu;

– întocmirea unui act de către Ministerul Transporturilor către Ministerul Finanțelor Publice, Curtea de Conturi, ANAF și ARF pentru ca toate OTF-urile să funcționeze după aceleași proceduri de achiziții publice;

– elaborarea unui memorandum privind capitalizarea CFR Călători cu 1 milion de euro pentru închirierea în leasing operațional de material rulant feroviar necesar și pentru renunțarea anulărilor trenurilor de călători din cauza lipsei de material rulant insuficient;

– efectuarea de demersuri necesare pentru recuperarea de către CFR Călători a supraaccizei de combustibil utilizată în transportul feroviar de călători;

– elaborarea unei proceduri pentru absorbția unei mari părți a reparatorilor de locomotivă și păstrarea SCRL Brașov SA pentru efectuarea de RR-uri și alte reparații mari planificate la locomotivele CFR Călători;

– înaintatrea de propuneri pentru modificărea reglementărilor în ceea ce privește agrementarea AFER a furnizorilor de componente și materiale folosite de CFR Călători care nu au implicații în siguranța circulației feroviare;

Toate discuțiile purtate între administrația CFR Călători, sindicate și ministrul transporturilor au fost urmate de propuneri de soluționare și discuții pe propuneri de soluționare, iar pentru măsurile hotărâte sau dispus termene de realizare scurte, precise și clare. S-a precizat că discuțiile ce au loc la OTF-uri pentru planul de mers al trenurilor 2017 – 2018 sunt ca urmare a adresei Direcției Trafic Serviciul Mers Tren cu nr. 4/34 din 14.02.2018 de la CNCF CFR SA, prin care s-a adresat la toți operatorii de transport feroviar solicitarea ca în perioada 09-13.07.2018 discuțiile comune între conducerea CNCF CFR SA  și operatorii de transport feroviar de călători în ceea ce privește realizarea practică a propunerilor pentru trenurile interregio. Până în data de 08.06.2018 se elaborează graficul de circulație pentru trenurile regio și în consecință OTF-urile au analize în prezent pentru a transmite trenurile pe care să se concretizeze în comandă fermă semnată de ambele părți.