Monthly Archives: ianuarie 2018

Comunicatul de presă privind mitingul de protest din 16 februarie 2018

În 16 Februarie fosta Zi a Feroviarului când se împlinesc 85 ani de la Greva ceferiștilor de la Atelierele CFR Grivița, Federția Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) este sprijinită de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN (CSN Meridian) în organizarea acțiunii sindicale de comemorare a Grevei ceferiștilor de la Atelierele CFR Grivița din 1933. Această acțiune de comemorare va fi continuată cu un Miting de Protest organizat în mod special împotriva tergiversării aprobării Legii privind Statutul Personalului Feroviar. Și-au anunțat deja participarea ca invitați: Federația Națională Sindicală din Infrastructura Feroviară (FNSIF), Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR din România, alte organizații sindicale și mulți alți feroviari. Mitingul de protest organizat de Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) și de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN (CSN Meridian) permite lucrătorilor feroviari ca pe lângă nemulțumirea pe care și-o vor exprima pentru tergiversarea aprobării Legii privind Statutul Personalului Feroviar, își vor exprima nemulțumirea și pentru problemele actuale din sistemul feroviar cauzate de lipsa finanțării acestuia de către factorii decidenți din conducerea statului român.

Aici descărcați…Comunicatul de PRESA privind MITINGUL din 16 februarie 2018

HG 924/2017 PENTRU REEVALUAREA LOCURILOR DE MUNCĂ ÎN CONDIȚII SPECIALE

În Monitorul Oficial 1039 din 29 decembrie 2017 a fost publicată Hotărârea nr. 924 din 20 decembrie 2017, hotărâre care prevede stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În termen de 60 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial se înființează prin ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății, Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiții speciale.

Angajatorii împreună cu persoanele nominalizate la art. 4 alin. (1) lit. a) conform prezentei hotărâri, [nominalizarea locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea, de către angajator împreună cu sindicatele existente potrivit legii şi/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie ori cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prioritate având reprezentanţii lucrătorilor de la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, şi medicul de medicina muncii care a asigurat supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă vizate;] vor solicita reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale până la data de 30 iunie 2018.