Monthly Archives: aprilie 2017

INFORMARE

Informare despre situația
Parcului de material rulant al CFR Călători și despre negocierea noului CCM.
Având în vedere starea tehnică deficitară a locomotivelor, automotoarelor și ramelor electrice ale CFR Călători și având în vedere că în perioada 2010-2015 s-au alocat în BVC-urile aprobate prin HG –uri sume de bani pentru reparații și revizii planificate care nu au fost consumate nici măcar la jumătate (de exemplu în anul 2015 s-au alocat 51775 mii lei și s-au consumat 12.000 mii lei ), Sindicatul pentru Unitatea Salariaților CFR Călători ( SUS CFR Călători) și Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) s-au implicat și au sesizat toți factorii decidenți din România de starea tehnică deficitară a locomotivelor, automotoarelor și ramelor electrice ale CFR Călători și de scadențele acestora la reviziile mari neefectuate la termenul stabilit și rezultatul a fost că în anul 2016 prin BVC al CFR Călători aprobat prin HG s-au alocat 44.000 mii lei și s-au consumat 120.000 mii lei, suma alocată suplimentându-se ulterior, iar în primele 4 luni ale anului 2017 deși nu este încă BVC al CFR Călători pe 2017 s-au consumat deja 117.000 mii lei, adică aproape cât în tot anul 2016 și de 10 ori mai mult decât în anul 2015 ).
Mai mult, în activitatea de reparații planificate a materialului rulant motor (locomotive și automotoare ) ca urmare a contractelor în derulare, în prezent se mai află în reparație, în diferite faze de execuție, un număr total de 27 locomotive și automotoare astfel:
– 6 locomotive Diesel Electrice 2100 CP modernizate General Motors;
– 3 Locomotive Electrice 5100 KW;
– 2 Locomotive Diesel Electrice 2100 CP;
– 11 Automotoare Desiro ( 22 grupuri power-pack pentru efectuare R7 ).
Au mai fost de asemenea încheiate contracte noi de reparații ( începând cu data de 24.04.2017 ) pentru introducerea în reparație:
– a încă 40 Automotoare Desiro (80 grupuri power-pack pentru efectuare R7 );
– a încă 15 locomotive GM la RR;
– a încă 3 locomotive LDH cu IT la RG.
Mai mult sunt deja inițiate în prezent demersurile pentru efectuarea procedurilor de achiziție a serviciilor de reparații tip R8 la AM Desiro și tip RR la locomotivele LDH de manevră, precum și RG la locomotive electrice.
Având în vedere că valabilitatea CCM 2015-2017 al CFR Călători a expirat și că în data de 20 aprilie 2017 este ultima zi de valabilitate a Acordului încheiat în conformitate cu articolul 153 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social și având în vedere că nu există proiectul de BVC pe 2017 pentru CFR Călători aprobat prin HG și că nici compensația pe primele 4 luni ale anului 2017 nu a fost acordată CFR Călători de Ministerul Transporturilor ceea ce coroborate afectează achiziția de piese de schimb și plata furnizorilor, inclusiv plata celor care fac reviziile mari scadente la parcul de material rulant motor al CFR Călători și care mai mult aduce penalități pentru CFR Călători din vina altora, precum și întârzierea din vina altora a efectuării reviziilor mari la care este scadent parcul de material rulant motor al CFR Călători, SUS CFR Călători a înaintat actul nr. 39/14.04.2017 cu solicitarea urgentării aprobării BVC pe 2017 al CFR Călători prin HG.
De asemenea SUS CFR Călători, FSTFR și celelalte organizații sindicale reprezentative prin reprezentanții lor la negocierile pentru noul CCM 2017-2018 la nivel de CFR Călători au solicitat administrației CFR Călători ca măcar în ultima zi a ACORDULUI, respectiv în 20.04.2017, să prezinte un proiect al Anexei nr. 1 și al Anexei nr. 2 din noul CCM la nivel de CFR Călători pe anul 2017.

Ataşat vă prezentăm situaţia detailată a parcului de material rulant al CFR Călători pentru perioada 2012 – 2017…

COLECTIVUL DE CONDUCERE AL FSTFR VĂ DOREŞTE UN PAŞTE FERICIT!