Monthly Archives: aprilie 2015

DE ZIUA CFR-ISTULUI COLECTIVUL FSTFR VĂ DOREȘTE LA MULTI ANI!

SCURT ISTORIC FEROVIAR

La 23 aprilie 1880 a fost înfiinţată Direcţia Princiară a Căilor Ferate din România, prima formă de administraţie feroviară de stat sub emblema „CFR”.

Primul conducător al Direcţiei Princiare CFR, înfiinţată prin Decretul 1248/1880
a fost colonelul Ştefan Fălcoianu.

Evoluţia instituţiei a fost rapidă şi a crescut odată cu sporirea reţelei de căi ferate:
– La 10 mai 1881 se transformă în Direcţia Regală CFR
– La 28 iunie 1882 apare legea unificării tuturor căilor ferate ale statului român, iar la 6 martie 1883 se transformă în Direcţia Generală CFR.

Calea ferată a contribuit decisiv la unirea principatelor în fapt prin construcţia căii ferate Buzău – Mărăşeşti, la apărarea teritoriului naţional în războaiele din anii 1877-1878, 1916-1918 şi 1941-1945.

Prima încercare pentru a alege o zi a ceferiştilor a fost făcută la 22 septembrie 1912 cu ocazia înfiinţării societăţii funcţionarilor CFR din întreaga ţară, care a avut loc la Iaşi şi unde s-a propus ca ziua ceferiştilor să fie sărbătorită la 23 aprilie, ziua înfiinţării Administraţiei Căilor Ferate.

Totodată s-a propus ca patronul spiritual al căilor ferate din România să fie sfântul şi marele mucenic Gheorghe.

Toate acestea nu au fost legiferate până în anul 1952 când la propunerea foştilor directori generali Chivu Stoica şi Alexa Augustin şeful Departamentului CFR Ionel Diaconescu împreună cu sindicatele CFR au hotărât ca ziua ceferistului să fie sărbătorită la 16 februarie, dată care evoca mişcarea grevistă de la Atelierele Griviţa CFR din anul 1933. Bine înţeles că despre patronul spiritual nici nu mai putea fi vorba în acest context.

După anul 1990, având în vedere că Atelierele CFR Griviţa nu mai făceau parte din sistemul Ministerului Transporturilor şi data de 16 februarie nu mai era semnificativă pentru SNCFR, ziua ceferiştilor a fost schimbată începând din anul 1991 la 31 octombrie, dată ce marca inaugurarea căii ferate Bucureşti Filaret – Giurgiu (31 octombrie 1939). Dorinţa feroviarilor ca sărbătoarea lor să fie întro zi mai semnificativă decât cele amintite, relevantă pentru tradiţia feroviară românească şi care să facă posibilă stabilirea unui patron spiritual, a făcut necesară investigarea istoriei căilor ferate, cercetându-se documente în urma cărora s-au stabilit următoarele:
– La data de 23 aprilie Principele României Carol I şi I. C. Brătianu ca ministru secretar de stat la lucrări publice au semnat decretul nr. 1848 publicat în Monitorul Oficial nr. 94/1880 prin care a luat naştere prima administraţie feroviară de stat din România.
– Prin Hotărârea de Guvern nr. 300/1999 iniţiată de Compania Naţională
de Căi Ferate „CFR”-SA şi publicată în Monitorul Oficial nr. 163/19.04.1999 s-a hotărât schimbarea denumirii zilei festive din „Ziua Ceferiştilor” în „Ziua Feroviarilor”, determinat de faptul că din cele cinci societăţi feroviare rezultate din divizarea fostului SNCFR, numai trei păstrează în denumire CFR.
– Patronul spiritual al feroviarilor din România să fie sfântul şi marele mucenic Gheorghe.

La SNTFC CFR Călători SA este un nou ACORD

,, Nou Acord colectiv de muncă la CFR Călători , 02-04-2015
Administraţia CFR Călători şi reprezentanţii federaţiilor sindicale feroviare au semnat marţi – 1 aprilie 2015, în cadrul negocierilor pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate, un nou Acord colectiv de muncă.
Acordul colectiv de muncă a fost încheiat pentru perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2015 şi nu prevede concedieri colective de personal.
În conformitate cu prevederile acestuia, angajaţii CFR Călători îşi menţin toate drepturile salariale actuale şi, suplimentar, fiecare angajat beneficiază lunar de 10 tichete de masă.
Organizaţiile sindicale semnatare sunt: Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial (FNFMC), Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) şi Federația Sindicatelor Ramurii Vagoane (FSRV).
Federaţiile sindicale feroviare şi Administraţia CFR Călători vor continua negocierile pentru încheierea Contractului Colectiv de Muncă. ,, .
În ghilimele este Comunicatul de Presă al SNTFC,,CFR Călători,,SA. Citiți mai mult pe:
http://www.cfrcalatori.ro/presa/Nou-Acord-colectiv-de-muncă-la-CFR-Călători-56/s-1/p-1